Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 5.7. Права платників податків та податкової служби у сучасних умовах

Протягом останніх десятиліть стосунки між громадянами та урядом значно змінилися. Громадяни стали більш незалежними та активно відстоюють свої права. Уряд діє за бюрократичними процедурами та має схильність частіше користуватися своєю владою. Для того щоб зробити ці стосунки прозорішими та гарантувати законний захист громадян, і уряд, і платники податків мають чітко розуміти свої права та обов’язки. Також важливим є розуміння того, що обидві сторони очікують одна від одної за умови виконання своїх зобов’язань і що ці очікування є реалістичними та їх можна виконати. З метою досягнення цих зобов’язань було підготовлено Хартію громадян та Хартію платника податків, подібні до тих, що існують у США та Великій Британії. Впровадження вимог обох хартій привело до позитивних наслідків.

Податкова служба (ПМА) Нідерландів також підготувала опис прав платника податків. Введення нових законів було погоджено з Парламентом, державним омбудсменом (чиновник, що розглядає скарги громадян до урядових службовців), організаціями з захисту прав споживачів, радниками з питань податків та суддею. Права платника податків розміщені в інформаційній брошурі, яка містить коментар-пояснення з таких тем: Що Ви можете очікувати від ПМА? Що Ви можете зробити, якщо не погоджуєтеся з рішенням ПМА? Брошура також містить розділ “Процедура оскарження дій та рішень”. При цьому кожний громадянин може звернутися зі скаргою до Всепартійної комісії вищої та нижчої палати (Парламенту). Ці комісії мають право розпочати розслідування дій ПМА. Адміністрування податків, передбачене законом, може інтерпретуватися з двох поглядів: застосування закону та обслуговування клієнтів. Слід визнати, що найважливішим є те, щоб ПМА у своїй діяльності дотримувалася вимог закону. Законність, правова впевненість, рівність перед законом є основними принципами в її діяльності.

Одночасно ПМА має попереджувати та зменшувати ризик несплати податків платниками. Це здійснюється, перш за все, шляхом підтримки у разі необхідності платника податків з метою добровільного виконання ним своїх податкових зобов’язань. Це робить надання послуг важливою частиною обслуговування клієнтів. Важливо впевнитися, здійснюючи загальний контроль, що платник податків вказує в податковій декларації факти правильно, в повному обсязі та вчасно. Контроль, отже, є ще одним елементом обслуговування клієнтів. У тих випадках, коли платники податків навмисно не виконують своїх податкових зобов’язань, ПМА проводить моніторинг та діє відповідно до вимог у боротьбі з шахрайством. При цьому платники податків мають бути переконані, що закон щодо них застосовується правильно. Також вони мають бути впевнені, що закон правильно застосовується і до інших платників податків. Стратегічною метою застосування закону є єдність політики та виконання законодавства.

Для того щоб платник податків міг впевнитися, що гарантується єдність політики та виконання законодавства, було сформульовано низку вимог до якості застосування закону:

1) нове законодавство має бути перевірено за такими параметрами, як податкова політика та виконання законодавства. Наявне законодавство слід також періодично оцінювати;

2) нова політика має бути одразу оприлюднена;

3) мають надаватися регулярні консультації-роз’яснення платникам податків;

4) у разі необхідності слід скласти угоди про застосування закону та оприлюднити перед цільовими групами та представниками різних галузей;

5) виконання законодавства має бути частиною системи гарантування якості.

При обслуговуванні клієнтів основна увага приділяється платнику податків, вона грунтується на особистому становищі платника податків (індивідуальний підхід). Головний принцип обслуговування клієнтів: кожному платнику податків приділяється податківцями саме стільки уваги, скільки він потребує. Необхідна увага визначається у процесі надання послуг, нагляду та від стеженні фактів шахрайства. Важливо підтримати платника податків у дотриманні ним податкових зобов’язань, передбачених законом. Надання послуг – це не тільки вчасне надання інформації, а й своєчасна відповідь на запитання, розгляд запитів, мотивування рішень податкового органу тощо. Надання послуг має важливу попереджувальну функцію у сфері обслуговування клієнтів. Судове переслідування та санкції до платників податків залишаються крайнім вимушеним заходом. ПМА розмежовує боротьбу з шахрайством на три етапи: 1) попередження через надання адекватних послуг; 2) посилення загального нагляду; 3) моніторинг та припинення фактів (професійного) шахрайства.

Надання послуг передбачає відкрите, доброзичливе ставлення, висуває високі вимоги до культури спілкування, при цьому йому властиві такі риси: 1) контактність (з ПМА можна зв’язатися у зручний час у будь-якій формі: візит, за телефоном, по Інтернету); 2) доступ (платники податків поінформовані про місця, де вони можуть одержати інформацію та підтримку); 3) орієнтованість на клієнтів (ПМА відповідає вимогам та потребам суспільства).

Мета нагляду – застосовувати вчасно та правильно всі факти щодо податкових зобов’язань платника податків при його обслуговуванні. Першою концептуальною метою нагляду є робота з базою ситуації, що виникла (візити, спостереження на місці, перевірка бухгалтерських книг на основі річних звітів та контроль на базі попередньої інформації на митниці). Умовами ефективного нагляду є доступ до інформації та оперативна її обробка. Другою концептуальною метою є ефективний та добре орієнтований нагляд, що здійснюється на основі знання ситуації (становища) клієнта та знання цільової групи.

Відбір на цьому етапі має важливе значення: концентрація на справах, що мають ризики, підвищує ефективність. Відбір здійснюється на національному рівні за допомогою автоматизованих систем. Володіння інформацією про певні галузі та цільові групи є важливим для відповідного обслуговування платників податків. Застосування планів сегментного обслуговування та модулів стандартного обслуговування сприяє ефективному та чіткому виконанню фіскальної політики. Обмін інформацією та знаннями, а також операційне співробітництво з іншими службами в межах та за межами Нідерландів – а особливо в межах самої служби – є ще однією з передумов. Інструментами боротьби з шахрайством є надання послуг, розгорнутий загальний нагляд та відстеження фактів шахрайства. Кримінальне переслідування шахрайства є необхідним остаточним етапом.

Мета відстеження – розгорнута та ефективна боротьба з шахрайством. При цьому ПМА для підвищення рівня боротьби з шахрайством систематично аналізує моделі шахрайства та ризиків; переслідує шахрайство в судовому порядку; оперативно та ефективно доводить справи з шахрайства до кінця; приділяє особливу увагу відстеженню суб’єкта.

Слід визнати, що на сьогодні випадки податкового шахрайства зустрічаються все частіше, а схеми шахрайства вдосконалюються. Люди та капітал стають мобільнішими, а національні кордони сьогодні навряд чи є перешкодою в цьому. Тому боротьба з організованою злочинністю у сфері оподаткування має посилюватися.

Номер SоFi для платників податків. Для ПМА Нідерландів реєстрація платників податків є передумовою для її якісної роботи. З великим обсягом даних, про який необхідно звітувати періодично, справитися може тільки комп’ютер. Для реєстрації особистих даних, таких як ім’я, адреса, дата народження, використовується соціальний фіскальний номер, тобто номер БоРі. Номером ЗоКі користується не тільки ПМА, але також виконавчі органи для вивчення фінансового становища, субсидій та муніципальні соціальні служби. Номер БоКі знаходиться в Муніципальному реєстрі осіб. Це означає, що ці муніципальні установи можуть повідомити про будь-які зміни відповідним адміністраціям навіть швидше та краще. Номер БоРі міститься на муніципальних посвідченнях особи, у паспорті та найближчим часом має з’явитися у правах водіїв.

Професійна доброчесність податківців. Увага до доброчесності в суспільному секторі значно зросла. Причина цьому – загроза скоєння серйозних злочинів у правовому світі, збільшення кількості скандалів щодо хабарів, до яких залучені політики та офіційні особи. Доброчесність є однією з суттєвих ознак суспільного самоврядування. Громадяни очікують від державних організацій чесності, бездоганності та надійності. Якщо громадяни вважають, що державна установа та офіційні особи не дуже стурбовані своєю доброчесністю, то незабаром може виникнути відповідне запитання – чому громадяни мають додержуватися норм доброчесності, маючи справу з законом. Отже, саме дотримання норм доброчесності є дуже важливим для ПМА Нідерландів. Це органічно пов’язано з місією, на якій грунтується діяльність податкової служби країни, – зростання рівня добровільної сплати податків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 5.7. Права платників податків та податкової служби у сучасних умовах