Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 7.6. Досвід Великої Британії у фінансуванні сільськогосподарських підприємств

Для Великої Британії, на відміну від більшості країн ЄС, характерний відносно низький рівень державного регулювання сільського господарства. Воно здійснюється в основному на наднаціональному рівні в межах Єдиної сільськогосподарської політики. В останні роки аграрний сектор економіки держава розглядає як здатний до відтворення та функціонування на ринкових засадах, без будь-якого втручання ззовні.

Аналіз показує, що на англійських фермах витрати виробництва нижчі, а рентабельність вища, ніж у фермерів інших країн ЄС. Однією з головних причин падіння фермерських доходів є зниження інвестицій в основний капітал. Протягом останніх десяти років скорочуються інвестиції в машини та обладнання, будівництво тощо. Близько 60 % капіталу інвестується з прибутків фермерських господарств. Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, зниження витрат та покращення маркетингу потрібні додаткові фінансові кошти, які можна отримувати за допомогою кредиту.

У більшості розвинутих країн сільськогосподарський кредит є об’єктом державного регулювання. Уряд надає фермерам кредити під низькі відсотки. Однак у Великій Британії така система практично відсутня.

Провідне місце в кредитуванні сільського господарства Великої Британії належить чотирьом невеликим банкам, які мають філії в усій країні. Поряд з ними є багато інших приватних кредитних інститутів, але їх вклад у кредитування сільського господарства незначний. Усі ці клірингові банки, крім кредитування фермерів, активно здійснюють диверсифікацію послуг у боротьбі за сільськогосподарську клієнтуру.

Із системою сільськогосподарського кредиту тісно пов’язані кредити під заставу землі, тобто іпотечні. З цією метою у Великій Британії з 1928 р. функціонує Сільськогосподарська іпотечна корпорація, якій належить п’ять провідних банків країни. Вона отримує державні дотації з невеликим відсотком (1990 р.- 5%).

У 1990 р. капітал корпорації становив 18,5 млрд ф. ст. З 1980 по 1990 р. обсяг кредитів, виділених іпотечній корпорації, збільшились з 398 до 750 млн, або вдвічі. У 1990 р. кредити, виділені іпотечною корпорацією, були використані для таких цілей: купівля ферм та землі (33 %), оплата боргів (55), модернізація основного (6) та оборотного капіталу (6 %). Нині корпорація є основним кредитним інститутом Великої Британії, що здійснює довгострокове іпотечне кредитування фермерів.

Іпотечне кредитування фермерів здійснюється на строк від 5 до 40 років. Максимально можливий розмір закладної – 2/3 вартості майна (за оцінкою певної корпорації). Звичайні кредити становлять половину і менше вартості майна. Реальні розміри позичок залежать від здатності фермера сплачувати кредит. Одним зі способів оцінки вартості ферми є визначення двадцятикратного розміру ренти.

Звичайно кредити надаються на строк від 20 до ЗО років. Два рази на рік за них сплачується відсоток та страховий внесок. Якщо всі платежі внесені вчасно, кредит не може бути відкликаний до закінчення строку контракту. Позичальник не може автоматично погасити його раніше визначеного строку, бо існують штрафні санкції.

У практиці Сільськогосподарської іпотечної корпорації застосовують три основні варіанти кредитних ставок: фіксована ставка, що діє протягом всього строку кредиту; змінна ставка, що змінюється у визначені періоди, наприклад, раз у квартал, або півріччя, та комбінована ставка. У1990 р. розміри таких ставок за довгостроковим кредитом становили 13-14 % річних.

У Великій Британії ставки відсотків на позичковий капітал в основному визначаються на основі облікової ставки Банку Англії, який контролюється англійським урядом. У випадку високого попиту на кредитні ресурси Банк Англії, інколи, звертається до позичок на міжбанківському ринку капіталів.

Кредит у Великій Британії достатньо “дорогий”. Так, у 1980 р. базова ставка Банку Англії дорівнювала 16,3 %, а відсоткові ставки в комерційних банках досягали до 22-25 % річних. У наступні роки, у зв’язку зі зниженням попиту, вони дещо зменшились, але залишаються достатньо високими. У 1990 р. розмір ставки дорівнював 12 % річних.

Англійська компанія з меліорації земель надає фермерам кредит строком на 40 років для оплати вартості модернізації об’єктів власності при фіксованій ставці відсотків на весь час надання кредиту. Плата, що вноситься регулярно, дорівнює додатковій ренті і має надходити раз у півріччя.

Важливими джерелами довгострокового кредиту є також особисті позики, які надаються, як правило, родині під невисокі відсотки, кредити, пов’язані зі страхуванням життя, що надають страхові компанії строком на 10-25 років.

Комерційні банки, в основному, надають коротко – та серед-ньострокові кредити. Інколи вони можуть надавати і довгострокові, навіть на придбання ферми.

Середньостроковий кредит надається строком від 1 до 5 років, а в особливих випадках – на 10 років і більше. Рівень відсотка, як правило, перевищує основну банківську ставку на 2,5-5 %. Відсоток сплачується один раз у півріччя. Забезпеченням кредиту є земля, поручительство, цінні папери тощо.

Фермери часто використовують банківські кредити у вигляді овердрафту. Основна їх перевага в тому, що відсоток сплачується на суму, яка видана. Як тільки чек сплачено в банку, сума кредиту, що залишилась, відповідно зменшується.

Відсотки за овердрафтом підсумовуються і сплачуються щоквартально.

Сільськогосподарська кредитна корпорація, створена у 1958 р. для гарантування фермерських кредитів, є гарантом фермерів, які потребують банківського кредиту для проведення реконструкції ферм. Основна умова, що висувається, – результатом його використання має стати більша ефективність і дохідність ферм.

Молочна кооперація Великої Британії надає кредити фермерам для придбання молокоцистерн, інколи сама купує і здає їх в оренду. Фермерська м’ясна корпорація (ФМК) надає неза-безлечені кредити до 1 року для придбання тварин на відгодівлю, купівлю племінних овець та відгодівлю власної худоби. У цьому випадку відгодовані тварини мають бути продані ФМК. Відсоток вираховується на основі ціни продажу і пов’язаний зі ставками банківського кредиту типу овердрафту.

Дуже важливим моментом при кредитуванні фермерів є їх платоспроможність. Тому всі кредитні інститути так чи інакше оцінюють кредитоспроможність фермерів. При цьому часто вимагаються гарантії. Наприклад, для придбання землі потрібний пакет документів. В інших випадках – тільки гарантії і поліси страхування життя.

Суттєвою є репутація позичальника. Керівництво банками оцінює ризик, пов’язаний з наданням грошей у борг, надаючи перевагу тільки тим фермерам, які володіють не менше 50 % вартості капіталу. Але бувають винятки, особливо якщо може бути запропоноване відповідне страхування. .

Значно впливає на всю кредитну сферу інфляція. Фермер завжди має знати курс діючих ставок і відсотків на позичковий капітал та рівень інфляції. Остання звичайно підвищує попит на кредит, оскільки вартість повернених коштів буде меншою.

Вкладники, однак, розуміють, щр вартість грошей, яку вони інвестували, знижується. Тому вони шукають альтернативні джерела інвестування. Це поступово скорочує кількість грошей, доступних для кредиту, в результаті відсоткові ставки зростають.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 7.6. Досвід Великої Британії у фінансуванні сільськогосподарських підприємств