Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 5.6. Механізми внутрішнього контролю податкової служби Нідерландів

Слід зазначити, що в податковій службі Нідерландів розроблені й діють досить ефективні механізми внутрішнього контролю, що попереджають і виявляють факти можливих зловживань. За останні три роки в усій службі було виявлено всього три випадки серйозних порушень. Зазначимо, що загальне число службовців становить близько 30 тис. осіб. Система внутрішнього контролю містить такі основні заходи:

– чітко сформульовані внутрішні процедури;

– ефективна обробка й надійне зберігання інформації;

– превентивні міри контролю;

– наступний контроль;

– вибірковий контроль;

– ротація службовців, що працюють із певними сегментами бізнесу (середній строк роботи податкового службовця з певною групою платників податків становить 3-5 років);

– заходи щодо підвищення освітнього й професійного рівня службовців.

Дуже важливими в цьому контексті є й етичні норми. Необхідно також зазначити, що податкова служба Нідерландів – абсолютно не комерційна структура. Більше того, її співробітникам як державним службовцям не можна паралельно працювати у приватних організаціях консалтингового, аудиторського профілю, а на всі інші види додаткової діяльності (наприклад, викладання) необхідний спеціальний дозвіл. Певна частина цих обмежень стосується й близьких родичів співробітників. Одним з головних принципів роботи служб є довіра. Людина, що втратила довіру, не може працювати як податковий службовець.

Зупинимося на такому важливому аспекті, як формування кадрового складу податкової служби Голландії. Насамперед варто зупинитися на перевагах і недоліках роботи на державній службі як такій. До недоліків (із певною умовністю) належить розмір заробітної плати. У середньому державні службовці в Голландії одержують на 20 % менше своїх колег у приватному секторі. Ця різниця, як правило, більша у керівників і менеджерів середніх і вищих рівнів, і менша – в персоналу середнього й початкового рівнів. Так, наприклад, середня заробітна плата міністра в Голландії донедавна становила близько 17 009 гульденів за рік, тоді як менеджер стабільної компанії міг одержувати 400 000-500 000 гульденів. Але цей недолік може обернутися й перевагою, тому що заробітна плата державних службовців стабільна й не залежить від таких зовнішніх обставин, як ринкова кон’юнктура. Крім того, держава постійно контролює рівень заробітної плати службовців, корегує його, щоб уникнути відпливу кваліфікованих фахівців у приватний сектор. Серед переваг державної служби можна відзначити і трохи більшу соціальну захищеність працівників. Державного службовця, як правило, складніше звільнити, ніж працівника приватної компанії. їм менше загрожує небезпека втрати роботи внаслідок скорочення, крім того, такі ситуації більш передбачувані. Для них існують такі самі, а часом і привабливіші, можливості освітнього й професійного зростання, просування по службі. Умови праці державних службовців не поступаються умовам на приватних підприємствах і часто навіть перевершують їх. Робочий день, як правило, нормований.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 5.6. Механізми внутрішнього контролю податкової служби Нідерландів