Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 18.5. Регіональні бюджети

Регіональні бюджети формуються на рівні країв. У Чехії сьогодні є 14 країв, включаючи столицю країни – м. Прагу зі статусом окремого краю. На кінець 2002 р. наведено дані:

1. Прага(площа – 496 км2, населення – 1,162 млн осіб).

2. Середньочеський край (11 тис. км2, 1,127 млн осіб).

3. Південночеський край (10 тис. км2, 0,625 млн осіб).

4. Пильзенський край (7,6 тис. км2, 0,549 млн осіб).

5. Карловарський край (3,3 тис. км2, 0,304 млн осіб).

6. Устецький край (5,3 тис. км2, 0,820 млн осіб).

7. Ліберецький край (3,2 тис. км2, 0,427 млн осіб).

8. Краловоградецький край (4,7 тис. км2, 0,548 млн осіб).

9. Пардубицький край (4,5 тис. км2, 0,506 млн осіб).

10. Південноморавський край (7 тис. км2,1,122 млн осіб).

11. Оломоуцький край (5,1 тис. км2, 0,637 млн осіб).

12. Злінський край (3,9 тис. км2, 0,593 млн осіб).

13. Височина (6,9 тис. км2,0,518 млн осіб).

14. Моравськосилезький край (5,6 тис. км2, 1,263 млн осіб). Край є основною вищою територіальною самоврядною одиницею в 4P. Він має власний бюджет, який затверджується регіональним парламентом – Представництвом краю.

Основні джерела формування бюджету краю такі:

– податкові надходження в частині пропорції, визначеної зокрема Законом № 250 2000 р. Кодексу законів Чеської Республіки, у тому числі: а) податки з доходу фізичних осіб; б) податки з доходу юридичних осіб; в) ПДВ; г) податок з нерухомості; д) інші платежі;

– неподаткові платежі: а) доходи від власної господарської діяльності; б) платежі бюджетних організацій; в) орендні платежі; г) доходи від продажу майна;

– отримані дотації з державного бюджету і державних фондів.

У розрізі регіональних бюджетів конкретних країв 4P привертає увагу аналіз доходів і видатків, наприклад, Краловогра-децького краю за бюджетом 2004 p., згідно з даними офіційного сайта краю в мережі Інтернет (табл. 18.7).

Таблиця 18.7. Бюджет Краловоградецького краю иа 2004 p., тис. крон

Показник

2004

Надходження в цілому, в тому числі:

2 621 881

– податки

710 000

– неподаткові платежі

142 915

– отримані дотації з держбюджету

1 768 966

Видатки в цілому, в тому числі:

2 630 336

– поточні витрати

2 364 827

– капіталовкладення

15 547

Згідно з даними табл. 18.7, податкові надходження – 710 млн крон – становили майже третину надходжень до регіонального бюджету Краловоградецького краю в 2004 р. Разом з 1,769 млрд крон дотацій із державного бюджету вони становили понад 90 % дохідної частини Краловоградецького краю в указаному році. Динаміку бюджету іншого – Середньочесь-кого – краю засвідчують дані за 2001-2004 рр., згідно з інформацією офіційного сайта краю в мережі Інтернет (табл. 18.8). Як підтверджують матеріали табл. 18.8, бюджет Середньочесь-кого краю протягом тривалого часу залишається профіцитним. Однак аналіз показує, що в 2003-2004 рр. позитивне бюджетне сальдо регіону забезпечувалося в основному за рахунок суттєвого зростання дотацій із загальнодержавного до регіонального бюджету. Різке збільшення дотаційних надходжень із центру в Середньочеський край упродовж двох останніх років обумовлене, з-поміж іншого, згадуваним вище переходом об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я тощо на регіональний і локальний рівень. Отже, починаючи з 2000 р. у Чеській Республіці відбуваються системні зміни формування місцевих (територіальних) бюджетів. Децентралізація влади і перерозподіл компетенцій між центром і регіонами супроводжуються цілеспрямованим перерозподілом фінансів. Розширення прав регіонів, переведення на них у 2003-2004 рр. об’єктів соціальної сфери, насамперед системи освіти й охорони здоров’я, підкріплюється переспрямуванням грошових потоків із державного до місцевих бюджетів, розширенням бази наповнення регіональних і локальних бюджетів.

Таблиця 18.8. Бюджет Середньочеського краю, тис. крон

Показник

2001

2002

2003

2004

Податкові надходження

1 266 790

1414 622

1 530 000

Інші надходження

15167

95 510

153 990

316 218

Власні доходи

15167

1 362 300

1 568 612

1 924 218

Держбюджетні і дотації

1 100 205

3 103 624

10 233 217

10284 610

Доходи в цілому

1 115 372

4 465 924

11801 829

12 208828

Видатки в цілому

1 099 253

4 083 572

11 608 240

12 208828

У 2003-2004 рр. у Чеській Республіці здійснювалася глибока реформа бюджетної сфери. Головне її спрямування – реформування державного бюджету. Мета – суттєво знизити дефіцит держбюджету, який упродовж останніх років сягає 6-12 % ВВП країни і не відповідає критеріям макроекономічної стабільності, визначеним Європейським Союзом. Наслідки цієї бюджетної реформи, яка має реструктивний характер, безумовно, відіб’ються і на регіональному та локальному рівнях. З іншого боку, вступ ЧР до ЄС відкриває для чеських країв можливість широкого доступу до коштів загальноєвропейських інституцій для фінансування регіонального розвитку. Тому бюджетні питання місцевого (територіального) рівня в ЧР заслуговують на подальше вивчення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 18.5. Регіональні бюджети