Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 18.3.1. Податки на доходи юридичних і фізичних осіб

18.3.1. Податки на доходи юридичних і фізичних осіб

Податок на доходи юридичних осіб визначається на основі Закону “Про податки з доходів” № 5К6 1992 р. із відповідними змінами та доповненнями.

Усі юридичні особи є платниками податку на доходи, крім Центрального банку Чехії. Платники з юридичною адресою на території Чехії зобов’язані сплачувати податок з доходів, одержуваних як на її території, так і за кордоном. Платники, в яких немає юридичної адреси на території Чехії, зобов’язані сплачувати податок тільки від доходів, одержуваних на території Чехії.

Базою оподаткування є доходи від усіх видів діяльності і доходи від розпорядження всім майном, якщо в законі немає інших прямих вказівок.

Основна ставка податку на доходи юридичних осіб становить 31 % (21). Базу оподаткування цього податку зменшують на суму збитків попередніх періодів (34.1), а також на суму спонсорських дарунків за умови, якщо вони становлять не менше 2000 крон, але не більше 2 % оподатковуваної основи (20.8).

Для інвестиційного, пайового і пенсійного фондів ставка податку становить 25 % бази оподаткування, зниженої на статті, зазначені в законі.

Положення цього закону регулюють розрахунок амортизації матеріальних і нематеріальних активів. Майно вартістю до 40 000 крон належить до малоцінних і швидкозношуваних предметів (за класифікацією обліку країн СНД), вартість якого відносять на витрати відразу після його придбання.

Порівняно висока ставка податку на доходи компенсується можливістю віднесення на витрати підприємства частини особистих витрат засновників фірм (плати за наймання квартири, витрат на утримання особистого автомобіля, оплати відряджень). Можливість віднесення на витрати підприємства більшості витрат призводить до того, що практично всі новоство-рені фірми не сплачують податок з доходів.

У всіх випадках до річного балансу не входять такі витрати: неустойка, штрафи, основний капітал фірми, збиток більший ніж гроші, отримані за договором страхування, втрати на презентації, подарунки до 2000 крон (школам, лікарням).

Щодо податків і відрахувань соціального характеру, пов’язаних з фондом оплати праці, то чеська фірма сплачує до бюджету податок з нарахованої заробітної плати в розмірі 35 %. Крім того, фірма перераховує з нарахованої найманому робітнику заробітної плати: на соціальне страхування – 8 %, на медичне страхування – 4,6, на прибутковий податок – від 15 %. Свій річний баланс фірма має подати до податкового органу до 31 березня року, наступного за звітним. При затримці на місяць (до ЗО квітня) сплачується штраф у розмірі 5000 крон і більше. Строк подання річного балансу фірми може бути перенесено і до ЗО червня року, наступного за звітним, але лише за умови, якщо його готує і здає податковий фахівець, який має на це спеціальну ліцензію, про що слід повідомити податкову інспекцію до 31 березня.

Податок з доходів фізичних осіб визначається на основі Закону № 586,1992 . “Про прибутковий податок” із відповідними змінами та доповненнями. Про ставки податку можна дізнатися з табл. 18.3.

Таблиця 18.3. Оподатковувана основа прибуткового податку з громадян

Оподлтковупапа основа, кров

Податок

0-109 200

15%

109 200-218 400

16 380 + 20% від суми, що перевищує 109 200

218 400-331 200

38 220 + 25% від суми, що перевищує 218 400

331 200 – і більше

66 420 + 32 % від суми, що перевищує 331 200

Предметом прибуткового податку з фізичних осіб є: доходи від найманої праці та посадового окладу, доходи від підприємницької або іншої незалежної дохідної діяльності, доходи від капіталу, доходи від оренди, інші доходи.

Доходом не вважаються дохід від придбання акцій, спадщини, дарчого переказу нерухомості, рухомого майна, кредити і позички, а також інші доходи, передбачені законом.

Оподатковувану основу прибуткового податку з громадян зменшують на:

– 38 040 крон на кожного платника на рік (кожний місяць – у розмірі однієї дванадцятої від цієї суми) (15.1 а);

– 23 520 на рік за кожну дитину (до 26 років) (кожний місяць – у розмірі однієї дванадцятої від цієї суми);

– 21 720 на рік за непрацюючу особу (кожний місяць – у розмірі однієї дванадцятої від цієї суми).

Податковим періодом у Чехії є календарний рік, протягом якого фізичні та юридичні особи мають вносити аванси з прибуткового податку до бюджету. Такі аванси вносяться:

– кожні півроку, якщо розмір податку з доходу платника, отриманого з моменту подання останньої декларації перевищив 20 000 крон, але не перевищив 100 000 крон;

– кожного кварталу, якщо розмір податку з доходу платника перевищив 100 000 крон, але не перевищив 10 мли крон;

– кожного місяця, якщо податок з доходу платника перевищив 10 млн крон;

– авансові платежі не вносяться, якщо податок з доходу платника за звітний період не перевищив 20 000 крон.

Податкову декларацію про доходи за календарний рік має подавати кожний громадянин Чехії або іноземець, який прожив на території Чехії не менше 183 днів у році безперервно або з інтервалами. Податкова декларація не подається, якщо річний дохід фізичної особи не перевищив 10 000 крон або якщо дохід отримано фізичною особою від найманої праці чи посадового окладу.

Податкову декларацію зобов’язаний подавати кожний громадянин Чехії, якщо одержує дохід із джерел за кордоном.

У Чехії багато вчених виступають за введення єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб на рівні 15 % (за прикладом Росії). Одним із чинників уведення такої ставки є необхідність скорочення виплат заробітної плати за допомогою тіньових схем, що забезпечить розширення бази оподаткування та збільшить податкові надходження до бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 18.3.1. Податки на доходи юридичних і фізичних осіб