Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 18.6. Результати реформування фінансово-економічної системи Чехії

Уряд під керівництвом правої Громадської демократичної партії (з 1992 р., тобто з року створення самостійної Чеської Республіки, до 1998 р.) піклувався насамперед про кардинальну інституціональну зміну і лібералізацію. Йшлося про приватизацію промисловості, лібералізацію цін, лібералізацію зовнішньої торгівлі, дерегулювання валютної галузі та ін.

Уряд під керівництвом соціал-демократів (1998-2006 рр.) здійснив приватизацію банків і віддав їх у руки досвідчених західних стратегічних партнерів, створивши “перешкоду” неефективному використанню банківських коштів. Вдалось створити систему успішних інвестиційних заохочень, яка привела в країну низку промислових інвестицій (у першу чергу в розвиток автомобільної промисловості). Другий уряд соціал-демократів значно знизив податки з прибутку, насамперед корпорацій. Після вступу Чехії в ЄС та НАТО спостерігається економічне зростання – близько 6 %. Певним недоліком є подальше зростання бюрократії, водночас дрібні підприємці порівняно з великими зарубіжними інвесторами піддаються явній дискримінації. Ринок робочої сили залишається недостатньо гнучким.

Під час правління кабінетів соціал-демократів відбулося зростання державних боргів, причому такою мірою, що ні в 2005 р., ні у 2006 р. Чехія не виконувала умов Маастрихтської угоди.

Чеській Республіці, на думку експертів, необхідні подальші реформи, які здатні забезпечити пристойне економічне зростання в середньо – і довгостроковій перспективі. Необхідно знизити податкове навантаження, насамперед ввести верхню межу для відрахувань соціального страхування, завдяки якій для підприємств є надзвичайно дорогою добре оплачувана робоча сила. Такі відрахування є, можливо, найвищими у світі.

Нові великі інвестиції у складальні цехи і промисловість вже не будуть з’являтися – Чехія перетворюється в дорогу для інвестицій країну. Країні потрібно залучити інвестиції з найвищою додатковою вартістю, інвестиції в дослідницьку діяльність і розвиток, у дрібні та середні підприємства та ін. Необхідно почати пенсійну і медичну реформи, трансформацію шкільної освіти й охорони здоров’я.

Основні показники розвитку Чехії та фінансового стану сімей на 1 січня 2007 р. такі:

– середня тривалість життя: чоловіки – 72,94 роки; жінки – 79,69 років;

– міграція на 1000 осіб – 0,97;

– ВВП на одну особу – 21 884 дол.;

– частка сільського господарства у ВВП – 3,4 %;

– частка послуг у ВВП – 56,4 %;

– інфляція – 1,7 %;

– безробіття – 8,2 %;

– стаціонарні телефони – 4,59 %

– телефонні лінії на 1000 осіб – 448,44 лінії;

– мобільні телефони – 10,34 млн;

– мобільні телефони на 1000 осіб – 1010,21;

– радіоприймачі – 6,51 млн;

– телевізори – 5,16 млн;

– телевізори на 1000 осіб – 504,13 штук;

– персональні комп’ютери – 3,15 млн;

– персональні комп’ютери на 1000 осіб – 307,75;

– легкові автомобілі – 4,04 млн;

– автомобілі на 1000 осіб – 394,71 штук.

У 2006 р. Чехію відвідали 6,7 млн осіб. У середньому вони провели в країні 4,1 добу. На частку туризму припадає 10 % ВВП країни.

Поки що, на думку чеських експертів, справи з економічними реформами виглядають не дуже переконливо. Уряд збирається ввести мінімальний податок з доходів фізичних осіб на рівні 15 %, водночас він хоче збільшити оподатковувану базу, додавши до неї відрахування зі страхування.

Ніякого радикального демонтажу соціальної держави, на думку фахівців, не відбувається. Уряд, швидше за все, намагається зменшити в бюджеті соціальні витрати в сумі 23 млрд крон (трохи більше 0,5 % ВВП). На сміливіші реформи уряд готовий піти лише в 2009 р. Поки не зрозуміло, в який спосіб розвиватиметься система інвестиційних заохочень.

Чехія сприяє легальній міграції, щоб закрити вузькі місця на ринку праці. Легальні мігранти користуються в Чехії такими самими правами, як і громадяни країни. Уряд бореться з нелегальною міграцією, оскільки це є великим бізнесом кримінальних структур. Міністерство праці і соціальних питань та Міністерство внутрішніх справ у 2007 р. підготували зміни, які сприятимуть покращенню якості імміграції до Чехії.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Назвіть результати реформування фінансової системи Чехії на початку 90-х років XX ст.

2. Які основні доходи і видатки державного бюджету в Чехії?

3. Назвіть особливості податкової реформи в Чехії.

4. Як оподатковуються доходи фізичних осіб у Чехії?

5. Як оподатковуються доходи юридичних осіб у Чехії?

6. Назвіть основні доходи і видатки місцевих бюджетів у Чехії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 18.6. Результати реформування фінансово-економічної системи Чехії