Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 27.4. Особливості організації фінансів підприємств

Партнерства і корпорації. Правові відмінності між цими двома типами компаній полягають у розподілі відповідальності. Корпорації, засновані партнерами іноземних спільних підприємств з болгарськими партнерами чи без них, вважаються болгарськими корпораціями і наділяються всіма правами, які мають болгарські компанії відповідно до Комерційного права. Іноземні інвестори можуть засновувати свій бізнес у вигляді одного з двох вищеназваних типів компаній, хоча використовуються й інші форми утворення організацій, визначені заковом, такі як акціонерні компанії та компанії з обмеженою відповідальністю. Названі типи компаній е окремими юридичними одиницями, відповідальність їх акціонерів обмежена.

Акціонерна компанія. Акціонерна компанія – це організація, яка має торгову назву і заздалегідь установлений розмір капіталу, представлений акціями. Відповідальність акціонерів компанії обмежена обсягом сплаченого ними внеску. Структура і процес організації акціонерних компаній регулюються комерційним правом. Однак засновники акціонерних компаній мають деяку свободу в розробці засновницьких документів, відповідаючи таким чином вимогам певної комерційної організації. Для створення акціонерної компанії необхідно як мінімум два акціонери, які є фізичними чи юридичними особами. Акціонерна компанія, капіталом якої володіє одна особа, називається акціонерною компанією з єдиним акціонером. Мінімальна сума акціонерного капіталу має становити 50 000 болгарських левів, мінімальна сума вкладу кожного акціонера (мінімальна номінальна вартість однієї акції) – 1 болгарський лев. Капітал акціонерної компанії поділений на акції, що мають однакову вартість і вважаються комерційними цінними паперами, які вільно обертаються. Акції можуть бути випущені у вигляді іменних або акцій на пред’явника. Обидва види акцій можуть бути привілейованими. Саме акції передаються шляхом індосування і мають бути зареєстровані в реєстрі акціонерів. Усі інші умови передачі іменних акцій мають бути вказані в засновницьких документах компанії. Рішення в акціонерній компанії приймаються голосуванням більшості акціонерів. Для захисту інтересів меншості розроблені певні умови.

Компанії з обмеженою відповідальністю. Вони можуть бути утворені фізичними чи юридичними особами і мати, як мінімум, не менше двох партнерів. Мінімальний сумарний акціонерний капітал має становити 5000 болгарських левів. Мінімальний розмір вкладу, внесеного кожним учасником (вартість кожної акції), дорівнює 10 болгарським левам. Усі учасники несуть особисту відповідальність за борги компанії розміром свого вкладу, однак вони не відповідальні за неопла-чені вклади інших учасників компанії. Акції, якими володіють компанії з обмеженою відповідальністю, не мають права вільного обертання і можуть бути передані тільки після схвалення інших учасників компанії. Передача акцій має бути схвалена, як мінімум, 75 % голосів. Компаніям з обмеженою відповідальністю забороняється займатися банківським чи страховим бізнесом. Подібні організації відрізняються від акціонерних компаній тим, що їхній капітал не поділений на акції та не представлений сертифікатом акцій. У таких компаніях немає Ради директорів. Замість цього призначається менеджер або менеджери, які управляють компанією.

Холдингові компанії. Це будь-які акціонерні компанії, партнерства, що мають обмежену відповідальність за акціями, чи компанії з обмеженою відповідальністю. Холдингові компанії можуть у будь-якій формі брати участь в управлінні та контролі над іншими компаніями. Холдинг може вести свій власний бізнес, оскільки діяльність, якою може займатися холдинг, чи заборонені види діяльності перераховані в законі про ведення комерційної діяльності.

Філія іноземної компанії. Іноземні юридичні особи, зареєстровані за межами країни, а також іноземні фізичні особи можуть відкривати філії в Болгарії за умови, що вони належним чином уповноважені вести комерційну діяльність відповідно до їх національного законодавства. Філія іноземної компанії є частиною материнської компанії. Вона не є юридичною особою, однак має вести бухгалтерські книги, як незалежні юридичні особи, а також готувати балансовий звіт.

Представництво. Представництва можуть засновуватися іноземними особами, уповноваженими вести підприємницьку діяльність відповідно до їхніх національних законодавств. Представництва не є юридичними особами і не можуть проводити економічну діяльність.

Спільне підприємство. Це компанії, засновані спільно болгарськими та іноземними партнерами. Ступінь іноземної участі в спільних підприємствах необмежена. Заснування спільного підприємства є однією з форм інвестування в економіку Болгарії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 27.4. Особливості організації фінансів підприємств