Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 20.5. Державне казначейство Латвійської Республіки

Державне казначейство Латвійської Республіки підпорядковане міністру фінансів республіки, є юридичною особою, має свою печатку із зображенням державного гербу.

Казначейство складається з центрального апарату казначейства та регіональних розрахункових центрів у містах та районах республіки.

Центральний апарат казначейства складається з таких департаментів:

– внутрішніх фінансових ресурсів;

– зовнішніх фінансових ресурсів;

– управління ризиком;

– прогнозування і фінансового планування;

– нагляду за виконанням бюджету;

– звітів;

– ревізії;

– інформатики;

– розрахунків.

Роботою казначейства керує управляючий казначейства, який призначається на посаду міністром фінансів за поданням заступника державного секретаря з питань бюджету Міністерства фінансів

Державне казначейство фінансується з таких джерел:

– кошти державного бюджету;

– доходи від наданих послуг і виконаних робіт;

– резервний фонд позик, гарантованих урядом, і наданих урядових гарантій відповідно до розпорядження міністра фінансів Латвії;

– економія фонду ризику позик, гарантованих урядом, і наданих урядових гарантій відповідно до розпорядження міністра фінансів Латвії;

– кошти економії від коливань відсоткових ставок і курсів валют залишків валютних коштів уряду.

Державне казначейство Латвійської Республіки виконує функції у двох напрямах:

– у галузі звітів про виконання державного бюджету і бюджету самоврядування;

– у галузі банківських справ, інвестицій і кредитування. Функції казначейства в галузі звітів про виконання бюджетів такі:

– надає виконавцям державного бюджету асигнування на витрати для майбутніх зобов’язань згідно з планом фінансування;

– взаємодіє з інституціями зі стягнення податків, які надходять до державного бюджету;

– забезпечує витрачання державних коштів згідно з чинними законами;

– стежить за виконанням державного бюджету, аналізує та прогнозує доходи і видатки державного бюджету;

– за вказівкою Міністерства фінансів затримує асигнування, якщо передбачається, що річний дефіцит державного бюджету перевищує рівень дефіциту, встановлений щорічним законом про державний бюджет;

– закриває 31 грудня всі відкриті рахунки спеціального бюджету, зберігаючи всі залишки з минулого року;

– готує місячні оперативні звіти і звіти господарського року відповідно до чинного закону і розпорядження міністра фінансів;

– узагальнює зведений звіт про виконання бюджетів самоврядування;

– веде розрахунки з міжнародних зобов’язань та інших валютних операцій.

Функції казначейства в галузі банківської справи, інвестицій, кредитів та кредитування:

– розпоряджається всіма коштами державного бюджету, відкриває, використовує та закриває рахунки для коштів, що зараховується на бюджетні кошти казначейства відповідно до розпорядження Міністерства фінансів;

– веде внутрішні та зовнішні державні боргові зобов’язання;

– надає короткострокові позики органам самоврядування та спеціальним бюджетам для короткострокового керівництва їх фінансами;

– управляє і розпоряджається рахунками спеціальних урядових резервів у банках.

Згідно з Положенням про Державне казначейство казначейство має право:

– отримувати від кредитних установ дані про фінансові операції та рахунки бюджетних установ;

– отримувати від державних інституцій та інституцій самоврядування, а також від інших юридичних осіб інформацію, необхідну для виконання поставлених завдань;

– застосовувати санкції у випадку порушення чинного законодавства.

У випадку, коли виконавці бюджету порушують умови управління фінансами, казначейство має право вжити такі заходи:

– тимчасово позбавити повноважень асигнувань або розпорядження бюджетними доходами і видатками;

– установити обмеження у використанні бюджетних рахунків;

– відкликати чи призупинити асигнування з метою повернення незаконно витрачених коштів або вимагати повернення незаконно витрачених коштів;

– передати матеріали до суду.

Якщо органи самоврядування відповідно до чинного закону не перерахували своєчасно і в повному обсязі суми, які належить внести до фонду фінансового вирівнювання органів самоврядування, то казначейство згідно з установленими правилами списує ці суми з бюджетного рахунку органу самоврядування.

Кожній установі згідно із затвердженою функціональною класифікацією відкриваються рахунки основного і спеціального бюджету в розрахункових центрах Державного казначейства.

Сума касових видатків із початку року за кожним рахунком установи не може перевищувати загальної суми відкритих асигнувань на кожний рахунок і зарахованих на цей рахунок доходів.

Працівники розрахункового центру Державного казначейства мають право систематично перевіряти ведення бухгалтерського обліку і цільове використання бюджетних коштів в установах, що фінансуються за рахунок державного бюджету.

Установи використовують кошти з бюджетних рахунків у межах відкритих асигнувань на відповідний строк, залишки невикористаних асигнувань попередніх періодів, поточного року і зарахованих доходів від наданих послуг відповідно до кошторису видатків у вигляді безготівкових перерахувань, а також отримання готівки.

Державне казначейство встановлює кожній установі місячний ліміт для отримання готівки на господарські потреби, а також ліміт залишку готівки в касі.

Розрахункові центри є складовою Державного казначейства Латвії, її структурними підрозділами, які створені за рішенням Ради Міністрів республіки у 1992 р. На основі діючого плану рахунків розрахункові центри забезпечують аналітичний облік усіх бюджетів.

Місячний звіт казначейства про виконання зведеного бюджету складається на базі даних розрахункових центрів, Розрахункового департаменту, звітів місцевих самоврядувань, а також даних про надходження іноземної валюти до бюджету.

Розрахункові центри казначейства щомісяця надсилають до Департаменту інформатики дані про доходи і видатки, які потім групуються і подаються у Департамент звітів.

Доходи групуються згідно з бюджетною класифікацією в розрізі бюджетів, а також в розрізі розрахункових центрів. Видатки групуються в розрізі бюджетів, розрахункових центрів, міністерств, програм бюджету, функціональної класифікації.

20.6. Програма державних інвестицій у Латвії

За розрахунками Міністерства економіки Латвії у 2003 р. загальний обсяг державних інвестицій становив 218 млн латів (3,5% ВВПабо9,0% видатків зведеного бюджету). З них 49,2% державних капіталовкладень було профінансовано у рамках Програми державних інвестицій (ПДІ). Уперше програму було розроблено в 1995 р. для консолідації й підвищення ефективності бюджетних ресурсів, які спрямовувались на цілі інвестування у фізичну інфраструктуру.

Джерелами решти публічних інвестицій до останнього часу були кошти спеціальних позабюджетних фондів (Державний дорожний фонд, Фонд охорони навколишнього середовища, Портовий фонд, Фонд соцзахисту, Фонд регіонального розвитку тощо), кошти місцевих бюджетів, позики місцевих органів влади та позики, залучені під гарантії місцевої влади.

У 2003 р. пріоритетними сферами фінансування інвестиційних проектів були транспортна інфраструктура (31,9 %), охорона навколишнього середовища (18,8) та підтримка внутрішнього правопорядку (14,9 %). При цьому 8,5 % ресурсів ПДІ було розподілено у вигляді інвестиційних субвенцій регіонам. Відповідальність за відбір, виконання та моніторинг інвестиційних проектів покладалася на відповідні лінійні міністерства.

Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ПДІ, млн латів

47,4

88,3

108,4

137,7

141,1

114,7

111,7

126,3

116,3

3 них:

Загальний фонд

14,3

23,3

42,3

46,3

39,7

44,8

62,3

68,6

94,0

Спеціальний фонд

3,4

3,6

2,7

6,8

8,7

6,6

3,2

4,7

2,1

Запозичення

123,0

36,7

31,5

49,8

42,9

32,9

32,4

27,3

25,9

Інші

17,4

24,6

31,9

34,8

49,9

30,9

19,0

26,9

12,5

Складено за даними Міністерства фінансів Латвії.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Назвіть особливості реформування фінансової системи Латвії у 90-х роках XX ст.

2. Який стан фінансів домогосподарств у Латвії порівняно з країнами-сусідами?

3. У чому полягають особливості пенсійної реформи в

Латвії?

4. Назвіть основні доходи і видатки місцевих органів влади у Латвії.

5. Які особливості міжбюджетних відносин у Латвії?

6. Охарактеризуйте Програму державних інвестицій у Латвії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 20.5. Державне казначейство Латвійської Республіки