Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 7.8. Боротьба з отриманням і відмиванням “брудних” грошей

У Великій Британії страхове шахрайство є найвигіднішим видом злочинної діяльності, а його головна небезпека полягає в тому, що доходи, отримані від страхового шахрайства, використовуються для фінансування інших видів злочинної діяльності. За даними Служби фінансового контролю (“Financial Servies Authority” (FSA)) на частку шахраїв у Великій Британії припадає близько 10 % обсягу виплат зі страхування особистих автомобілей і майже 15 % – зі страхування майна домовласників. Одна з провідних страхових компаній нещодавно опублікувала результати узагальнюючого дослідження, проведеного на основі різних звітів про масштаби шахрайства у Великій Британії. За розрахунками компанії, за 2004 р. втрати економіки від дій страхових шахраїв становили 15,8 млрд ф. ст. (8,5 млрд дол.). Усього за даними компанії, виплати за випадками страхового шахрайства становлять 1,4 % ВВП в рік, або 650 ф. ст. на одне домогосподарство Великої Британії.

Первісне визначення відмивання грошей було введено у Кримінальний кодекс Законом “Про запобігання тероризму” від 15 березня 1989 р. Стаття 11 цього Закону називала відмивання грошей злочином, який полягав в “укладенні договору чи в залученні яким-небудь іншим способом у дії з надання допомоги іншій особі у володінні чи контролі за фінансовими коштами, які одержують від тероризму”.

У 1994 р. британські законодавці вводять у Кримінальний кодекс повніше визначення відмивання грошей. У статті 49 Закону “Про боротьбу з торгівлею наркотиками” відмиванням грошей названо “одержання, володіння, приховування, використання і переказ доходів, одержаних від торгівлі наркотиками, якщо це відбувається з усвідомленням джерел походження цих доходів”. До складу цього злочину була також включена участь у договорі, який має на меті збереження чи контроль над доходами, одержаними від торгівлі наркотиками, чи створення можливості використання цих доходів або придбання за них власності шляхом інвестицій. До злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей, також належить: неповідомлення органів правопорядку про походження грошей від торгівлі наркотиками чи навіть про підозри про це походження для осіб, які мають справу з такими грошима у зв’язку з виконанням службових обов’язків або веденням господарської діяльності, якщо тут введений відповідний порядок повідомлення правоохоронних органів про такі факти чи підозри. До співучасті у відмиванні грошей належить також розголошення стороннім особам інформації, яка була раніше передана органам правопорядку з метою початку розгляду в справі про торгівлю наркотиками і заподіяння такими діями шкоди подальшому карному розслідуванню.

Слід зазначити, що бездіяльність фінансових установ, які не перешкоджали легалізації незаконно отриманих доходів, вважається тут кримінальним злочином. Винних на 14 років позбавляють волі й обкладають штрафом. За розголошення ін-

Формації злочинцю чи третім особам загрожує позбавлення волі строком до б років, громадянам, які знали про згадані операції і не повідомили поліцію про них, – до 5 років тюремного ув’язнення.

Одночасно уряд Великої Британії посилив контроль над діяльністю офшорних зон на територіях Британських домініонів. Щоб запобігти спробі легалізації в міжнародних масштабах злочинно отриманих доходів і перешкодити їх відмиванню, уряд Великої Британії на початку 1998 р. провів ревізію систем банківського регулювання островів Гернсі, Джерсі (протока Ла-Манш) і Мен (Ірландське море).

Запитання і завдання для самоперевірки

1 Яка структура державних фінансів Великої Британії?

2. Назвіть основні видатки державного бюджету Великої Британії.

3. Які основні доходи державного бюджету Великої Британії?

4. Перерахуйте основні доходи місцевих бюджетів у Великій Британії.

5. Які основні видатки місцевих бюджетів у Великій Британії?

6. Чим є позабюджетні державні фонди у Великій Британії?

7. У чому полягає особливість оподаткування доходів фізичних осіб у Великій Британії?

8. Які особливості оподаткування юридичних осіб у Великій Британії?

9. У чому полягають особливості міжбюджетних стосунків у Великій Британії?

10. Які особливості фінансів домогосподарств у Великій Британії?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 7.8. Боротьба з отриманням і відмиванням “брудних” грошей