Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 25.3. Заходи із залучення іноземних інвестицій на Мальту

Починаючи з 1987 р. уряд Мальти, спираючись на підтримку держав Європейського Союзу, розпочав до перетворення країни в центр залучення іноземних інвестицій.

Заснування на Мальті іноземних компаній не пов’язане з якими-небудь труднощами. При створенні мальтійської компанії спеціальний дозвіл необхідно одержувати тільки банкам, страховим компаніям і корпоративним фондам. З організаційно-правового погляду найпоширенішою і найбільш зручною формоюбізнесу є акціонерне товариство закритого типу (private сотрапу). Для створення такого підприємства, якщо його засновниками є нерезиденти, а підприємство збирається вести комерційну діяльність на Мальті, потрібно мати мінімальний акціонерний капітал у розмірі 10 000 мальтійських лір (28 тис. дол.), причому половина цієї суми вноситься при реєстрації.

При оподаткуванні корпорацій, інкорпорованих на Мальті, застосовується принцип резидентства. Інші компанії сплачують тут податки за принципом територіальності.

Ставка податку на прибуток резидентських корпорацій на Мальті мало відрізняється від середньоєвропейської і становить 35 %. Однак для компаній, які займаються виробничою діяльністю, надаються пільги: на їхні дивіденди встановлена нижча податкова ставка. Пільгові умови оподаткування поширюються і на нерозподілений прибуток, спрямований на фінансування інвестиційних проектів компаній (так званого пільгового податкового статусу), що оподатковується за ставкою 17,5 %. До таких компаній зараховані промислові підприємства і фірми – експортери товарів і послуг місцевого виробництва.

Реєстрація компаній, які одержали на Мальті статус оф-шорних, почалася в 1988 р. Однак у зв’язку з підписанням Мальтою договорів про запобігання подвійному оподаткуванню з 22 країнами (у тому числі із США, Францією й Англією), подальша реєстрація офшорних компаній на Мальті припинена 31 грудня 1996 р., хоча вже зареєстровані фірми могли продовжувати свою діяльність до 31 березня 2004 р. Статус оф-шорної компанії могли одержати фірми, інкорпоровані на Мальті, а також відділення іноземних банків і страхових компаній. Власниками офшорної компанії можуть бути тільки нерезиденти. Торгові офшорні компанії платять податок за ставкою 5 % і звільняються від податків з розподіленого прибутку. Усі комерційні операції таких компаній мають проводитися за межами Мальти.

Міжнародні холдингові компанії, які зареєстровані на Мальті та мають іноземні інвестиції, сплачують податок за повною ставкою – 35 %. Але акціонери – нерезиденти, – які одержують дивіденди від цієї компанії, можуть отримати компенсацію в розмірі 2/3 суми виплачуваних податків або податковий кредит на всю суму податку. Це знижує рівень оподаткування міжнародних холдингових компаній до 0-6,25 %. Великі пільги і переваги одержують тут також іноземні інвестиційні компанії.

Міжнародні податкові угоди, укладені Мальтою з іншими країнами, дають змогу резидентам Мальти користуватися податковими кредитами при сплаті ними податків за принципом територіальності, але в тому випадку, коли в Мальти немає відносин з державою про запобігання подвійного оподаткування, мальтійські податкові відомства надають резидентам своєї країни податковий кредит у розмірі 25 %. Серйозні пільги надаються на Мальті іноземцям і за індивідуальним прибутковим оподаткуванням. Іноземні громадяни, які одержали тут посвідчення на проживання, сплачують цей податок за фіксованою ставкою 15 %, але мінімальна сума податку становить 1 тис. мальтійських лір у рік.

Отже, незважаючи на поступову ліквідацію статусу офшор-ного центру, Мальта зберігає і ще довго буде зберігати приваб-

Ливість для іноземних інвесторів. Мальта як і раніше становитиме інтерес у міжнародному податковому плануванні як юрисдикція резидентства торгових і холдингових компаній особливо тих, котрі входять у структури ТНК.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Які основні доходи бюджету Мальти?

2. Назвіть основні видатки бюджету Мальти.

3. Яка структура операційних витрат бюджету Мальти?

4. Які зміни відбулися в доходах домогосподарств жителів Мальти в 2005 р.?

5. Які заходи використовуються Мальтою, щоб залучити іноземні інвестиції в країну?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 25.3. Заходи із залучення іноземних інвестицій на Мальту