Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 22.4.3. Податок з обороту в Естонській Республіці

Іноземні підприємства, які діють в ЕР, мають зареєструватися в комерційному реєстрі, що надає їм статус юридичної особи в ЕР, і згідно з цим вони стають платниками податків. Ставка податку на прибуток підприємств становить 26 %. Винятком є страхові компанії, які вони сплачують податок у розмірі 4 % від вартості страхових полісів та 1 % від полісів страхування житла.

Порівняно з іншими країнами світу методика розрахунку амортизації при визначенні суми прибуткового податку спрощена. Максимальною нормою для будівель і споруд вважається 8 % на рік від купівельної вартості, для всіх інших основних засобів – 40 % щорічно від залишкової вартості. Підприємство – платник цього податку, має здійснювати щомісяця авансові платежі в розмірі 1/12 від суми минулорічного прибутку. Наприкінці року (фактично до 31 березня) до місцевого відділення податкового департаменту платник передає звіт про прибутки, на підставі якого і розраховується сума податку.

З 1 січня 2000 р. набув чинності новий закон, згідно з яким від оподаткування звільняється та частина прибутку, що реін-вестується у розвиток підприємства. Тепер оподатковуються лише дивіденди підприємства від цінних паперів, а також відраховуються витрати, що прямо не пов’язані з виробництвом. Отже, проводиться політика, спрямована на оподаткування не заробленого прибутку, а розподіленого. За твердженнями естонських фахівців, скасування податку на реінвестова-ний прибуток має стимулювати економічне зростання та сприяти створенню нових робочих місць.

Податок на прибуток спрямований на стимулювання іноземних інвестицій у державу, які вона отримує у великих обсягах. Це було зроблено під впливом проведеного в ЕР опитування інвесторів, котрі вважають, що однією з умов збільшення інвестицій в країні є звільнення їх від оподаткування. За прогнозами фахівців, такий порядок передбачалося залишити і після вступу ЕР до Європейського Союзу.

Ллє така політика щодо іноземних інвестицій скорочує надходження до бюджету країни. Тому як компенсацію було підвищено деякі акцизи та мита. Крім того, державі доведеться відмовитися від окремих, запланованих на найближчі роки, витрат. Однак прихильники нового закону впевнені: тимчасові витрати незабаром дадуть “дивіденди” у вигляді економічного зростання.

22.4.3. Податок з обороту в Естонській Республіці

Податок з обороту забезпечує близько половини всіх надходжень до державного бюджету, є аналогом податку на додану вартість і стягується на підставі Закону ЕР, прийнятого 25 серпня 1993 р. (набрав чинності з 1 січня 1994 р.).

Объектом оподаткування є:

– продаж, обмін та реалізація товарів і послуг;

– споживання товарів або послуг безпосередньо платниками податку, коли проводиться передача товарів та надання послуг роботодавцями за рахунок покриття заробітної плати, премій або інших виплат, якщо зареєстрований платник сплатив при придбанні цих товарів або послуг податок з обороту;

– відчуження організаторами лотереї товарів власного виробництва та надання ними послуг у вигляді лотерейних виграшів.

З імпортованих виробів податок сплачується в порядку, встановленому митними правилами.

Податком з обороту не обкладаються такі товари та послуги:

– послуги зі здобування базової, основної, середньої та вищої освіти, а також підвищення та здобування освіти за вільним вибором;

– засоби поштової оплати та послуги державного поштового зв’язку;

– медичні послуги, затверджені Законом про медичне страхування;

– речі та послуги, пов’язані з похованням;

– послуги, що надаються кредитними та небанківськими фінансовими установами, а також страхові послуги;

– організація азартних ігор;

– лотерейні білети;

– здавання в найм приміщень та надання послуг з обслуговування власників цих приміщень, а також витрати на земельний податок та страхування приміщень;

– ліки та медичні вироби, лікарські та діагностичні засоби згідно з переліком, затвердженим Міністерством із соціальних питань;

– соціальні послуги;

– наукова діяльність університетів та наукових установ, що фінансуються з державного бюджету.

Не обкладається податком імпорт таких товарів та майна:

– водні й повітряні судна, що використовуються лише для здійснення міжнародних рейсів;

– товари та інше майно, що переміщується з іноземних держав у вільну митну зону;

– майно в спадщину, що доставляється у країну спадкоємцем;

– товари, що повертаються з ЕР на підставі передбачених угодами гарантій;

– книги, газети, журнали та інші носії інформації, що завозяться з інших держав бібліотеками як пожертвування або в порядку обміну;

– золото, що переміщується банком ЕР через митний кордон ЕР;

– товари (в тому числі подарунки), що імпортуються у зв’язку з офіційними візитами керівників держави та уряду, а також міжнародних організацій;

– нагороди та призи, отримані громадянами ЕР в іноземних державах.

Платником податку є особа, в якої внаслідок підприємницької діяльності виникає оподатковуваний оборот.

Ставка податку з обороту становить 18 % від оподатковуваної вартості. Ставка в розмірі 5 % установлена для таких товарів і послуг: книги (за винятком підручників і робочих зошитів), лікарські засоби, медичне обладнання та вироби, необхідні для надання медичної допомоги, послуг і проведення медичних обстежень, засоби реабілітації інвалідів, а також дезинфікуючі засоби, зареєстровані інспекцією з охорони здоров’я для професійного використання.

Нульова ставка податку з обороту встановлена для експорту товарів і послуг, вистав і концертів, театрально-видовищних програм, що входять до затвердженого Міністерством культури переліку, передплатних періодичних видань, підручників та робочих зошитів для основних шкіл і гімназій, затверджених Міністерством освіти ЕР.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 22.4.3. Податок з обороту в Естонській Республіці