Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 1.4.1.3. Підстави для реформи міжбюджетних відносин

1.4.1.1. Структура й управління суспільними фінансами

Новий Закон про бюджетне вирівнювання був схвалений парламентом Німеччини в грудні 2001 р. Він набув чинності з 1 січня 2005 р. і втратить чинність після 31 грудня 2019 р.

Згідно з німецькою податково-бюджетною традицією кожна зміна в доходах і витратних зобов’язаннях на будь-якому з трьох бюджетних рівнів має врівноважуватися корегуванням нормативів розщеплення ПДВ між федеральним урядом і землями, а іноді може навіть впливати на фінанси місцевих органів влади.

Загальне бюджетне вирівнювання земель проводиться у три етапи. На першому етапі виділяється дохід у розмірі 25 % від ПДВ, половина якого закріплена за землями, що потребують фінансової допомоги, а інші 75 % частки земель розподіляються між землями відповідно до чисельності населення. На другому етапі здійснюються трансферти “багатих” земель “бідним”. На третьому етапі надаються трансферти для тих земель, які потребують фінансової допомоги. Завдяки трансфертам федерації вони наближаються до середнього рівня доходів на одну особу в країні. Для земель з дуже невисокою чисельністю населення і для так званих нових земель Східної Німеччини визначаються особливі потреби, які фінансуються федерацією у вигляді спеціальних трансфертів.

1.4.1.2. Діюча система вирівнювання бюджетної забезпеченості земель

Вирівнювання бюджетної забезпеченості земель здійснюється більшою мірою в непрямий спосіб, тобто шляхом розподілу доходів від ПДВ, безпосередньо через федеральні трансферти і меншою мірою через трансферти між землями.

З приблизно 50 % загальних доходів від ПДВ, які відраховують до бюджетів земель, 75 % розподіляються на одну особу. Інша частина розподіляється між землями, що мають рівень податкових надходжень на одну особу нижчий за 92 % від середнього рівня податкових надходжень на одну особу на всіх землях.

Землі з рівнем податкових надходжень на одну особу вищим за середній здійснюють фінансові внески землям з низьким рівнем податкових надходжень на одну особу. Через різницю фактичних ставок місцевих податків регулювання з метою зрівнювання податкового потенціалу здійснюється шляхом застосування єдиних податкових ставок для основної частини місцевих податків. Загальний обсяг трансфертів від федерації і земель у 2000 р. становив 30 млрд дол. США, 80 % з яких були перераховані в східнонімецькі землі. Загальний дохід від податків у Німеччині на цей рік становив 414 млрд дол. США. До розподілу доходу від ПДВ податкові доходи на одну особу в більших землях Західної Німеччини приблизно в чотири рази вищі, ніжу східнонімецьких.

1.4.1.3. Підстави для реформи міжбюджетних відносин

У листопаді 1999 р. Конституційний суд Німеччини зобов’язав законодавчу владу до 2005 р. провести реформу системи міжбюджетних відносин, в якій основна увага приділялася б горизонтальному бюджетному вирівнюванню, оскільки багаті землі скаржилися на те, що вони змушені дуже багато платити для бюджетного вирівнювання земель.

Новий Закон про бюджетне вирівнювання визначає, що податковий потенціал землі має становити 64 % всіх податкових доходів місцевих органів влади, а не 50 %, як раніше. Це веде до додаткових платежів з боку чотирьох так званих “земель-донорів” решті 12 землям.

Наявний спосіб розподілу доходів від ПДВ між землями буде збережено в новому законі з декількома незначними поправками. Йдеться про розподіл 25 % частки земель тим землям, де дохід від податків на одну особу нижчий за середній податковий дохід на одну особу на всіх землях. Напротивагу колишньому регулюванню, згідно з яким податкові доходи на одну особу на всіх землях досягали в середньому 92 %, додаткові доходи від ПДВ розподілятимуться за певною формулою і за таким принципом: чим ближчий рівень податкових доходів на одну особу населення землі до середнього національного рівня податкових доходів, тим менше додаткових доходів від ПДВ ця земля отримає.

Роль федеральних трансфертів у майбутньому суттєво зміниться. Відтепер за вирівнювання бюджетної забезпеченості між землями відповідатимуть самі землі після досягнення певного ступеня бюджетного вирівнювання за рахунок розподілу частки від ПДВ, закріпленої за землею. І, нарешті, за рахунок федеральних трансфертів збільшаться наявні доходи будь-якої землі-одержувача на як мінімум 97 % від її витратних потреб. До 2005 р., тобто до набрання чинності новим Законом про бюджетне вирівнювання, кожній землі за допомогою федеральних трансфертів гарантувалося фінансування 99,5 % її витратних потреб. Будуть зменшені високі обсяги федеральних трансфертів для загального вирівнювання бюджетної забезпеченості. Федеральному уряду буде дозволено в цілях подолання недоліків економічної інфраструктури фінансувати виплату трансфертів тільки в особливих випадках і протягом обмеженого періоду часу. Це стосується трансфертів для подолання дефіциту інфраструктури в “нових землях” (на території колишньої НДР). У цьому законі спеціальні федеральні витратні трансферти для східнонімецьких земель вказані у вигляді щорічних платежів із певним відсотком розподілу для кожної з них. У результаті вони становитимуть близько 100 млрд евро протягом періоду до 2020 р., коли припинить діяти Закон про бюджетне вирівнювання і буде прийнятий новий закон. Відповідно до Закону про бюджетне вирівнювання фінансова допомога від федерального уряду надаватиметься також землям, що перебувають у фінансовій кризі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 1.4.1.3. Підстави для реформи міжбюджетних відносин