Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.9. Фінанси малих і середніх підприємств у Польщі

У Польщі нараховуються понад 3 млн малих і середніх підприємств, на яких працює близько 7 млн осіб, і вони виробляють 48 % ВВП країни. Відповідно до законодавства Польщі, малим підприємством називають таке, в якому працює менше 50 працівників, обсяг реалізації-нетто не перевищує 7 млн евро або сума активів його балансу не більше 5 млн євро. Середнім підприємством називають таке, де середньорічно працює не більше 250 працівників, обсяг реалізації-нетто не досягає 40 млн євро або сума активів не перевищує 27 млн євро.

Дослідження польських учених показують, що основним засобом фінансування малих і середніх підприємств у Польщі є власні кошти. Банківський кредит є основним засобом фінансування для тих підприємств, на яких працює понад ЗО працівників. Найбільше користуються банківським кредитом цивільні спілки (акціонерні товариства).

Бар’єрами для інвестиційної діяльності малих і середніх підприємств є: високий рівень відсотків за кредитами, труднощі з пошуку позичкових фінансів як у Польщі, так і за кордоном; відсутність можливості збільшення власних фінансових ресурсів; обмежені інвестиційні пільги; відсутність допомоги з боку місцевої влади.

Важливу роль у фінансуванні малих і середніх підприємств можуть відіграти такі форми, як: лізинг, факторинг, франчайзинг, фонди венчурного (ризикованого) капіталу.

Лізингові операції у Польщі не відрізняється від світових тенденцій. У цій країні найпопулярнішим предметом лізингу є легкові автомобілі та вантажівки.

Клієнтами, які найбільше користуються факторингом, є підприємства виробничої сфери, а також організації торгівлі та сфери послуг. Висока плата за факторингові послуги веде до того, що багато малих фірм тільки інколи користуються факторингом.

Франчайзинг не є формою фінансування у класичному розумінні, але може позитивно вплинути на фінансовий стан підприємств малого і середнього бізнесу. Фінансові переваги франчайзингу для вказаних підприємств полягають у: можливості отримання позики від франчайзингової фірми, фінансуванні вказаною фірмою оборотного капіталу малого підприємства тощо.

Певні кошти можуть заінвестувати в розвиток малих і середніх підприємств фонди ризикованого капіталу, які утворюють публічні інвестори (урядові агенції, місцеві влади) і приватні інвестори (банки, страхові компанії, пенсійні фонди тощо). Кошти з цих фондів насамперед отримують ті фірми, які займають сильні позиції на ринку, але не мають належного капіталу для подальшого розвитку. Ними також можуть скористатися невеликі фірми, які не в змозі отримати кредитів або випустити на ринок власні цінні папери.

Крім загальних форм оподаткування, малі підприємства можуть користуватися спрощеними формами, які характеризуються: нижчим рівнем зобов’язань, простими правилами і легкістю застосування в щоденній практиці.

Спрощена система оподаткування полягає у визначенні законодавчим актом ставки податку у відсотковому чи абсолютному нарахуванні, незалежно від величини прибутку – до визначеної в розпорядженні суми витрат й отриманого доходу. Ставка податку визначається за конкретним видом діяльності фізичної особи або – в деяких випадках – товариства. Спрощене оподаткування означає спрощену форму звітності перед податковими службами. Це безсумнівно полегшує розвиток малих підприємств, але є перешкодою в контактах з банками, які ставляться до цього з недовірою, не маючи повного уявлення про дійсні обороти, надходження і доходи фірми.

Важливим кроком для покращення фінансування малих і середніх підприємств стало введення для них податку на прибуток у розмірі 19 % (замість 27 %) у 2004 р., хоча цей захід не всіма сприймається однозначно, оскільки юридичні особи будуть платити менший податок порівняно з фізичними особами.

Суттєвих витрат зазнають малі та середні підприємства Польщі на виплати з соціального страхування. У 2000 р. середні підприємств витрачали на це близько 12,6 % усіх витрат на оплату праці зайнятих на цих підприємствах.

Високі податки і значні соціальні відрахування призводять до того, що значна частина малих і середніх підприємств ведуть свою діяльність у тіньовій економіці. Частка цієї економіки у ВВП Польщі досить висока – від 14 до 27 % (за різними оцінками). Тому уряд країни планує значно зменшити фінансовий тиск на малі та середні підприємства, щоб вивести їх діяльність з “тіні”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.9. Фінанси малих і середніх підприємств у Польщі