Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 24.2. Особливості діяльності офшорних компаній на Кіпрі

Офшорна компанія може бути зареєстрована з будь-якою назвою, зазначеною в регістрі. Назва компанії не може включати таких слів як “Global”, “National”, “Impererial”, “Com-monwealth”, “Cooperative” i “Worldwide”. Усі назви мають закінчуватися словом Limited, що вказує на обмежену відповідальність. Назва компанії може містити слово Кіпр у дужках.

Офшорні компанії, створення яких допускається на Кіпрі, можуть користуватися сприятливим податковим кліматом країни і бути надзвичайно корисними для міжнародного податкового планування. Офшорні компанії, які реєструються на Кіпрі, мають повністю (на 100 %) контролюватися закордонними резидентами і здійснювати всі операції за межами Кіпру. Проте офшорним компаніям дозволяється мати власний офіс на Кіпрі, і з нього можна керувати офшорною діяльністю фірми. Офшорні компанії за організаційно-правовою формою можуть бути й акціонерними товариствами, і компаніями на гарантіях, і партнерствами, і філіями закордонних фірм.

Зареєстровані на Кіпрі компанії, які управляються і контролюються з території острова, оподатковуються податками за принципом резидентства. Компанії, які зареєстровано на Кіпрі, але які управляються і контролюються з інших юрисдикцій, сплачують податок на прибуток тільки з прибутків, отриманих ними з джерел на території Кіпру.

Ставка податку на прибуток корпорацій становить 20 % для прибутків до 40 тис кіпрських фунтів і 25 % – для прибутків, що перевищують цю цифру.

Офшорні компанії сплачують податки за зниженою ставкою 4,25 %. Офшорні філії закордонних компаній, які управляються і контролюються з іноземних юрисдикцій, звільняються від сплати податку на Кіпрі. Тоді, коли органи їх управління і контролю знаходяться на Кіпрі, діє ставка податку на прибуток 4,25 %.

Дивіденди, що виплачуються компанією, яка зареєстрована на Кіпрі або яка управляється і контролюється з території Кіпру, оподатковуються податком на розподіл прибутку за ставкою 20 %. Офшорні компанії повністю звільняються від податку.

На практиці ставки податку на розподіл прибутку на всю суму дивідендів, які виплачуються на користь закордонної компанії, можна знизити до нуля в результаті застосування національного законодавства: до 5 % – для фільмів і телевізійних роялті; до 5 %, якщо одержувач платежу – компанія, яка безпосередньо контролює не менше 25 % активів платника; податок відсутній при виплатах на користь Уряду іншої держави, якщо одержувач платежу – компанія, що контролює не менше 50 % голосуючих акцій платника; для літературних, артистичних, наукових, кінематографічних і телевізійних роялті; при виплатах на користь уряду, банківських або фінансових інститутів.

Кіпр може бути корисною юрисдикцією для створення базових холдингових компаній, які можуть користуватися мережею двосторонніх податкових конвенцій. Холдингові компанії мають бути зареєстровані як кіпрські офшорні компанії. У такому разі вони будуть сплачувати податок на свої глобальні прибутки за ставкою 4,25 %, а податок на розподіл прибутку у формі дивідендів на користь акціонерів холдингової компанії – відсутній. Крім того, приріст ринкової вартості капіталу на Кіпрі також не оподатковується, що дає змогу кіпрській холдинговій компанії уникати оподаткування прибутків, які з’являються від реалізації частини своїх активів.

Кіпр – найважливіший центр місцезнаходження торгово-закупівельних компаній, які проводять свої операції у Східному Середземномор’ї та Близькосхідному регіоні. Кіпрська торгово-закупівельна компанія звичайно реєструється як офшор-на компанія та оподатковується податком на прибуток за ставкою 4,25 %. На відміну від деяких інших юрисдикцій, де дозволяється створювати торгово-закупівельні компанії, кіпрська компанія може мати на острові свій офіс і персонал, але усі її операції при цьому залишаються офшорними.

Судноплавним компаніям, зареєстрованим на Кіпрі, гарантується повне звільнення від сплати податків незалежно від реальної власності суден, що робить кіпрський прапор привабливим для інших держав, які мають морський флот. Дивіденди, які виплачуються акціонерам судноплавних компаній, також звільняються від сплати податку на розподіл прибутку.

Як зазначалось, закордонні прибутки компаній, які управляються і контролюються з території Кіпру, відповідно до принципу резиденства оподатковуються прибутковими податками на Кіпрі незалежно від подальшого розподілу таких прибутків. Офшорні компанії при цьому сплачують податок за скороченою податковою ставкою 4,25 %.

Для резидентів Кіпру, які мають статус локальної кіпрської компанії, зменшення подвійного юридичного оподаткування можна одержати шляхом застосування системи податкових кредитів (незалежно від наявності відповідних двосторонніх податкових угод). Офшорні компанії мають право користуватися податковими кредитами тільки за умови, що їхній прибуток буде створено в країні, з якою є податкова конвенція. В іншому випадку можна використовувати систему податкових заліків.

Прибуток, що репатріюється на Кіпр у формі дивідендів та інших платежів як прибутків від комерційної діяльності за кордоном, може на 90 % звільнятися від сплати прибуткових податків за умови, що в активах компанії – одержувача прибутку є не менше 15 % частки участі громадянина або резидента Кіпру. Щодо дивідендів або прибутку, які належать до оподатковуваного закордонного прибутку, можна застосовувати тільки податковий кредит.

Від оподаткування також звільняються 60 % суми іноземної валюти, перерахованої в країну як прибуток від надання професійних послуг.

Для стимулювання розвитку місцевої експортної промисловості прибуток, отриманий на Кіпрі в результаті експорту товарів місцевого виробництва, оподатковується за зниженою на 0,25% ставкою податку на прибуток.

Для іноземців, зайнятих в офшорному бізнесі на Кіпрі, діють спеціальні правила оподаткування. Іноземні службовці офшорних компаній, які працюють на Кіпрі, сплачують прибутковий податок у розмірі однієї десятої від нормальної податкової ставки (від 0 до 4 %). Якщо їх професійні послуги експортуються, то прибутковий податок скорочується до 0,25 % нормальної податкової ставки. Якщо прибутки перераховуються іноземцями в інші країни, то такі прибутки повністю звільняються від кіпрського прибуткового податку. Податки на соціальне страхування іноземні службовці офшорних компаній на Кіпрі не сплачують.

Кіпр має дуже суворе законодавче регулювання дотримання конфіденційності та нерозголошення інформації. Центральний банк Кіпру вимагає, щоб йому повідомлялися імена власників акцій офшорних компаній. Проте відповідно до Закону “Про Центральний банк Кіпру”, який регулює роботу банку, ні директор, ні жоден чиновник банку не мають права розголошувати інформацію, що є кримінальним злочином. Працівники банку зобов’язані після призначення на роботу дати клятву про дотримання конфіденційності. Інформація не може надаватися третій особі.

Турецька частина – це “податкова пустеля”, оскільки високе оподаткування відлякує від цієї території місцевих та іноземних інвесторів. Однак великою популярністю в міжнародних ділових колах користується південна (грецька) частина острова з населенням близько 500 тис. осіб.

Багато підприємців справедливо вважають Кіпр “податковим раєм”, де процвітає офшорний бізнес. Це правильна оцінка, але варто зазначити, що Кіпр – нетиповий офшорний центр. Він належить до країн з помірним оподаткуванням, що стало підставою для укладення Кіпром низки податкових угод з іншими країнами.

Популярність Кіпру як офшорного центру в міжнародному бізнесі неухильно зростає. Усе більша кількість транснаціональних корпорацій шукає податкові укриття на цьому острові. У відповідь на цс урядами США, Канади, Франції та Великої Британії в податкові договори вставлені застереження, які обмежують можливості використання умов податкових угод транснаціональними корпораціями. А останнім часом США і Канада взагалі перестали застосовувати відповідні податкові конвенції відносно кіпрських офшорних компаній.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 24.2. Особливості діяльності офшорних компаній на Кіпрі