Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 8.2. Фінансова привабливість Ірландії для інвесторів

Для жителів Ірландії їхня країна не є податковим “раєм”, навпаки – це країна з високим рівнем прогресивного оподаткування. Так, у 1998 р. ставки прибуткового податку становили 29, 48, 52 %; ПДВ – 21 і 12 %. Для іноземних інвесторів Ірландія стала дуже привабливою офшорною юрисдикцією, яка випереджає за рівнем привабливості багато типових оф-шорних центрів. Процедура реєстрації іноземних компаній дуже спрощена і триває 1-2 дні. Можливість заснування нерезидентськвх офшорних компаній поєднується з широким набором податкових пільг для компаній, які займаються реальною виробничою або фінансовою діяльністю. Пільговий податок у 10 % застосовується в окремих галузях обробної промисловості, а також для компаній, які займаються наданням інженерних і комп’ютерних послуг. Оподаткуванню не підлягають доходи від патентів на винаходи і від продажу творів мистецтва, якщо вони створюються в Ірландії.

В Ірландії створений спеціальний пільговий режим для іноземних фінансових інвестиційних компаній. На відміну від багатьох інших юрисдикцій, офшорні компанії мають право вести діяльність і на території Ірландії. Одночасно вони зберігають пільги, які звільняють їх від податків на доходи, отримані за кордоном. Доходи, джерело яких знаходиться в самій Ірландії, обкладаються за пільговою ставкою в 10 %. За законами країни ірландська компанія, яка веде діяльність за кордоном, може бути визнана нерезидентською і звільнена від податків, якщо її акціонери і директори – нерезиденти Ірландії.

На відміну від інших офшорних юрисдикцій, в Ірландії, поряд з нерезидентськими компаніями з обмеженою відповідальністю, є можливість створення офшорних компаній з необмеженою відповідальністю (типу ипіітіїесі). У компанії з обмеженою відповідальністю мають бути як мінімум два акціонери, причому акціонер одночасно може бути і секретарем компанії. Список власників компаній вноситься до реєстру акціонерів. В офшорному бізнесі повсюдно застосовується механізм номінального володіння акціями.

Однією з найважливіших особливостей ірландської офшор-ної юрисдикції стало створення в 1987 р. Центру міжнародних фінансових послуг для того, щоб полегшити європейським фінансистам вихід на американські та європейські біржі в денний час. Розрахунок зроблений нате, що при такому Центрі будуть акредитовані представництва найбільших світових бірж. Свої операції тут у 1995 р. почала проводити Нью-Йоркська бавовняна біржа.

У складі Центру відкриваються іноземні інвестиційно-фінансові й торгові компанії. Діяльність компаній у рамках Центру здійснюється в різних сферах: банківська справа, операції на валютних, товарних і фондових біржах, управління капіталом, трастові, інвестиційні послуги, внутрішньофірмове страхування, а також інші види підприємницької діяльності.

З метою одержання права займатися діяльністю у складі центру компанія має отримати сертифікат Міністерства фінансів Ірландії. Податок на прибуток сертифікованої компанії становить 10 %, але він може бути ще меншим, тому що дозволені високі норми амортизаційних відрахувань. Крім того, ці. компанії також звільняються від податків на доходи, отримані за межами Ірландії.

В Ірландії немає закону про охорону банківської таємниці. Проте фактично її охорона передбачена в договорах між банком і клієнтом. У випадку її порушення банк виплачує клієнтам значну компенсацію. Банк не має права відмовляти судовим органам у наданні інформації, коли йдеться про кримінальний чи цивільний процес. Разом з тим, підозрювані в податкових злочинах не підлягають екстрадиції.

Ірландія уклала 15 договорів про усунення подвійного оподаткування. Крім того, укладені інші податкові угоди з низкою країн, відповідно до яких від податку “біля джерела доходу” майже цілком звільнені відсотки, рентні платежі за володіння літаками і нерухомістю. Подібні договори Ірландія уклала з Бельгією, Німеччиною, Данією, Люксембургом, Англією, Норвегією, Швецією, Швейцарією, Росією.

В Ірландії у 2004 р. ставка корпоративного податку знижена з 16 до 12,5 % з метою залучення більшої кількості іноземних інвесторів.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Чому Ірландію називають кельтським тигром?

2. Які податки сплачують фізичні особи?

3. Назвіть податки, які сплачують в Ірландії юридичні особи.

4. Яку фінансову допомогу надає ЄС Ірландії?

5. У чому полягають особливості офшорного бізнесу в Ірландії?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 8.2. Фінансова привабливість Ірландії для інвесторів