Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 15.2. Податкова система Португалії

Податок на додану вартість. Стандартна ставка на початок 1998 р. – 17 %, знижена – 5 % (на найважливіші продукти харчування, медичні та фармацевтичні товари, книги, газети, водо – й електропостачання, пасажирський транспорт, готельний сервіс, послуги у сфері охорони здоров’я, культурно-видовищні та спортивні заходи та ін.). Звільняються від сплати податку більшість банківських і страхових операцій, деякі соціальні послуги, радіомовлення, прибирання вулиць і ліквідація відходів.

Акцизи. Стягуються з нафтопродуктів, міцних спиртних напоїв, вина, пива, тютюнових виробів. Ставки акцизів на деякі товари: на бензин (за 1л) – 87 і 94 португальських ескудо залежно від вмісту свинцю; на опалювальний мазут (за 1 кг) – від 8 до 11 португальських ескудо залежно від вмісту сірки; на міцні спиртні напої (за 1 гл чистого спирту) 134,8 тис. португальських ескудо; на сигарети – 54 % від роздрібної ціни плюс 1452 португальських ескудо за 1000 шт.

Прибутковий податок. Стягується з фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Резиденти сплачують податок з усіх доходів, отриманих ними в Португалії і за кордоном. Ставки податку варіюються в межах від 15 до 40 %. Фіксовані ставки установлені на доходи від інтелектуальної діяльності і технічного сприяння (15%), відсотки за банківські депозити (20 %), деякі цінні папери (25 %), на виграші в лотереях та ін. (35 %). Із суми, що підлягає оподаткуванню, резиденти можуть віднімати витрати, пов’язані з діяльністю у сфері торгівлі, промисловості та сільського господарства, а також деякі інші витрати і збитки. Передбачено знижки стосовно авторських гонорарів, заробітної плати. Нерезиденти сплачують податок тільки з доходів, отриманих ними в Португалії. Вони також мають право на знижки, але в обмежених розмірах.

Податок на прибуток корпорацій. Стягується з підприємств, резидентів і нерезидентів незалежно від того, є вони юридичними особами чи ні. Резиденти (підприємства, що мають зареєстроване представництво – штаб-квартиру на території Португалії) сплачують податок з усього прибутку, у тому числі з іноземних джерел; нерезиденти – тільки з прибутку, отриманого на території Португалії. Застосовуються кілька ставок: 36 % (плюс місцевий податок у розмірі до 3,60 %) із прибутку підприємств-резидентів, а також постійних підприємств, що належать нерезидентам; 20 % із прибутку підприємств-резидентів, для яких торгова, промислова чи сільськогосподарська діяльність не є основною, і 25 % із прибутку підприємств-нере-зидентів, отриманого ними не від постійного бізнесу в Португалії, а з інших джерел у цій країні, крім доходів від інтелектуальної власності, технічного сприяння, за банківськими депозитами і цінними паперами, що оподатковуються за спеціальними ставками, і прибуткового податку. З податку можуть вираховуватися витрати, пов’язані з підприємницькою діяльністю.

Державний податок на автомобілі. Стягується з виробників та імпортерів легкових та інших автомобілів, призначених для перевезення пасажирів і зареєстрованих у Португалії (ставки залежать від обсягу циліндрів, передбачені знижки для старих автомобілів у розмірі до 67 %). Муніципальний податок на транспортні засоби стягується із власників легкових автомобілів, мотоциклів, літаків і плаваючих засобів для особистого користування, на ім’я яких вони зареєстровані (ставки встановлені для окремих видів транспортних засобів залежно від їхніх технічних характеристик і дати реєстрації). Дорожній податок стравляється з власників вантажівок і трейлерів із брутто більше 2500 кг, що використовують дороги країни для перевезень у власних цілях.

Комерційний муніципальний податок на нерухомість. Стягується з фізичних і юридичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів, що володіють нерухомістю на території Португалії. Ставка податку в сільській місцевості – 0,8 %, у місті – від 1,1 до 1,3 %. При передачі прав власності на нерухомість податок стягується за ставками відповідно 8 і 10 %.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Перерахуйте основні доходи державного бюджету Португалії.

2. Яку фінансову допомогу отримала Португалія з бюджету ЄС?

3. Назвіть особливості прямого оподаткування в Португалії.

4. Назвіть особливості непрямого оподаткування в Португалії.

5. Які основні доходи і видатки місцевих органів влади в Португалії?

6. У чому полягають проблеми сучасної фінансової системи Португалії? Які шляхи їх вирішення можна було б застосувати і в Україні?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 15.2. Податкова система Португалії