Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.13. Особливості діяльності Варшавської фондової біржі

Варшавська фондова біржа (ВФБ) є одним із перспективних європейських фондових майданчиків та найбільш динамічним ринком ІРО – офіційним ринком, на який виходять компанії різних країн за умови відкриття всіх своїх даних. З року в рік фондовий ринок у Польщі міцнішає і стає все більш інтернаціональним. Однією з причин цього є активна маркетингова політика, яку ВФБ проводить щодо просування інфраструктури фондового ринку в Польщі.

План розвитку Варшавської фондової біржі до 2009 р. передбачає, що біржа орієнтуватиметься на торгівлю цінними паперами країн Центральної і Східної Європи. У цьому регіоні ВФБ планує стати провідним організатором торгівлі. Такі наміри підтверджуються рівнем розвитку польського фондового ринку, який може обслуговувати набагато більше емітентів та інвесторів, ніж дотепер.

Як зазначав на прес-конференції “Практичні та юридичні аспекти проведення ІРО на Варшавській фондовій біржі” директор департаменту планування і розвитку бізнесу ВФБ Лу-каш Ягело, ВФБ щорічно посідає лідируючі позиції серед європейських фондових майданчиків за кількістю ІРО. Так, у 2004 р. тут було здійснено 36 ІРО (друге місце в Європі) на суму 4,25 млрд євро, а в 2005 р. – 35 ІРО (третє місце в Європі) на суму 1,7 млрд євро. У 2006 р. відбулося 35 ІРО.

Привабливість Варшавської фондової біржі полягає у присутності на ній крупних інституційних інвесторів та зарубіжних капіталовкладень. Крім того, на сьогодні потенціал польської економіки є найбільшим серед нових країн – членів Європейського Союзу.

На думку польських експертів, проведення ІРО – досить актуальна тема і в Україні. На польському фондовому ринку є інвестори, які знають і позитивно оцінюють тенденції виходу українських підприємств на міжнародні фондові ринки. Вони не лише хочуть, а й готові придбати акції українських компаній за конкурентоспроможною ціною. Найбільш привабливими секторами української економіки для інвесторів є сільське господарство і харчова промисловість.

Останніми роками кількість компаній, що знаходяться в лістингу Варшавської фондової біржі, постійно збільшується. Зокрема, у 2003 р. у лістингу біржі знаходилося 203 компанії, серед яких вперше з’явилася одна іноземна компанія. У 2004 р. у лістингу ВФБ знаходилось 230 компаній (у тому числі 5 іноземних), у 2005 р. – 255 компаній (7 іноземних), у 2006 р, – 273 компанії (9 іноземних).

Найвідомішими іноземними компаніями, акції яких знаходяться в лістингу Варшавської фондової біржі, є найбільша компанія Центральної Європи – чеський енергетичний концерн СЕО, а також відомий австрійський банк “Вапк АиМгіа ОгесиЧапвіаи АС У лістингу ВФБ знаходяться також акції компаній з Угорщини, Німеччини, Словаччини, Австрії та Нідерландів, які представляють сферу нових технологій, хімічну, авіаційну, фармацевтичну промисловість тощо. У 2006 р. на ВФБ з’явилися цінні папери української компанії “Лстар-та” (сільське господарство).

Станом на середину 2006 р. в інвестиційній структурі торгівлі на ВФБ 71 % припадав на внутрішніх польських інвесторів, при цьому частка інституційних інвесторів становила 34 %. Провідними польськими інституційниими інвесторами були відкриті пенсійні фонди та інвестиційні фонди. Частка іноземних інвесторів в інвестиційній структурі торгівлі на Варшавській фондовій біржі становила 29 %.

Починаючи з 2003 р. спостерігається значне зростання капіталізації ВФБ, яке пов’язано з появою на біржі іноземних компаній. Так, у 2003 р. капіталізація ринку ВФБ становила 36 млрд євро, з яких на частку іноземних компаній припадало 6 млрд євро, у 2004 р. – 71 млрд євро (частка іноземних компаній – 19 млрд євро), у 2005 р. – 110 млрд євро (частка іноземних компаній – 30 млрд євро). Станом на листопад 2006 р. капіталізація ринку ВФБ дорівнювала 147 млрд євро, а частка іноземних компаній становила 44 млрд євро.

За інформацією польських експертів, лістинг на ВФБ має низку важливих переваг. Зокрема, уніфіковане регулювання Європейського Союзу передбачає, що умови розміщення націй біржі є загальними для всіх ринків. Крім того, лістинг на Варшавській фондовій біржі дає змогу компанії надалі торгуватися на будь-якій іншій провідній фондовій біржі Європи, у той час як лістинг на інших європейських фондових майданчиках, наприклад на Лондонській фондовій біржі, не надає таких можливостей.

Компанія, яка бажає котируватися на Варшавській фондовій біржі, має зробити низку важливих кроків. Насамперед, вона має бути акціонерним товариством. Проте це не означає, що для підприємств з іншою правовою формою шлях на біржу закритий. У цьому випадку власники підприємства мають перетворити його на акціонерне товариство або заснувати акціонерне товариство, вносячи до нього майно підприємства.

Загальні збори акціонерного товариства мають ухвалити рішення про публічне розміщення акцій, їхній випуск у бездокументарній формі, а також про план заходів, які має здійснити товариство стосовно допуску його акцій до обігу на організованому ринку цінних паперів.

Після ухвалення зазначеного рішення товариство має підготувати повний інформаційний документ (проспект емісії або інформаційний меморандум) разом з аудитором та брокерською конторою. Аудитор перевіряє фінансові звіти компанії та приводить їх у відповідність до вимог щодо фінансової звітності. У свою чергу, брокерська контора займається питаннями первинного відкритого розміщення акцій.

Акціонерне товариство має надати для ознайомлення робочий варіант проспекту емісій Комісії фінансового нагляду Польщі. Остання може вносити до проспекту свої зауваження, які емітент має врахувати при розробці остаточного варіанта такого документа. Після цього Комісія ухвалює рішення про затвердження проспекту емісії.

Слід зазначити, що до початку розміщення акцій емітент зобов’язаний укласти договір з національним депозитарієм цінних паперів Польщі. Предметом договору є реєстрація в депозитарії цінних паперів тих акцій, які будуть проходити процедуру ІРО на Варшавській фондовій біржі.

Наступним кроком є проведення первинного публічного розміщення акцій, після чого акціонерне товариство має подати заявку на допуск акцій до біржового обігу на основний або паралельний ринок Варшавської фондової біржі. Ця заявка розглядається на засіданні правління біржі. До заявки додається остаточний варіант проспекту емісії, в якому мають бути враховані всі рекомендації, зроблені в ході процедури його розгляду і затвердження Комісією фінансового нагляду.

Емітенти, які у своїй діяльності використовують інноваційні технології, можуть бути кваліфіковані в сегменті інноваційних технологій. Для таких компаній Варшавська фондова біржа публікує окремий індекс, який є базовим інструментом для ф’ючерсних контрактів.

На ВФБ є певні умови допуску цінних паперів до котирування на основний і паралельний ринки. При цьому умови допуску на основний ринок сформульовано в регламенті біржі й окремо в розпорядженні міністра фінансів Польщі. Насамперед, як зазначалося вище, емітент має скласти відповідний інформаційний документ (проспект емісії чи меморандуму). Щодо емітента, який бажає, щоб його акції були допущені до обігу на ВФБ, не повинна застосовуватися процедура банкрутства або ліквідації. Крім того, обіг акцій емітента не має бути обмежений. Вартість акцій, які перебуватимуть в обігу на Варшавській фондовій біржі, або обсяг власного капіталу емітента мають становити суму, еквівалентну не менш ніж 1 млн євро.

До інших умов слід віднести: наявність в емітента опублікованих фінансових звітів разом з оцінкою суб’єкта, який має повноваження на їх перевірку, не менш ніж за три роки, що передують поданню заявки на допуск акцій до обігу на Варшавській фондовій біржі; оприлюднення емітентом інформації, яка має дозволити інвесторам оцінити його фінансовий і господарський стан, а також ризик, пов’язаний із придбанням акцій, тощо.

Умови допуску акцій до обігу на паралельному ринку ВФБ визначаються лише регламентом біржі і є менш жорсткими. На Варшавській фондовій біржі залежно від індивідуальних потреб емітента застосовується практика залучення консультантів або фінансових консультантів. Одним із найбільш професійних радників з ІРО на ВФБ є фінансова консалтингова компанія “Саріїаі Опе Асггі&;егв”, яка має значний досвід діяльності на польському ринку капіталу. За словами голови правління цієї компанії Мартіна Душинські, український ринок є привабливим для іноземних, у тому числі польських, інвесторів. За його прогнозами, у найближчі п’ять – шість років на Варшавську фондову біржу буде виведено близько 30-40 українських компаній.

Донедавна найбільш придатними фондовими майданчиками для залучення фінансових ресурсів шляхом розміщення акцій українських компаній були ПФТС (Україна) й альтернативний інвестиційний ринок (АІМ) Лондонської фондової біржі. На думку українських фахівців, незважаючи на переваги розміщення акцій на цих фондових майданчиках, вони є найбільш придатними для великих компаній зі значним рівнем капіталізації, у той час як рівень капіталізації більшості українських компаній не перевищує 150 млн дол.

Враховуючи це, альтернативним варіантом може бути Варшавська фондова біржа, яка є практично ідеальним місцем для розміщення акцій компаній із середньою капіталізацією. Умови, які пропонує ця біржа, є досить привабливими для українських компаній, оскільки на ВФБ розміщення акцій коштує менше, ніж на АІМ Лондонської фондової біржі, ліквідність ринку є досить високою, обсяги розміщення необмежені, а також наявне оптимальне співвідношення витрат і результату.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 16.13. Особливості діяльності Варшавської фондової біржі