Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 5.4. Особливості місцевих фінансів

Місцеві фінанси Нідерландів включають фінанси 12 провінцій та 700 комун.

Для змалювання повнішої картини податкової системи місцевих фінансів у Нідерландах зупинимося коротко на системі місцевого фінансування на прикладі м. Алтена. Алтен – невелике, типове для Голландії місто з населенням 18 100 осіб. Міське управління здійснюється:

1) бургомістром (міський голова), який формально призначається королевою, а фактично – урядом. Бургомістр має вирішальний голос з основних питань міського життя;

2) місцевою радою, яка обирається прямим голосуванням на 4 роки. Місцева рада збирається один раз на місяць, виконує роль місцевої законодавчої влади (наприклад, нею встановлюються ставки місцевих податків і затверджується міський бюджет);

3) виконавчою радою, що формується з числа депутатів, які працюють на постійній основі. Основними завданнями цього органу є робота з населенням і контроль за діяльністю місцевої адміністрації;

4) міською адміністрацією, що складається із службовців, які працюють на постійній основі. Адміністрація подібна місцевому уряду – займається реалізацією рішень місцевої ради і веде всю поточну управлінську роботу.

У системі місцевих податків основне місце займає податок на майно фізичних осіб, його частка в доходах міського бюджету становить 10 %. Об’єктом обкладання є вартість майна, що належить городянам (будівлі, споруди, земля, за винятком земельних наділів фермерів). Оцінка вартості майна здійснюється незалежними експертними організаціями. Суб’єктом (платником) податку є як власник, так і користувач (орендар) майна. Нині ставки податку визначаються місцевою радою самостійно, тоді як раніше вони регулювалися центральним урядом. У 1993 р. в Алтені ставки податку на майно становили: для власників – 4,83 гульдена, для користувачів – 3,87 з кожних 3000 гульденів вартості майна. Якщо власник одночасно був і користувачем майна, то він платив податок за двома ставками.

У 1993 р. ставки податку на прибирання вулиць становили 150 гульденів із самотнього городянина і 223 – з сім’ї. Зі зростанням витрат на прибирання вулиць, природно, зростає і цей податок. Так, на 1994 р. ставка збільшилася до 230 гульденів з сім’ї.

Тариф плати за воду в 1993 р. становив 1,06 гульдена за кубічний метр. Оцінка на 1994 р. – 1,25 гульдена за кубічний метр. Власники собак мали сплачувати податок у розмірі 58 гульденів за одну тварину і 116 гульденів за наступних.

Ставка податку на туристів в Алтені становить 0,64 гульдена з людини за добу.

На заняття певним видом діяльності, деякі види будівництва потрібен дозвіл (ліцензія) міської адміністрації. Ці ліцензії можуть бути платними, їх вартість обчислюється на основі витрат міської адміністрації для проведення необхідних досліджень. Дохід Алтена від проведення щотижневих ринкових торгів становив ЗО 000 – 40 000 гульденів на рік, в основному за рахунок видачі ліцензій на право торгівлі.

У структурі прибуткової частини бюджету м. Алтена основну частину становлять прямі цільові фінансові субсидії з центрального бюджету. Так, на виплату допомоги з безробіття Ал-тен одержує 90 % необхідних коштів; витрати на освіту на 100 % фінансуються за рахунок державного бюджету. Фінансовими субсидіями центрального уряду на 30 % забезпечуються й інші соціальні програми.

Частка місцевих податків у доходах бюджету незначна, найістотніший з них – податок на майно – становить лише 10 % усіх доходів.

У витратній частині бюджету найбільший обсяг припадає на фінансування міської системи освіти та охорони здоров’я, соціальні виплати, підтримку і розвиток об’єктів міської інфраструктури та витрати на оплату праці міським службовцям.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 5.4. Особливості місцевих фінансів