Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 21.4. Інвестиційний клімат Литви

Литва увійшла до ринку інвестицій ЄС не як другорядний учасник, а як сильний партнер “старих” членів ЄС. Одна з найсприятливіших систем оподаткування в Європі (прибутковий податок на доходи підприємств – усього 15 % ), тривала податкова “відпустка” у вільних економічних зонах, найнижчі витрати бізнесу серед нових членів ЄС (згідно з нещодавно проведеним компанією БНЬї-аналізом), освічені, висококваліфіковані кадри, розвинена й орієнтована на експорт промислова база, успішна інвестиційна політика – все це сприяє зростанню економіки, темпи розвитку якої є найвищими в Європі, і дає змогу з оптимізмом дивитися в майбутнє.

Інтеграція Литви в Євросоюз надала діючим в Литві підприємствам можливість працювати на найбільшому і найбагатшо-му ринку світу без тарифних і митних бар’єрів та з меншими витратами, ніж в ЄС. Крім того, зареєстровані в Литві підприємства в процесі розвитку свого бізнесу можуть користуватися підтримкою структурних фондів ЄС та інших фондів.

Європейський соціальний фонд підтримує проекти з вирішення соціальних (насамперед зайнятості) проблем. З фонду фінансуються:

– освіта і професійне навчання;

– допомога при працевлаштуванні;

– наукові дослідження і розвиток технологій;

– проекти соціальної економіки;

– удосконалення систем освіти і професійного навчання.

Це здійснюється, щоб заохочувати розвиток відстаючих регіонів і забезпечити їх пристосування до економічних змін. Допомога надається регіонам, де ВВП з розрахунку на одного жителя нижчий, ніж 75 % середнього рівня в ЄС, а також регіонам з особливо низькою густотою населення (в нашому випадку для уникнення міграції та подальшого зменшення чисельності населення). Саме до цієї категорії отримувачів допомоги належать усі регіони Литви.

Надходження прямих зарубіжних інвестицій протягом першого півріччя 2004 р. зросли на 39,6 % (порівняно з відповідним періодом минулого року). Зростання прямих зарубіжних інвестицій пов’язане і з членством Литви в ЄС. Слід зазначити, що підвищену зацікавленість інвестування в Литву стали виявляти і підприємці Далекого Сходу. Майже дві третини зовнішньої торгівлі Литви припадає на країни ЄС, у торгівлі з якими останніми роками ЇЇ частка зростала і зростатиме в майбутньому.

Росія (після ЄС) є найбільшим ринком експорту Литви – близько 10 % загального обсягу експорту Литви. Литва і Росія підписали протокол щодо завершення двосторонніх переговорів про відкриття ринку Росії для товарів з Литви після її вступу до Світової організації торгівлі, згідно з яким Росія зобов’язується створити сприятливіші умови для надходження литовських товарів на російський ринок.

За даними Департаменту статистики, в 2003 р. експорт Литви до Росії знизився на 9,6 % (до 2,2 млрд литів, або 10,1 % загального обсягу експорту), а імпорт зріс на 9,8 % (до 6,7 млрд литів, або 22 % загального обсягу експорту).

Литва є одним з основних партнерів Калінінградської області – за обсягом інвестицій Литва займає третє місце після Польщі і Німеччини, а за кількістю заснованих підприємств – перше. На початку 2004 р. у Калінінградській області було зареєстровано 613 підприємств (спільних підприємств або підприємств з 100-відсотковим литовським капіталом). Кількість підприємств з литовським капіталом зросла в Калінінградській області дуже швидко (ще в кінці 2003 р. таких підприємств у Калінінграді та області було близько 450).

У Литві має місце найвищий рівень економіки серед трьох країн Балтії і виробляється половина загального валового продукту Балтійського регіону. Жителі Литви багатші за жителів сусідніх країн (Естонії, Латвії та Польщі). Економічні прогнози свідчать про те, що цей розрив з часом розширюватиметься. У Литві, на відміну від її сусідів, промисловість розташована на всій території країни, і розвивається не тільки столиця. Інвестиційне середовище в Литві є одним з кращих у світі; акти, пов’язані з регулюванням інвестицій і підприємництва, узгоджені з правовою системою, що діє в ЄС, і пристосовані до неї. Правова, податкова, митна та інші системи регулювання підприємництва в Литві такі самі, як і в інших країнах ЄС. Винятковість Литви – високий рівень освіти жителів, надзвичайно сприятливі умови для підприємництва і найшвидше зростання її економіки в Європі. Зарубіжні інвестиції (включаючи повторні інвестиції), що зростають, – найпереконливіший доказ позитивного ставлення підприємців до Литви.

У Литві високими темпами розвиваються традиційні сектори економіки, де має місце висока додаткова вартість, зокрема електроніка, електротехніка, приладобудування; підприємства все ширше використовують всесвітньо визнаний прикладний науково-дослідний потенціал країни у сфері біотехноло-гій, виробництва лазерів, телекомунікацій та в інших секторах. ВВП Литви за 2006 р. зріс на 7,4 % порівняно з 2005 р.

Уряд Литви затвердив середньострокову стратегію стабілізації цін, згідно з якою найсприятливішим строком для введення євро в республіці визначений 2010 р. Стратегія передбачає контроль за інфляцією завдяки жорсткій фіскальній політиці, обмеження зростання цін на електро – і теплоенергію, газ, воду, а також обмеження зростання зарплат, не пов’язаного з підвищенням продуктивності праці.

Крім того, 14 березня 2007 р. комісія з координації введення євро при уряді Литви схвалила національний план введення євровалюти і стратегію інформування суспільства про нього. План введення євро передбачає прийняття заходів для запобігання зловживань при перерахунку цін, зарплат і пенсій з литів на євро.

Як відомо, Литва розраховувала ввести євро з початку 2007 р., однак Єврокомісія та Європейський центральний банк у травні 2006 р. прийняли рішення не рекомендувати їй робити такий крок. Рішення було аргументоване тим, що інфляція в Литві перевищила встановлений рівень, максимально допустимий для включення країни в зону євро.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 21.4. Інвестиційний клімат Литви