Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 12.2. Податкова система Фінляндії

Основними доходами державного бюджету є податки. У країні встановлені вагомі пільги для відкриття бізнесу резидентам з країн – учасниць Європейського Співтовариства або Організації економічного співробітництва та розвитку. Вони мають право здійснювати діяльність на території Фінляндії без будь-яких обмежень.

Обмежень стосовно іноземних власників у Фінляндії немає, хоча іноземний громадянин, який бажає придбати собі нерухомість на території Фінляндії з метою відпочинку, зобов’язаний отримати дозвіл у Державній адміністративній палаті.

Однак усі іноземні інвестиції підлягають обов’язковій реєстрації в Центральному банку Фінляндії для їх регулювання. Також при реєстрації іноземного економічного об’єкта в податкових органах необхідний дозвіл Центрального банку.

Корпоративним податком обкладається весь дохід (як безпосередні доходи, так і доходи на приріст капіталу, компаній – резидентів країни). Нерезиденти несуть податкову відповідальність тільки на суми доходів, отриманих з фінських джерел. Ставка корпоративного податку у Фінляндії становить 28%.

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається загальноприйнятими у світовій практиці методами, що базуються на фінансовій звітності підприємства.

Суми амортизаційних відрахувань за фактичною вартістю встановлені за ставкою (%):

– 30 – з виробничого обладнання;

– 4 – з офісних споруд;

– 7 – з решти будівель і споруд;

– 20 – зі свердловин.

Суми, які виплачуються роботодавцями в спеціальні фонди, дорівнюють (%):

– 23 – на страхування;

– від 4 до 6,5 – у соціальні фонди.

Вони повністю виключаються з оподатковуваної бази при розрахунках за податком на прибуток.

Фізична особа, що перебуває на території Фінляндії більше ніж шість повних місяців, вважається резидентом країни з метою оподаткування.

Громадяни Фінляндії та іноземні громадяни, які мають статус резидента, зобов’язані сплачувати як державні, так і місцеві податки з усього доходу, отриманого в країні та за її межа-

Ми. Нерезиденти мають податкове зобов’язання тільки на доходи, отримані від фінських джерел.

Ставка муніципального податку встановлена на рівні 15 і 20 %, залежно від місцевих законодавчих актів. Податки також сплачують прихожани фінської церкви за ставкою 1-2 %. Додатково з громадян стягують такі податки:

– внески в соціальні фонди – 1,9 %;

– у пенсійний фонд – 4,3 %;

– у фонд зайнятості – 1,6 %;

– на доходи, що перевищують 80 000 фін. марок (до введення євро), – 3,35 %.

Ставки державного прибуткового податку сплачуються за прогресивними ставками, диференційованим від 7 до 39 % залежно від величини доходу.

Нерезиденти сплачують податок на фінські джерела доходу та дивіденди, авторські гонорари, відсотки за ставкою 28 %, а на заробітну плату і пенсії – 35 %.

Банківський відсоток і дохід від державних облігацій підлягає оподаткуванню за ставкою 28 %.

У Фінляндії застосовуються загальноєвропейські правила стягнення податку на додану вартість. Стандартна ставка – 22 %, хоча є і знижені ставки податку (17, 12, 6 %) на деякі товари і послуги, що мають важливе соціальне значення. Акцизи стягуються з роздрібної торгівлі окремими підакцизними товарами.

Загалом, прибутковий податок з громадян забезпечував (дані на 1995 р.) 24,3 % загальної суми бюджетів усіх рівнів, податок на прибутки корпорації – 4,7, внески на соціальне страхування – 11,5, податки на власність – 1,9, податки на товари і послуги – 42,4, у тому числі ПДВ – 25,3 %.

У 2004 р. внески на соціальне страхування працівника і роботодавця становили відповідно 4,9 і 19,4 % вартості робочої сили, а прибутковий податок -12,5 % (за паритетом купівельної спроможності).

Установлені обмеження суми податків, що стягуються. Сума всіх податків, що підлягають сплаті в бюджет, не має перевищувати 70 % від суми державного прибуткового податку.

Фінанси Фінляндії

Якщо має місце така тенденція, то ставка державного податку може бути знижена.

Незважаючи на значний рівень оподаткування, економіка Фінляндії має непогані темпи приросту ВВП (+5 % у 2006 р.), хоча є певні проблеми в промисловості та електроніці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 12.2. Податкова система Фінляндії