Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 13.2.3. Кредитна діяльність

Крім ресурсів, які становлять основну частку фінансування, є також інші джерела надходжень – “обумовлене фінансування”, тобто автономії мають розподіляти ці ресурси точно за напрямами, на які вони були спрямовані державою. Нижче наведено перелік різних за обсягом ресурсів:

– кошти, спрямовані на заходи з охорони здоров’я та інші періодичні допоміжні послуги (в автономіях, спроможних виконувати такі послуги на найвищому рівні);

– кошти Міжтериторіального компенсаційного фонду;

– кошти Європейського Союзу, які включають ресурси європейських фондів: Європейського фонду регіонального розвитку (ЕЕІШЕ1), Європейського соціального фонду (ЕвР) та Європейського фонду сільськогосподарського регулювання та забезпечення (ЕАСОБ1);

– державні субсидії на послуги, виконанням яких керують автономії;

– контрактні програми, які стосуються державних зобов’язань, переданих автономіям, наприклад, таких послуг, як транспортні;

– угоди про спільні інвестиції між державою та автономіями;

– трансферти коштів держави місцевим органам влади.

На додаток до цієї системи фінансування, яка є загальним правилом, що застосовується до всіх автономій, є також два винятки – Наварра та країна Басків. До цих автономій застосовується стара традиційна система фінансування, встановлена згідно з Конституцією 1978 р.

У країні Басків кожна з трьох історичних територій (провінцій), які становлять автономну спільноту, встановлює, регулює та збирає податки. Частина зібраних податків залишається кожній території, інша – передається автономії для фінансування своїх потреб, а третя частина передається державі. Квота, яка перераховується державі, встановлюється в результаті переговорів між територією та державою і закріплюється відповідною економічною угодою. Зміст такої економічної угоди та основні критерії встановлення квоти визначаються на п’ять років. Отже, баскська автономна спільнота фінансується в першу чергу шляхом трансфертів від її трьох територій, які здійснюються за рахунок зібраних податкових коштів.

Автономна спільнота Наварра фінансується за подібною схемою. Єдина відмінність полягає в тому, що, як спільнота, яка складається з однієї провінції, вона сама встановлює, регулює та збирає податки. Вона залишає частку зібраних податків на фінансування власних потреб, а решту перераховує дер” жаві. Частка, яка перераховується державі, також встановлюється шляхом переговорів між спільнотою та державою, результат яких закріплюється відповідною економічною угодою. З індикативною метою та для порівняння різних моделей фінансування автономних спільнот в Іспанії можна стверджувати, що всередині 90-х років доходи автономних спільнот складалися з надходжень із таких джерел:

1. Автономні спільноти (загальна система):

– власні доходи – 12 %;

– трансферти держави – 86 %;

– трансферти Європейського Союзу – 2 %.

2. Автономна спільнота – країна Басків:

– власні доходи – 14 %;

– трансферти історичних територій – 66 %;

– трансферти держави – 19 %;

– трансферти Європейського Союзу – 1 %, 3. Автономна спільнота – Наварра:

– власні доходи – 88 %;

– трансферти держави – 11 %;

– трансферти Європейського Союзу – 1 %.

Отже, метою кредитної діяльності автономних спільнот є досягнення більшої фінансової збалансованості у фінансуванні автономій, коли, з одного боку забезпечується участь автономії в політичних зобов’язаннях щодо збирання та регулювання податків, необхідних для фінансування власних послуг та інвестицій, а з іншого – рівень їх фінансової автономії якнайбільше наближається до рівня їх політичної автономії так, щоб цю таку автономію можна було вважати справжньою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 13.2.3. Кредитна діяльність