Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 24.3. Зміни в оподаткуванні на Кіпрі – вимога часу

Протягом тривалого часу Кіпр був відомий як країна з надзвичайно м’якою системою оподаткування. Наприклад, уряд Кіпру уклав договори з низкою країн про запобігання подвійному оподаткуванню. Перелік цих країн включає Австрію, Велику Британію, Болгарію, Угорщину, Німеччину, Грецію, Данію, Ірландію, Італію, Канаду, Китай, Кувейт, Норвегію, Польщу, Росію, Румунію, Словаччину, США, Україну, Францію, Чехію, Швецію, колишню Югославію. Головна мета цих обопільних умов – уникнути необхідності сплати податків на прибуток у двох країнах.

Наприклад, громадянин Великої Британії може скористатися цим договором, що існує між урядами двох країн. Це означає, що, одержуючи пенсію чи вкладаючи кошти в підприємство на Кіпрі, він сплачує податки на Кіпрі, тим самим знижуючи їх, оскільки у Великій Британії вони вище. Більшість податкових відрахувань на Кіпрі значно нижча, ніж у багатьох інших країнах, що так само пропонує широкий вибір нерухомості.

Остання податкова реформа надзвичайно знизила розмір зборів, які беруться із платників податків. Основна причина кіпрських податкових реформ, проведених за останні три роки, – це його прагнення стати учасником процесу європейської інтеграції (вступ цієї держави в Європейський Союз відбувся 1 травня 2004 р,).

Гармонізація податків у ЄС здійснюється з метою скасування податкових кордонів і створення рівних умов конкуренції для суб’єктів господарювання на внутрішньому ринку ЄС шляхом зближення структури податкових систем, переліку основних податків, у тому числі встановлення нижніх меж частини з них. Дотепер найбільш вирішеною є гармонізація непрямих податків (ПДВ та акцизи). У сфері прямих податків співтовариство має розробити ефективну єдину систему оподаткування. Поки що правила ЄС, прийняті в 1990 р., передбачають застосування загальних правил оподаткування: приросту капіталу у випадку злиття, поділу і придбання частки участі в капіталі компаній різних країн-членів, прибутків материнських і дочірніх компаній, а також прибутків пов’язаних між собою підприємств.

Тепер, після прийняття нових законів, реформоване податкове законодавство Кіпру, можливо, буде найсучаснішою податковою системою в ЄС, що відповідає всім вимогам Організації економічного співробітництва і розвитку щодо несумлінної податкової конкуренції.

Ключовою стадією реформи стало прийняття кіпрськими законодавчими органами 17 законопроектів, що встановлюють фактично однаковий режим оподаткування для всіх компаній незалежно від країни походження їхніх капіталів і доходів. Так, у новому законодавстві будуть усунуті розходження між офшорними компаніями (Компаніями міжнародного бізнесу) і внутрішніми (національними) компаніями.

Однією з перших і найзначніших дій у реформуванні системи оподаткування було зобов’язання Кіпру в 2000 р. перед Організацією економічного співробітництва і розвитку ліквідувати до 2005 р. будь-яку негативну податкову практику й ухвалити міжнародні стандарти прозорості, обміну інформацією і податкової конкуренції.

Кіпр як потенційний член Європейського Союзу мав привести свої закони і практику у відповідність до асиіз сотти-паиЛіаге ЄС. У податковому законодавстві він мав відповідати Кодексу Європейського Союзу, а також правилам оподаткування в бізнесі, що стало фундаментальною реформою його податкової системи.

Згідно з вимогами Європейського Союзу парламент Кіпру 1 липня 2002 р. ухвалив пакет податкових законів. Тоді на Кіпрі було введено нову систему оподаткування, основною характеристикою якої стала інтеграція корпоративного податку і податків, що віднімаються (withholding taxes) з податком на прибуток від розподілених доходів. Така система інтеграційного типу містить як один з основних елементів єдину (10 %) ставку податку на прибуток, що застосовується однаково до локальних і міжнародних бізнес-компаній, починаючи з 1 січня 2003 р. Міжнародні компанії, що знаходяться на острові і ведуть активну діяльність, могли сплачувати податок на прибуток за ставкою 4,25 % до кінця 2005 р. за умови, що вони мали прибуток, отриманий за межами Кіпру в 2001 р. і одержували його протягом наступних чотирьох років – так звані перехідні положення. У разі вибору ставки податку 4,25 % до кінця 2005 р. компанія мала право на віднесення збитків, що виникли до 2000 p., у рахунок майбутніх періодів тільки до закінчення 2005 р.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Які основні доходи бюджету Республіки Кіпр?

2. Як можна охарактеризувати фінансовий стан домогоспо-дарств жителів Республіки Кіпр?

3. Назвіть особливості здійснення підприємницької діяльності на Кіпрі.

4. Як фінансово оподатковувалися доходи офшорних компаній, створених на Кіпрі?

5. Чому донедавна було вигідно створювати холдингові компанії на Кіпрі?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 24.3. Зміни в оподаткуванні на Кіпрі – вимога часу