Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 1.2. Федеральний бюджет у фінансовій системі ФРН

Бюджет є головною ланкою фінансової системи ФРН, його структура і бюджетний процес відповідають федеративному характеру державного ладу. У держбюджет включаються доходи і витрати трьох рівнів адміністративного управління – федерації (центральний бюджет), земель (регіональні бюджети) і громад (місцеві бюджети). Зведений (консолідований) держбюджет одержують шляхом додавання доходів і витрат бюджетів усіх трьох рівнів за винятком міжбюджетних трансфертів (субсидій, дотацій). З 1974 р. у держбюджет включаються кошти фонду соціального страхування і соціального забезпечення.

Бюджетний рік у ФРН збігається з календарним. Федеральний бюджет затверджується бундестагом (парламентом). Складання, затвердження і виконання федерального бюджету передбачає визначення очікуваних доходів і витрат у бюджетному плані та ведення бюджетного обліку, фактичне відображення виконання бюджету.

На етапі складання центрального бюджету, міністерства і відомства направляють у Міністерство фінансів передбачувані кошториси витрат на наступний рік, приблизно за дев’ять місяців. Міністерство фінансів на основі прогнозованих доходів уточнює видаткову частину бюджету і передає проект бюджету на затвердження федерального уряду. Схвалений кабінетом міністрів проект бюджету направляється на затвердження в законодавчі органи. Спочатку бюджет направляється у верхню палату парламенту (бундесрат), де розглядається протягом трьох тижнів. Із бундесрату законопроект про бюджет направляється в нижню палату парламенту (бундестаг). У випадку внесення однією з палат парламенту поправок до бюджету, він повертається на повторний розгляд. Після прийняття законопроекту бундестагом законопроект підписується главою уряду і стає законом.

У ті самі строки і в такій самій послідовності складаються проекти бюджетів земель і громад. Однак якщо федеральний уряд формально не має права контролювати фінанси земель, то землі зобов’язані встановити такий контроль за бюджетами громад. Бюджети земель затверджуються ландтагами на один рік, але в окремих випадках можуть бути розраховані на більш тривалий період. Для покриття касового розриву у зв’язку з тим, що податки надходять нерівномірно, землі мають право випускати короткострокові позики. У всіх інших випадках до позик вдаються з особливого дозволу.

Вищим контрольним органом ФРН у сфері державних фінансів є федеральна рахункова палата. Звіт про виконання бюджету складається міністерством фінансів і направляється в парламент і рахункову палату. Після висновку рахункової палати парламент затверджує закон про виконання бюджету.

Таблиця 1.1. Динаміка доходів і витрат федерального бюджету ФРН, % до ВВП

Доходи і витрати

2001

2002

2003

2004

2005

Доходи

46,1

45,2

44,9

46,4

45,2

Витрати

44,3

42,4

45,5

46,6

44,6

Запозичення

-1,8

-2,8

0,6

-0,1

-0,7

Процентні виплати

3,0

2,7

2,7

3,3

3,7

Чисті

Запозичення

1,2

-0,1

3,3

3,2

2,0

За рахунок прямих і непрямих податків надходить 45 % доходів бюджету, приблизно стільки – з відрахувань на соціальне забезпечення. Близько 60 % податкових надходжень мали своїм джерелом тільки два види податків – прибутковий податок і податок на додану вартість. Державний розподіл податкової виручки забезпечувався шляхом періодичних переговорів між федеральними, земельними і місцевими владами. Приблизно половина податків надходить у земельні та місцеві бюджети, менше половини – федеральному уряду, залишки передаються на потреби ЄС. Потім відбувається перерозподіл зібраних податків у вигляді трансфертів з багатших земель ФРН у бідніші, насамперед у східні, землі.

Бюджетна політика ФРН підпорядковується загальним цілям економічної політики і спирається на налагоджений у післявоєнний період механізм її реалізації, на багатий арсенал засобів і методів формування дохідних і видаткових статей держбюджету.

Про зміну доходів і витрат федерального бюджету свідчить табл. 1.1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 1.2. Федеральний бюджет у фінансовій системі ФРН