Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 15.1. Загальна характеристика фінансової системи Португалії

15.1. Загальна характеристика фінансової системи Португалії

Португалія – країна, яка фінансово виграла від свого вступу в ЄС, оскільки з 1995 по 2005 р. рівень життя в країні різко зріс, а рівень безробіття зменшився з 8 до 5 %. Вона є успішним прикладом здійснення великого реноваційного проекту в столиці Лісабоні, а також модернізації наземних транспортних маршрутів. За кошти ЄС був побудований міст Васко да Гама, один з найбільших у Європі.

У 2004 р. вартість робочої сили за рік у Португалії становила 16 128 дол. США (за паритетом купівельної спроможності), вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок – 65 років. Прибутковий податок і внески працівників і роботодавців на соціальне забезпечення в 2004 р. становили 32,6 % вартості робочої сили, в тому числі: прибутковий податок – 4,5 %, внески роботодавця на соціальне страхування працівника – 8,9, внески роботодавця на соціальне страхування – 19,2 %.

Значну частку доходів бюджетів усіх рівнів забезпечують країні податкові надходження. Так, у 1996 р. прибутковий податок з громадян забезпечив 17,75 % усіх податкових надходжень, податок на прибуток корпорацій – 8,5, внески на соціальне страхування – 24,9, податки на товари і послуги – 36,5 (у тому числі ПДВ – 21,0), інші податки – 2,5 %. У цілому частка податкових доходів у ВВП країни становила в 1996 р. 34,6 %. ВВП країни у 2002 р. становив 122 млрд евро.

Місцеві фінанси включають фінанси двох автономних областей та 305 муніципалітетів. Вони формуються як за рахунок місцевих податків і зборів, так і за рахунок дотацій з державного бюджету. Місцевим органам дозволяється проводити емісії власних цінних паперів.

У Португалії кількома адміністративними одиницями здійснювалися спільні емісії облігаційних позик, завдяки чому підвищилася ліквідність позики, скоротилися емісійні видатки. Ці об’єднання мають вищий кредитний рейтинг, ніж окремі муніципалітети.

У Португалії останніми роками збільшуються державні видатки на освіту, соціальний захист, розвиток інфраструктури, оскільки країна поступово перетворюється на центр туризму. Цьому сприяє і допомога з бюджету ЄС: у 2004 р. на реконструкцію мостів, доріг та інші заходи для поліпшення своєї інфраструктури Португалія одержала по 231 євро на одну особу.

До 2005 р. у країні існувало помірне оподаткування юридичних осіб. Так, у 2000 р. частка надходжень податку на доходи юридичних осіб у загальній сумі доходів державного бюджету становила 9,5 %, місцевих бюджетів – 5,4, у консолідованому бюджеті – 9,4 %.

У 2004-2005 рр. фінансова ситуація у країні погіршилась, у зв’язку з надмірними витратами в попередні роки почав зростати дефіцит державного бюджету, У 2004 р. він становив 3 % від ВВП, а в 2006 р. – 7 % від ВВП. У середині 2005 р. були намічені такі непопулярні заходи зі зменшення дефіциту державного бюджету до 6 % (межа уряду Португалії): підвищення ставки ПДВ, акцизів на нафтопродукти і тютюнові вироби, збільшення прибуткового податку з тих громадян, які отримують більше 60 тис. євро в рік.

Починаючи з 1 січня 2007 р. поступово підвищується пенсійний вік, і вже через 10 років він становитиме не 65 років, як тепер, а 66 років.

У 2005 р. дефіцит державного бюджету становив 6 %, а в 2006 р. -4,8%.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 15.1. Загальна характеристика фінансової системи Португалії