Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 27.3. Особливості оподаткування в Болгарії

Основні види податків. Податки на доходи фізичних осіб в Болгарії стягуються за прогресивною ставкою нарахування. На 2005 р. прогресивна ставка для фізичних осіб становила від 10 до 24 %. Від сплати податку звільняються особи, які отримують специфічні види прибутку. Стандартна ставка податку з корпорацій для болгарських підприємств у 2005 р. дорівнювала 15%.

Податки на доходи фізичних осіб. Усі громадяни Болгарії, як службовці, так і особи вільних професій, сплачують податки на доходи. У випадку, коли фізичні особи є постійними резидентами Болгарії, податок стягується з доходів, отриманих як в Болгарії, так і за її межами. Іноземні резиденти, що працюють в Болгарії, сплачують податок на доходи, отримані тільки в певній країні. Для того щоб бути резидентом Болгарії, потрібно дотримуватися деяких вимог, у тому числі такої, як проживання в країні не менше 183 днів у рік. Якщо період проживання становить менше 183 днів і при цьому громадяни мають дім у Болгарії, який є місцем їх основної резиденції, вони вважаються резидентами країни. Працедавець зобов’язаний кожного місяця утримувати із заробітної плати службовця суму прибуткового податку, який треба сплатити, і витрати на державне страхування.

Згідно з проектом бюджету на 2007 р. розмір мінімальної заробітної плати в Болгарії становив приблизно 117 дол. Громадяни країни з місячним доходом менше 130 дол. звільняються від сплати податків. Середня зарплата в Болгарії в 2007 р. становила близько 240 дол.

Податок з корпорацій. У 2005 р. ставка цього податку становила 15 %. Спеціальні податкові ставки застосовуються для компаній, що здійснюють страхову діяльність, а також для компаній, що займаються ігровим бізнесом.

Податок на приріст капіталу. У Болгарії податок на приріст капіталу сплачується фізичною особою при продажу нерухомого майна, літаків чи автомобілів за рахунок різниці між ціною продажу і найбільшим значенням із двох таких – ринкової вартості активу, що продається, або вартості покупки, прив’язаної до індексу. Фізична особа, що продає один рухомий актив, сплачує податок на різницю між ціною продажу та вартістю активу, що підлягає продажу, корегуючи вартість відповідно до рівня інфляції. Сума податку на приріст капіталу, що стягується з болгарських компаній, додається до їх регулярного доходу. Податковий рік у Болгари закінчується 31 грудня.

Податок на додану вартість. Ставка ПДВ у Болгарії становить 20 %. Податок стягується з активів і послуг, наданих у цій країні, а також з товарів, що імпортуються. Експорт товарів і послуг не обкладається податком на додану вартість. Прибуток від фінансових послуг, таких як страхування і банківські послуги, також звільняється від сплати ПДВ. Юридичні консультації звільняються від сплати ПДВ за наявності певних умов, обумовлених законом. Будь-яке підприємство, товарооборот якого перевищував 50 000 болгарських левів протягом попереднього року, мало бути зареєстровано в управлінні зі збирання ПДВ. Мав бути відкритий банківській рахунок “ПДВ”, який використовуватиметься для сплати податку на додану вартість.

Податок на майно. Ставка податку на нерухоме майно, яке не використовується для проживання, становить 0,15 %. Ставка податку на житлові приміщення визначається відповідно до умов, указаних у місцевих податкових законодавствах.

Вирахування податку із загальної суми прибутку. Працедавець зобов’язується вираховувати певну суму податку із прибутку службовців і робити внески у фонд соціального страхування.

Прибуток, звільнений від оподаткування. У Болгарії від оподаткування звільняються такі види доходів:

– прибуток від продажу житлових приміщень і автомобілів, за умов, обумовлених законодавством;

– дохід від продажу цінних паперів;

– відсотки, отримані фізичними особами за вкладами в місцеві комерційні банки;

– державна дитяча допомога;

– гранти, що надаються студентам – резидентам Болгарії, які навчаються в Болгарії та за її межами;

– виграші від лотерей та азартних ігор;

– державні нагороди за роботи в галузі культури;

– прибуток від продажу активів, отриманий у спадщину чи в подарунок;

– робочий одяг та уніформа, які надаються службовцю безкоштовно;

– квитки за проїзд до місця роботи, що надаються службовцю роботодавцем.

Урядова коаліція Болгарії узгодила проект бюджету на 2007 р., який передбачав значне зниження податків. Ставка корпоративного податку була скорочена з 15 до 12 %, а ставка податку на прибуток становила 10 %. Внески у фонди соціального страхування зменшилися на 3 %. За наполяганням найбільшого учасника коаліції – соціалістичної партії – пропозиція про зниження внесків на 6 % була відхилена.

Зони вільної торгівлі. Болгарія має шість зон вільної торгівлі, які розташовані на стратегічних транспортних вузлах з тим, щоб сприяти прискореному транспортуванню в сусідні країни. Зони вільної торгівлі розташовані в містах Відині та Русі. Інші зони вільної торгівлі знаходяться на кордоні Болгарії з Сербією, на кордоні країни з Туреччиною і в регіоні міста Пловдив – другого за розмірами міста в Болгарії, яке має власний аеропорт. Ще одна зона вільної торгівлі розташована в Бургасі неподалік від великого чорноморського порту Болгарії. Діяльність зон вільної торгівлі включає, крім іншого, зручний обмін валюти, можливість переказу доходів за кордон без будь-яких обмежень і організаційну структуру, при якій інвестору не треба вести переговори через місцеву владу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 27.3. Особливості оподаткування в Болгарії