Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.2. Бюджет одиниці місцевого самоврядування

Бюджет одиниці місцевого самоврядування ухвалюється у формі постанови про бюджет на бюджетний рік. Він є річним планом:

1) доходів і видатків, а також надходжень і витрат цієї одиниці;

2) надходжень і видатків:

– бюджетних закладів, допоміжних господарств бюджетних одиниць і спеціальних фондів;

– цільових фондів одиниці місцевого самоврядування. Доходи бюджетних одиниць місцевого самоврядування визначає окреме положення.

Видатки бюджетів одиниць місцевого самоврядування призначаються на реалізацію завдань, визначених у положеннях, зокрема на:

1) власні завдання одиниць місцевого самоврядування;

2) завдання урядової адміністрації та інші завдання, доручені одиницям місцевого самоврядування згідно з положеннями;

3) завдання, взяті одиницями місцевого самоврядування для реалізації на основі угоди або за згодою;

4) завдання, які реалізуються спільно з іншими одиницями місцевого самоврядування;

5) матеріальну або фінансову допомогу іншим одиницям місцевого самоврядування, визначену керівним органом одиниці місцевого самоврядування.

Поділ коштів одиниць місцевого самоврядування здійснюється відповідно до статті 69 Закону Польщі “Про державні фінанси”.

Різниця між доходами та видатками бюджету одиниці місцевого самоврядування становить відповідно профіцит бюджету одиниці місцевого самоврядування або дефіцит бюджету одиниці місцевого самоврядування.

Дефіцит бюджету одиниці місцевого самоврядування може покриватися надходженнями від:

1) продажу цінних паперів, емітованих одиницею місцевого самоврядування;

2) кредитів, узятих у банках країни;

3) позик;

4) приватизації майна одиниці місцевого самоврядування; б) суфіциту бюджету одиниці місцевого самоврядування за

Попередні роки.

Сукупна сума кредитів і позик, які мають сплачуватися в певному бюджетному році, потенційних сплат сум, які випливають із наданих одиницями місцевого самоврядування поруч-ництв, разом із належними в цьому році відсотками від цих кредитів та позик, а також належних відсотків та дисконту, викупів, що припадають на цей бюджетний рік, цінних паперів, емітованих одиницями місцевого самоврядування, не може перевищувати 15 % запланованих на такий бюджетний рік доходів одиниці місцевого самоврядування.

У випадку, коли співвідношення, про яке йдеться в статті 12 п. 1 підп. 2 літ. б) Закону Польщі “Про державні фінанси”, перевищують 55 %, то сума, визначена в п. 1, не може перевищувати 12 % запланованих доходів одиниці місцевого самоврядування, хіба що ці борги в сукупності виникли із зобов’язань, взятих перед датою оголошення цього співвідношення.

Сукупна сума боргу одиниці місцевого самоврядування на кінець бюджетного року не може перевищувати 60 % доходів цієї одиниці в бюджетному році.

Регіональні рахункові палати приймають рішення: 1) можливості фінансування дефіциту, поданого одиницями місцевого самоврядування;

2) правильності доданого до бюджету прогнозу суми боргу одиниці місцевого самоврядування з усебічним урахуванням забезпечення дотримання положень закону, що стосуються ухвалення і виконання бюджетів наступних років.

Рішення, про які йдеться у статті 12 п. 1 Закону Польщі “Про державні фінанси”, мають бути опубліковані протягом місяця від дня подання постанови про бюджет одиниці місцевого самоврядування до регіональної рахункової палати, в порядку, передбаченому для опублікування постанови про бюджет.

У випадку негативного рішення регіональної рахункової палати необхідна відповідна постанова одиниці місцевого са-м о вря ду вання.

У бюджеті одиниці місцевого самоврядування можуть створюватися цільові резерви і загальний резерв.

Цільові резерви створюються для видатків, детальний поділ на позиції бюджетної класифікації яких не може бути виконаний у період складання бюджету.

Сума цільових резервів не може перевищувати 5 % видатків бюджету.

Загальний резерв не може бути вищим за 1 % видатків бюджету.

Резервами, про які йдеться вище, розпоряджається правління одиниці місцевого самоврядування.

Із бюджету одиниці місцевого самоврядування можуть бути виділені предметні дотації для бюджетних закладів і допоміжних господарств, які розраховуються за окремими ставками. Суми і період цих дотацій визначає постанова про бюджет.

Із бюджету одиниці місцевого самоврядування можуть надаватися тільки іменні дотації визначеним громадським суб’єктам і лише на громадські цілі, пов’язані з реалізацією завдань визначеного рівня місцевого самоврядування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.2. Бюджет одиниці місцевого самоврядування