Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 1.11.1. Еволюція податкової політики

Вказані вище економічні, в тому числі податкові, проблеми привели до того, що в 2000 р. новий уряд Німеччини розробив свій варіант реформи. Намічені кроки зумовили дійсно різку зміну курсу.

Етапи податкової реформи:

1-й етап, 2001-2002 рр. Зменшення ставки корпоративного податку до єдиного рівня: 25 % (попередня ставка – 40 %) для нерозподіленого і 30 % для розподіленого у формі дивідендів прибутку.

Зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб з 22,9 до 19,9 % та зменшення максимальної ставки податку з доходів фізичних осіб з 51,0 до 48,5 %.

2-й етап, 2003-2004 рр. Мінімальна ставка податку з доходів фізичних осіб – 17 %, максимальна – 47 %.

3-й етап, 2005 р. Мінімальна ставка податку з доходів фізичних осіб – 15 %, максимальна – 45 %.

Головна мета цієї реформи – створення в Німеччині позитивного інвестиційного клімату, передумов для економічного зростання в державі. Прогнозований темп розвитку має сягнути 1 % приросту темпів розвитку.

Реакція суспільства на податкову реформу була неоднозначною. Коаліція Християнсько-демократичного союзу / християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) висунула свій варіант реформи. По-перше вони пропонували провести реформу за коротший строк (3 роки). По-друге, максимальну ставку податку з доходів фізичних осіб зменшити до рівня 35 %. По-третє, у сфері корпоративного податку вони були менш рішучими: пропонували обмежити зменшення ставки на рівні ЗО % (в урядовому варіанті – 25 %).

На думку багатьох фахівців, уряд недостатньо уваги приділив представникам середнього бізнесу.

Одним з об’єктів критики стала політика уряду у сфері “екоподатку”. Він використовувався у формі надбавки до ціни паливних матеріалів (у тому числі бензину). На думку критиків, зростання цін на бензин спричинить інфляцію. Проти “екоподатку” виступили представники фермерства (Баварія), де велика роль аграрного сектору. На їхню думку, зростання цін на сільськогосподарську продукцію призведе до падіння її конкурентоспроможності.

Випадок з “екоподатком” – приклад суперечливої за своєю природою фінансової політики будь-якого уряду і держави. Уряд завжди змушений вирішувати завдання, які можуть бути не лише несумісними, а й повністю суперечити одне одному. Вихід з цих колізій – у встановленні розумного за черговістю виконання завдань.

Економічні дослідні центри Німеччини за своїм статусом займали нейтральну позицію стосовно податкової реформи уряду. Так, Інститут німецької економіки в Кельні випустив статтю під назвою “Альтернатива з певним шармом”. У ній було зазначено, що проект, запропонований ХДС/ХСС, має чіткішу логіку і системність. Наприклад, розробники альтернативного проекту вважають, що стосовно власників виробничих факторів “капітал” і “праця” слід використовувати близькі за рівнем податкові ставки.

На думку експертів Мюнхенського інституту економічних досліджень, заходи уряду не мають обмежуватись зменшенням податків. Умови міжнародної конкуренції вимагають завершального кроку у вигляді реформування ринку праці та системи соціального забезпечення у ФРН.

Інтерв’ю авторів статті з громадянами Німеччини показали, що пенсіонери і низькооплачувані робітники негативно висловлювалися про податкову реформу.

Спеціалісти, що працюють на фірмах, позитивно оцінювали податкову реформу. Вона, безумовно, сприятиме зростання конкурентоспроможності німецьких товарів і послуг у світі. Це позитивний крок для Німеччини. У соціальному значенні ці процеси зможуть потім позитивно відобразитись на становищі низькооплачуваних верств населення.

Завдяки активній роботі з представниками різних земель, проведенню складних попередніх переговорів уряду вдалось досягнути 14 липня 2000 р. схвалених реформ в бундесраті більшістю голосів. Було прийнято компромісний варіант реформи і прийшли до спільної думки, що Німеччина не може більше поступатись в міжнародній податковій конкуренції. Сторони пішли на зустріч одна одній і погодились, що максимальна ставка податку з доходів фізичних осіб в 2005 р. має становити не 45 і не 35 %, а 42 %.

Наслідки урядового рішення в цілому позитивно оцінив Федеральний союз німецької промисловості. Німецька податкова реформа може привести до послаблення податкового пресу і в інших європейських країнах. Успіх уряду позначив політичний тріумф Г. Шрьодера. Але фінансова ситуація в Німеччині до 2005 р. суттєво не поліпшилася, тому Г. Шрьодер був змушений піти на дострокові вибори.

За приблизними підрахунками в закордонних банках німці тримають не менше 7 млрд євро. Для їх повернення Міністерство фінансів ФРН запропонувало досить простий рецепт: оголосити податкову амністію. Громадяни, які добровільно перекажуть свої кошти назад на внутрішні банківські рахунки, мають сплатити тільки 25 % від суми, що підлягає легалізації. Сплата цього мінімального податку звільняє громадянина від юридичної відповідальності. Завдяки податковій амністії до країни має повернутися не менше 5 млрд євро.

Оголошуючи таке податкове послаблення, Міністерство фінансів зважував на законослухняність німецьких громадян, і не помилився у своїх прогнозах: з початку 2005 р, до внутрішніх німецьких банків уже повернулося більше 1,5 млрд євро. Процес триває. До речі, згадана амністія – лише один з кроків загальної податкової реформи, започаткованої кілька років тому. На нинішньому, третьому, її етапі планують зменшити загальний податковий тягар для мешканців Німеччини на 6,5 млрд євро на рік. Цікаво, що зовсім звільняється від податків капітал у 7,5 тис. євро для одинаків, а для родин – удвічі більший.

31 січня 2007 р. ставку ПДВ у Німеччині підвищено з 16 до 19 %, щоб зменшити дефіцит бюджету.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Які основні доходи державного бюджету ФРН?

2. Які основні видатки федерального бюджету ФРН?

3. Назвіть основні доходи і видатки земель ФРН.

4. Перерахуйте основні доходи і видатки громад ФРН.

5. Які податки та збори сплачують юридичні особи у ФРН?

6. Як здійснюється міжбюджетний розподіл у ФРН?

7. Які основні податки та збори сплачують фізичні особи у ФРН?

8. Яким чином функціонує податкова служба у ФРН?

9. Які існують проблеми у фінансуванні державного сектору у ФРН?

10. Назвіть особливості фінансового ринку ФРН.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси країн Європейського Союзу – Карлін М. І. – 1.11.1. Еволюція податкової політики