Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 5.8. Фінансова привабливість Нідерландів для іноземних інвесторів

Для громадян Європейського Союзу країна надає повну свободу поселення. Валютний контроль існує, але одержати дозвіл на операції з валютою неважко. Банківська таємниця охороняється строго, навіть передбачене карне покарання за її розголошення, однак за вимогою податкової служби всі підприємства і банки зобов’язані надавати необхідні відомості. За угодою між Голландією і Німеччиною особи, які вчинили податкові злочини, підлягають екстрадиції.

Голландія залишається країною, яку часто враховують у корпоративному податковому плануванні. Це зумовлено тим, що ця держава надає іноземним інвесторам численні пільги для проведення ними різних видів зовнішньоекономічної діяльності.

Завдяки продуманій системі пільг до Нідерландів почали надходити іноземні капіталі. Особливістю податкової системи є система податкових переваг і вигід, наданих у цій країні холдинговим, фінансовим і ліцензійним компаніям. Ці пільги значно перевершують переваги, які надаються Швейцарією й іншими країнами Європи. Голландія має найширшу у світі мережу найзручніших угод про усунення подвійного оподаткування.

Завдяки цим обставинам тут розмістилося багато компаній холдингового типу. Податок на прибуток торгово-промислових компаній становить у Голландії, як і в багатьох країнах Європи, 35-40 %. Але холдингові компанії мають істотні пільги їхні доходи, які надходять від дочірніх фірм у вигляді дивідендів, податком не обкладаються взагалі, при цьому необхідний мінімальний обсяг участі в їхньому капіталі має становити не менше 5 %. До найважливіших пільг для холдингових компаній додається і незначний за величиною податок на вивіз дивідендів з Голландії, набагато менший, ніж в інших країнах.

У Голландії створені сприятливі умови для діяльності фінансових компаній, їхня функція – кредитне посередництво, переведення кредитів і відсотків на основі податкової схеми, що складена з ланцюга наданих пільг і податкових переваг. До таких пільг належать:

– відсутність у Голландії податку “біля джерела” на розподілений відсоток;

– низький податок, а в більшості випадків відсутність податку “біля джерела” на переведені у країну відсотки з позик;

– при проведенні кредитно-позикових операцій (коли кредит фінансується за рахунок позики) дозволено виключати з оподатковуваного податком доходу витрати на фінансування “вхідного” кредиту.

Особливістю податкового регулювання діяльності фінансових компаній є нарахування так званого мінімального оподатковуваного доходу, на основі якого стягується гарантований податок. Ставка такого податку, однак, невелика й залежно від характеру кредиту та його величини становить від 0,25 до 0,125 % і менше.

До інших важливих особливостей голландського законодавства належить те, що воно надає можливість поєднувати в одному підприємстві холдингову, фінансову, ліцензійну і будь-яку іншу діяльність. Ця обставина робить Голландію ще привабливішою країною для міжнародного бізнесу.

У Нідерландах розглядається питання зниження корпоративного податку майже наполовину, щоб стимулювати приплив іноземних інвестицій, покращується робота з платниками податків, розширюються їх права.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Назвіть особливості державних фінансів Нідерландів.

2. Яка допомога у зв’язку з безробіттям надається у Нідерландах?

3. Назвіть особливості фінансів підприємств у Нідерландах.

4. Охарактеризуйте види податків у Нідерландах.

5. Назвіть основні доходи і видатки місцевих органів влади у Нідерландах.

6. Які права має платник податків у Нідерландах?

7. Якими правами наділена податкова служба Нідерландів?

8. У чому полягають особливості фінансової політики держави, що стимулює залучення до Нідерландів значних іноземних інвестицій?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 5.8. Фінансова привабливість Нідерландів для іноземних інвесторів