Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 17.7. Фінансово-економічні результати входження Угорщини до Європейського Союзу

Темпи зростання угорської економіки не дуже змінилися під впливом вступу країни до ЄС. На їх динаміку, на думку експертів, більше вплинули підготовчі заходи та реструктуризація економіки.

Інфляція підвищилася на етапі підготовки до вступу в ЄС, коли Угорщина була змушена збільшити акцизні збори. У дійсності, вступ до Євросоюзу зменшив інфляцію. На це вплинуло прийняття загальних зовнішньоторгових тарифів ЄС та посилення конкуренції між товаровиробниками в країні.

Безробіття в Угорщині на початок 2007 р. було трохи вищим (7,5 %), ніж на момент вступу до ЄС (6,2 %). Але зростання цього показника пов’язано в основному із заходами нової державної соціальної політики, націленої на те, щоб повернути людей на офіційний ринок праці.

Кількість малих і середніх підприємств під дією конкуренції поступово скорочуватиметься, оскільки більше 600 тис. таких підприємств для Угорщини, яка має всього 10 млн населення, на думку експертів, забагато.

Відбулося зростання обсягів торгівлі з новими членами Євросоюзу. За 2004-2006 рр. їх частка в угорському експорті зросла з 9 до 12 %. Йдеться в основному про Словенію, Польщу, Словаччину та деякі інші країни. Якщо до вступу в ЄС в Угорщині в торгівлі з новими країнами Євросоюзу був дефіцит в 500 млн євро, то в першій половині 2006 р. Угорщина отримала позитивний баланс у розмірі 500 млн євро.

Останніми роками зовнішні потоки капіталу в Угорщині стали “вулицею із двостороннім рухом”. Інвестиції угорського капіталу за кордон досягли 6 млрд євро.

Щодо вільного пересування робочої сили, то в угорців схильність до міграції є дуже низькою, навіть у межах країни. Так, до Великої Британії, яка в 2004 р. відкрила свій ринок робочої сили, офіційно виїхало тільки 12 тис. угорців. Головною проблемою ринку праці в Угорщині є нестача висококваліфікованого персоналу. Частково ця проблема вирішується за рахунок трудової міграції з України, насамперед із Закарпаття.

За 2007-2013 рр. Угорщина може отримати з фондів Євро-союзу 22 млрд дол. США, тобто більше 3 млрд дол. США в рік. Але проблемою є їх неповне використання, оскільки не вистачає робочої сили.

В Угорщині щорічний прибуток міжнародних корпорацій становить близько 4,5 млрд дол. США. З цього обсягу в Угорщину реінвестується близько 1 млрд дол. США у формі розширення діяльності чи покупки угорських акцій. Більшість міжнародних корпорацій, присутніх в Угорщині, використовують 1-1,5 % обороту для підвищення кваліфікації свого персоналу. Це потрібно для впровадження інноваційних технологій.

Використання транснаціональними корпораціями нових технологій та інвестицій дало змогу збільшити частку найбільш високотехнологічної продукції в угорському секторі до 25%.

На кінець 2005 р. іноземні інвестиції в Угорщині досягли 61 млрд євро. У структурі прямих іноземних інвестицій в економіку цієї країни 60 % припадає на сектор послуг, 37 % – на обробну промисловість, 2-3 % – на видобувну промисловість. Це, на думку фахівців, достатньо сучасна структура інвестицій.

Інвестори надають перевагу акціям підприємств і борговим державним паперам, тоді як боргові корпоративні зобов’язання високим попитом не користуються. У цих умовах підвищується роль нагромаджень домогосподарств. На думку угорських фахівців (зокрема професора Кальмана Дезері), за їх рахунок необхідно фінансувати корпоративні інвестиції, а не дефіцит державного бюджету.

У 2006 р. на цілі розвитку Угорщина отримала більше 1 млрд євро з бюджету ЄС. Але в 2007-2013 рр. починають працювати інші схеми, відповідно до яких розробляються три нові програми. їх метою є, по-перше, вирівнювання розвитку порівняно з іншими країнами – членами ЄС з урахуванням використання коштів бюджету Євросоюзу; по-друге, підготовка до введення євро (програма конвергенції); по-третє, досягнення стандартів Лісабонського протоколу з параметрів зростання, конкурентоспроможності та зайнятості в науці та промисловості.

В Угорщині, якщо оцінювати за ресурсами, найбільшою операційною програмою є транспортна (6,3 млрд євро на сім років). Друга за обсягами фінансування (близько 3,9 млрд євро) – програма захисту навколишнього середовища та розвитку енергетики. На ці дві програми припадають 80 % коштів, які виділяються на всі операційні програми.

Складною є проблема соціального захисту населення країни. Угорщина поки не може витрачати на соціальний захист навіть 13 % від ВВП, як це роблять країни Балтії, що викликає соціальне напруження в суспільстві.

У 2006-2007 рр. у країні почали проводити реформи у сфері соціального захисту, щоб зменшити дефіцит державного бюджету, який значно перевищив вимоги Маастрихтської угоди, і зменшити податкове навантаження на платників податків.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Назвіть особливості реформування фінансової системи Угорщини до 1990 р.

2. Назвіть особливості податків в Угорщині.

3. Які ви знаєте доходи і видатки місцевих органів влади в Угорщині?

4. У чому полягають особливості міжбюджетних відносин в Угорщині?

5. У чому полягають передумови здійснення пенсійної реформи в Угорщині?

6. Які основні напрями проведення пенсійної реформи в Угорщині ви можете назвати?

7. Які недоліки і здобутки пенсійної реформи в Угорщині?

8. У чому полягає привабливість Угорщини для іноземних інвесторів?

9. Що дало фінансовій системі країни входження Угорщини до Європейського Союзу?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 17.7. Фінансово-економічні результати входження Угорщини до Європейського Союзу