Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 26.5.2.2. Фінанси домогосподарств на початку XXI ст

У 2004 р. ВВП у країні перевищив дореформений рівень, але при цьому купівельна спроможність пенсій зменшилась удвічі порівняно з 1990 р., а середньої заробітної плати – на чверть. Незважаючи на це, соціальне становище в країні характеризується як стабільне, що є вирішальним чинником для мобілізації вільних коштів населення. Пришвидшеними темпами зростають обсяги термінових депозитів фізичних і юридичних осіб у комерційних банках. Упродовж 2003 р. таке. зростання становило 25,3 %, протягом 2004 р. – 31,6 % і досягло 5,6 млрд євро. При цьому банківський відсоток на 3-4 % перевищував темпи інфляції. Зросла довіра населення не лише до фінансово-кредитної системи, а й до національної грошової одиниці. Близько 56 % внесків становить національна валюта.

Соціальне розшарування, або різниця між багатими і бідними, сьогодні майже на такому самому рівні, як в середньому в країнах ЄС

Середня заробітна плата у серпні 2005 р, досягла 270 євро в місяць. При цьому найвищий рівень середньої зарплати, як і в усіх країнах з успішною перехідною економікою, в секторі фінансових посередницьких послуг (за винятком пенсійних фондів і страхової діяльності) – близько 900 євро в місяць. Досить висока заробітна плата також у працівників повітряного транспорту і тютюнової промисловості – середня зарплата в цих галузях становить близько 640-650 євро. Один з найнижчих рівнів зарплати – в деревообробній промисловості (за винятком виробництва меблів) і в готельно-ресторанному бізнесі – 160 євро в місяць. При цьому у фінансовому секторі не тільки найбільші зарплати, а й найвищі темпи її зростання – на 11- 12 % у місяць. За рахунок зростання інвестицій і додаткових методів фінансового стимулювання робітників зростання заробітної плати спостерігається в гірничодобувній галузі й в металургії – ю-11 і 6 % у місяць відповідно. Середня зарплата працівників шахт нині вже досягає 485 євро на місяць, у металургійному секторі – 360 євро.

Фахівці зазначають високий рівень кваліфікації серед представників робочої сили Румунії, особливо в технічній сфері, а також достатньо низький рівень зарплат – обидва ці чинники сприяють зацікавленості інвесторів у створенні і веденні бізнесу в Румунії. Одночасно не вистачає керівників, здатних працювати в західному стилі. Водночас прийнятий у 2003 р. новий Трудовий кодекс серйозно захищає права трудящих і ускладнює працедавцям процеси звільнення недбайливих співробітників, зокрема вимагає від працедавців принаймні тричі перевести співробітника на іншу посаду, перш ніж остаточно переконатися в його профнепридатності й ухвалити рішення про звільнення. Крім того, досить витратним є використання іноземної робочої сили в Румунії, чи то рядових співробітників, чи менеджерів, – дозвіл на роботу видається на 6 місяців і коштує близько 200 дол., згодом його можна продовжувати кожного разу на півроку приблизно за половину цієї суми.

Рівень безробіття в Румунії в 2003 р. становив 7 %, у 2004 р. – 8,1 %. Загальна чисельність працездатного населення країни трохи перевищує 9,5 млн осіб. Очевидно, що в країні спостерігається приблизно однаковий рівень зайнятості в усіх трьох основних сферах. У 2004 р. 37,7 % працюючого населення було зайнято у сфері послуг, 31,6 % – у сільському господарстві і 30,7 % – у промисловості. Можна зробити висновок, що Румунія досить успішно просувається шляхом реформ, спрямованих на будівництво економіки західноєвропейського типу і відповідно до норм ЄС, коли в структурі економіки має переважати сектор послуг – ще 10 років тому зайнятих у сфері послуг у країні було 29,1 % від усієї робочої сили, в аграрному секторі працювали 36,5 % трудящих, у промисловості – 34,4%.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Назвіть особливості реформування фінансово-економічної системи Румунії.

2. Назвіть особливості грошової політики Румунії.

3. Які основні доходи державного бюджету Румунії?

4. Зазначте основні видатки державного бюджету Румунії.

5. Які основні фінансові чинники вплинули на включення Румунії до групи країн, яка вступила до ЄС у 2007 р.?

6. Охарактеризуйте основні доходи і видатки місцевих бюджетів.

7. У чому полягають особливості міжбюджетних трансфертів у Румунії?

8. Які основні джерела доходів і видатків домогосподарств у Румунії?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 26.5.2.2. Фінанси домогосподарств на початку XXI ст