Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 14.4. Фінансово-економічні результати входження Греції до Європейського Союзу

Конвергенція грецької економіки з капіталами її більш заможних партнерів по ЄС була швидкою і різкою, і дотепер основні макроекономічні індикатори продовжують покращуватися.

У 2001 р. уперше за останні два десятиріччя загальний баланс державного управління між доходами і витратами не був негативним завдяки адекватній політиці, яку здійснював грецький уряд у сфері державних фінансів. Дійсно, надлишок державного бюджету оцінений у 0,1 % від ВВП і в період 2002-2004 рр. був позитивним і продовжує поліпшуватися. Це досягнення, разом із продовженням проведення програми приватизації, розпочатої урядом, привело до подальшого скорочення державного боргу до 90 % від ВВП у 2002 р. порівняно з 105,5 % наприкінці 1998 р. Але слід зазначити, що протягом того самого періоду, коли загальний дефіцит державного бюджету дорівнював 10 % від ВВП (у 1994 р.), соціальні витрати країни не тільки не зменшилися, а, навпаки, їх частка збільшилась. У результаті тепер соціальні витрати Греції перевищують середню норму по ЄС.

Показник зростання грецької економіки з 1994 р. прискорився на 3,2 % у рік і перевищив середню норму, досягнуту в ЄС, у такий спосіб укріплюючи її потенціал для швидшої конвергенції. У 2000 р. ВВП країни збільшився на 4,1 %, залишаючись, отже, вищим за середній показник по ЄС, тоді як в 2001 р., незважаючи на несприятливі економічні умови, які переважали у світовій економіці, особливо після подій 11 вересня, зростання ВВП залишилося на тому самому рівні, і шість років підряд було вище за середній показник ЄС. Попри нестабільну міжнародну економічну обстановку, зростання ВВП у наступні роки було серед найвищих у ЄС і звичайно вищим за європейський середній показник, сприяючи в такий спосіб найшвидшому показнику реальної конвергенції, порівняно з свропейським середнім показником з 1981 р., коли країна приєдналася до Європейського Союзу.

Активна економічна діяльність, інвестування і виконання Національного плану дій зайнятості, як оцінюють експерти, зменшили середній рівень безробіття до 10,4 % у 2001 р. і до 8,4 % у 2004 р. порівняно з 11,2 % у 2000 р. Крім того, інвестування – важливий елемент, що забезпечує цей високий показник зростання, який є найважливішим компонентом внутрішнього попиту. Показник повного інвестування, що відображає стійке зростання з 1995 р., збільшився на 7,4 % у 2001 р., перевищуючи середній показник зростання в Європейському Союзі. Частка повного інвестування у ВВП, як очікується, підвищиться надалі приблизно до 26 % від 22 % у 2000 р. Низькі відсоткові показники, лібералізація ринків і активний внутрішній попит створюють умови, що сприяють приватному інвестуванню.

Інфляція, після падіння майже на 12 пунктів (від 14,4 % у 1993 р. до 2,6 % у 1999 р.), на початку XXI ст. усе ще залишалася порівняно низькою, досягаючи 3,2 % у 2000 р. і 3,4 % у 2001 р., насамперед через тиск, що відбувається у зв’язку з підвищенням ціни на нафту і курсу долара США до драхми. Проте показник збільшення повернувся на низхідний тренд та становив менше 3 % у кінці 2002 р. Економічна політика надалі має бути пристосованою до підтримання макроекономіч-ної стабільності, реалізовуючи і в подальшому фінансову консолідацію (докорінна податкова реформа – у процесі розробки), посилюючи структурні реформи, переходячи до ефективної лібералізації ринків, охороняючи конкуренцію і створюючи необхідну структуру для операцій на продуктовому і фінансовому ринках. Проте, крім досягнення успішної роботи макро-економіки, основна мета грецького уряду, в контексті Економічного і грошово-кредитного союзу, – досягти реальної конвергенції, тобто безперервного підвищення економічного зростання та удосконалення рівня життя громадян.

Валовий національний продукт (ВНП) Греції в 2005 р. становив 203,3 млрд дол., у 2006 р. досяг 191 000 тис. дол. ВНП на одну особу. Валовий внутрішній продукт (ВВП) зростав приблизно на 4,9 % у першій половині 1970-х років, у першій половині 1990-х років приріст зменшився до 1,6 %, а до 2003 р. збільшився до 4 %. З 1960 по 1975 р. виробництво промислових товарів щорічно збільшувалося на 10,5 %, а сільськогосподарської продукції – на 3,5 %. Частка сільського господарства у ВВП знизилася з 31 % у 1950 р. до 16,6 % у 1976 р, і до 14 % у 1996 р., а до 2003 р. збільшилася до 4 %; частка промисловості у 1976 р. досягла 17,4 %, у 1996 р. – 24, у 2002 р. – 22,3 %. Частка сфери послуг у 1996 р. становила 62 %, а в 2002 р. – 69,3%.

У 1990-ті роки населення Греції перевищувало 10 млн осіб, безробіття в 1996 р. досягло 10,6 %. У 1995 р. близько 23 % самодіяльного населення було зайнято в промисловості та будівництві, 57 – у сфері послуг, а 20 % – у сільському господарстві. Жінки становили третину зайнятих, їх частка була особливо великою в текстильній і тютюновій галузях.

У Греції розвинена “тіньова економіка” – переважно невеликі підприємства, які уникають реєстрації, щоб не платити податки. За оцінками економістів, у цьому секторі створюється не менше 20 % національного продукту.

На 15 листопада 2006 р. зростання валового національного продукту Греції за третю чверть 2004 р. порівняно з другою чвертю становило 1,8 %. Це був найвищий показник в ЄС згідно з опублікованим у Брюсселі дослідженням європейської статистичної служби “Євростат”. В єврозоні та країнах ЄС-25 зростання ВНП за той самий період становило 0,3 %. Порівняно з третьою чвертю 2005 р. зростання грецького ВНП досягло близько 3,8 %, в єврозоні – 1,9, а в ЄС-25 – 2,1 %.

Крім того, згідно з першими оцінками “Євростата”, зростання ВНП в єврозоні в четвертій чверті 2006 р. порівняно з третьою становило близько 0,2-0,6 %. Такий самий відсоток зростання був і в першій чверті 2007 р.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Яка структура податкових надходжень бюджету Греції?

2. Назвіть основні видатки державного бюджету в Греції.

3. Яку фінансову допомогу від ЄС отримує Греція?

4. Охарактеризуйте основні доходи і видатки місцевих бюджетів у Греції.

5. Які особливості оподаткування прибутку підприємств у Греції?

6. Назвіть податкові пільги з податку на прибуток підприємств. Які з них можна використати в Україні?

7. У чому полягають особливості амортизації у Греції?

8. Який порядок сплати податку на прибуток підприємств у Греції?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 14.4. Фінансово-економічні результати входження Греції до Європейського Союзу