Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 14.2. Особливості податкової системи Греції

Податки – основна складова державних доходів Греції.

Резиденти Греції (фізичні та юридичні особи), що одержують дохід у державі, яка є стороною договору про уникнення подвійного оподаткування з Грецією, мають представити податковим органам цієї держави документ, що підтверджує їх податкове резиденство в Греції, і тоді положення договору щодо сплати ними податків застосовуватимуть безпосередньо.

У Греції такий документ видається Міністерством економіки і фінансів на підставі заяви зацікавленої особи і представлених ним документів.

На січень 2007 р. Грецька Республіка підписала і ратифікувала Договори про уникнення подвійного оподаткування з: Албанією, Вірменією, Австрією, Бельгією, Болгарією, Угорщиною, Німеччиною, Грузією, Данією, Єгипетом, Ізраїлем, Індією, Ісландією, Іспанією, Італією, Кіпром, КНР, Кореєю, Кувейтом, Латвією, Литвою, Люксембургом, Мексикою, Молдовою, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Словаччиною, Словенією, Туреччиною, Україною, Узбекистаном, Фінляндією, Францією, Хорватією, Чеською Республікою, Швецією, Швейцарією, ПАР.

Місцеві податки. До місцевих податків належать муніципальні платежі, податок на власність (залежить від розміру власності та місця розташування) і збір у національну радіоте-лекорпорацію. Усі ці податки невеликі і зазвичай включаються в рахунок за електроенергію. Крім того, стягується збір за воду, розмір якого також незначний.

Податок на майно, що переходить у порядку дарування Майно, дароване батьками дітям, також оподатковується. Ставка і сума податку розраховується так само, як і податок на майно, що переходить у встановленому порядку, і теж залежить від вартості майна і ступеня спорідненості. Податкова декларація подається батьком і тим, хто обдаровується, в податковий орган за місцем проживання дарувальника до підписання договору.

Податок на майно, що переходить у порядку спадкоємства. Правило спадкоємства, передбачене законодавством Греції, діє тільки стосовно осіб, які є громадянами Греції. Якщо спадкодавець помер у Греції, податкова декларація за цим податком мала бути подана протягом шести місяців із дня смерті і одного року (якщо помер за межами Греції або не був резидентом і всі спадкоємці також знаходяться за кордоном на день смерті). Податкова декларація подається в податковий орган за місцем проживання померлого. Податок стягується залежно від вартості спадкового майна і від ступеня спорідненості між померлим і спадкоємцем. До спадкоємців першої черги належать батьки і чоловік чи дружина, до другої – батьки, брати і сестри, а також їх діти і внуки* Бабусі й дідусі належать до третьої черги, а прадідусі та прабабусі – до четвертої. Заповіт, як правило, оформляється у вигляді документа, складеного в присутності нотаріуса і ним засвідченого.

Податок на перехід права власності на нерухомість. Покупець сплачує тільки один істотний податок – на придбання нерухомості. Розмір податку становить 9 % для нерухомості вартістю до 15 ООО євро і 11 % – для всієї іншої нерухомої власності. Податок сплачуєтьсядо укладення основного, нотаріально завіреного договору купівлі-продажу. Продавець не здійснює таких витрат. Покупцеві нерухомості до сплати податку необхідно оформити реєстраційний податковий номер (АФМ).

Оподаткування юридичних осіб. Основний податок, який сплачують юридичні особи в Греції, – податок на прибуток. Податок стягується зі всього чистого прибутку, отримуваного компанією. Чистий прибуток розраховується з доходів компанії, отриманих зі всіх джерел (дохід від продажу, вартість наданих послуг, доходи від здачі в оренду землі, будівель та ін.), мінус витрати (на підставі даних бухобліку).

Оподаткуванню підлягають:

– грецькі компанії – весь прибуток, отриманий як в Греції, так і за кордоном. Іноземні компанії, управління якими здійснюється з Греції (незалежно від того, де вони зареєстровані – в Греції або за кордоном), сплачують податок у тому самому порядку;

– іноземні компанії, що ведуть свою діяльність у Греції, – прибуток, отриманий від джерел у Греції. За наявності договору про уникнення подвійного оподаткування між Грецією і державою, в якій установлена іноземна компанія, визначення бази оподаткування і порядок сплати податку проводяться згідно з відповідною угодою.

Будівельні компанії підлягають оподаткуванню в тому самому порядку, як і інші юридичні особи, тобто сплачують податок з прибутку, відображеного в бухгалтерській звітності.

Із бази оподаткування виключаються:

– доходи, отримані від управління судами під грецьким прапором;

– доходи іноземних компаній (на умовах взаємності), отримані ними в Греції від управління судами і літаками під іноземними прапорами;

– передбачуваний дохід від нерухомості (на умовах взаємності), що належить іноземним державам (якщо використовується для розміщення посольств і консульств), а також відомим іноземним конфесіям (якщо використовується для проведення релігійних служб);

– відсотки за національними позиками, випущеними у формі облігацій і казначейських векселів;

– відсотки за облігаціями ОТЕ (телекомунікаційні корпорації Греції) та ін.

Від сплати податку на прибуток також звільняються:

– грецька держава, муніципалітети, общини;

– грецька церква – відносно доходів, отриманих від будівель і здачі землі в оренду.

З 1 січня 2007 р. ставка податку становить 25 % (у тому числі для представництва і дочірніх підприємств іноземних компаній). Податок на прибуток оплачується за календарний рік.

Крім того, компанії, які є власниками або користувачами нерухомості, що знаходиться у Греції, також сплачують спеціальний щорічний податок у розмірі 3 % від вартості об’єкта нерухомості.

Прибутковий податок. Громадяни, що є резидентами Греції, сплачують прибутковий податок з доходів, отриманих як у Греції, так і за кордоном. Нерезиденти сплачують прибутковий податок тільки з доходів, отриманих у Греції.

Неоподатковувана сума -10 000 євро. Понад цю суму податок стягується за прогресивною шкалою.

Згідно з податковим законодавством Греції кожна особа, чий річний дохід перевищує 3000 євро, має подавати податкову декларацію. Іноземний громадянин зобов’язаний подавати таку декларацію, якщо має тут власність, машину або дохід від здачі нерухомості в оренду, що перевищує 600 євро.

Якщо платник не є резидентом у Греції та не отримує тут доходу, а лише придбав нерухомість, то його відносини з податковими органами зведуться до першого подання податкової декларації після придбання нерухомості.

Податкова декларація з прибуткового податку подається у травні року, наступного за звітним, самим громадянином або його представником до податкового органу за місцем проживання платника податків.

Законодавство передбачає такі пільги з прибуткового податку:

– 15 % витрат з оренди, якщо резидент у Греції проживає на найманій квартирі, на загальну суму до 150 євро;

– витрати на страхування життя;

– 15 % витрат платника податків на власне навчання або на навчання дітей на приватних уроках;

– витрати на соціальне страхування;

– 15 % від загальної річної суми медичних витрат (відвідування лікаря і госпіталізація), на суму, що не перевищує 6000 євро;

– 15 % від суми відсотків за кредитами на придбання нерухомості;

– витрати на придбання акцій грецьких компаній, внесків до інвестиційних фондів;

– витрати на придбання комп’ютера.

Реєстраційний податковий номер (ЛФМ). Одним з перших кроків для оформлення придбання нерухомості є отримання реєстраційного і податкового номера (ЛФМ). Такий номер надається будь-якій особі, яка вступає у відносини з Міністерством фінансів або будь-яким іншим державним органом. Цей номер ідентифікує громадянина і необхідний при здійсненні операцій (у тому числі і з придбання нерухомості). Його видають один раз на все життя. Такий номер необхідно отримати, якщо іноземний громадянин придбає нерухомість, оскільки придбання передбачає сплату податку на перехід права власності на нерухомість, для чого необхідний АФМ.

Для отримання АМФ необхідно надати паспорт. Оформити його може і представник за дорученням.

Податок на додану вартість. Стандартна ставка такого податку на початок1998р. -18 %. Знижені ставки: 4% (на книги і періодичні видання) і 8 % (на сільськогосподарську сировину і продовольство, медикаменти і медичне устаткуваня, водопостачання, пасажирський транспорт, послуги охорони здоров’я, спортивні й культурно-видовищні заходи, готельні й деякі інші послуги). Для острівних територій у деяких префектурах передбачені знижки в 30 %. Від оподаткування ПДВ звільняються банківські, страхові та юридичні послуги, послуги державної пошти і громадського радіотелемовлення.

Акцизи. Стягуються з нафтопродуктів, тютюну і тютюнових виробів, міцних спиртних напоїв, солоду, легкових автомобілів, а також окремих операцій банків і страхових компаній.

Автотранспортний податок. Стягується із власників автомобілів, що користуються громадськими дорогами. Розмір податку залежить від виду транспортного засобу, потужності двигуна, використовуваного моторного палива, вантажопідйомності (для вантажівок і трейлерів), кількості місць (для автобусів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 14.2. Особливості податкової системи Греції