Філософія – Сидоренко О. П

Філософія – Сидоренко О. П. – Модуль 1 ФІЛОСОФІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ

Розділ 1 ФІЛОСОФІЯ – ТЕОРЕТИЧНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ Філософам властиве здивування. Воно і є початком філософії. Платон 1.1. Світогляд та його історичні типи, 1.2. Об’єкт і предмет філософи. 1.3. Філософія – суспільству і суспільство – філософи.

Філософія – Сидоренко О. П. – Розділ 1 ФІЛОСОФІЯ – ТЕОРЕТИЧНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ

Розділ 1 ФІЛОСОФІЯ – ТЕОРЕТИЧНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ Філософам властиве здивування. Воно і є початком філософії. Платон 1.1. Світогляд та його історичні типи, 1.2. Об’єкт і предмет філософи. 1.3. Філософія – суспільству і суспільство – філософи.

Філософія – Сидоренко О. П. – 1.1. Світогляд та його історичні типи

Розділ 1 ФІЛОСОФІЯ – ТЕОРЕТИЧНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ Філософам властиве здивування. Воно і є початком філософії. Платон 1.1. Світогляд та його історичні типи, 1.2. Об’єкт і предмет філософи. 1.3. Філософія – суспільству і суспільство – філософи.

Філософія – Сидоренко О. П. – 1.2. Об’єкт і предмет філософії

Виникнення філософії стало історичним поворотом у духовному житті суспільства. Він означав розрив з міфологічними уявленнями щодо існування людини і світу, релігійно-моральними уявленнями про них та предметно-образним мисленням па користь теоретико-понятійного мислення. Філософія покликана відповідати

Філософія – Сидоренко О. П. – 1.3. Філософія – суспільству і суспільство – філософії

Філософія у суспільстві виконує декілька найважливіших функцій. Функція (лат. звершення, виконання) – філософська категорія, що характеризує такий взаємозв’язок двох (групи) об’єктів, коли зміни в одному з них супроводжуються змінами в іншому. На її підставі

Філософія – Сидоренко О. П. – Розділ 2 ІСТОРИЧНІ ТИПИ ФІЛОСОФІЇ ТА ФІЛОСОФСТВУВАННЯ

Філософи стверджують, що вони шукають, це означає, що вони ще не знайшли. Тертулліан 2.1. “Дитинство” філософії. 2.2. Філософська апологетика і схоластика у Середньовіччя та гуманістичне філософствування у добу Відродження. 2.3. Проблема наукового методу у

Філософія – Сидоренко О. П. – 2.1. “Дитинство” філософії

Філософи стверджують, що вони шукають, це означає, що вони ще не знайшли. Тертулліан 2.1. “Дитинство” філософії. 2.2. Філософська апологетика і схоластика у Середньовіччя та гуманістичне філософствування у добу Відродження. 2.3. Проблема наукового методу у

Філософія – Сидоренко О. П. – 2.2. Філософська апологетика і схоластика Середньовіччя та гуманістичне філософствування у добу Відродження

На наступному, середньовічному, етапі розвитку філософія існувала переважно як теоцептричний світогляд і течія богословської думки в умовах домінування релігії в усіх сферах суспільного життя: у арабомовних державах, Аравії і Передній Азії – ісламу, у

Філософія – Сидоренко О. П. – 2.3. Проблема наукового методу у філософії Нового часу

Філософія Нового часу – одна з найцікавіших сторінок в історії розвитку світової філософської думки. Вона ознаменувала пошук нових шляхів, нових способів здобуття філософського знання і нового його змісту в умовах переходу до капіталізму з

Філософія – Сидоренко О. П. – Розділ 3 КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ І СУЧАСНА НЕКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

3.1. Філософські погляди І. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 3.2. Діалектичний, матеріалізм і матеріалістичне розуміння історії суспільства у марксистській філософії. 3.3. Світова філософська панорама у XXI ст. Ключові поняття. Класична філософія. Гносеологія. Раціоналізм. Емпіризм.

Філософія – Сидоренко О. П. – 3.1. Філософські погляди І. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха

3.1. Філософські погляди І. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 3.2. Діалектичний, матеріалізм і матеріалістичне розуміння історії суспільства у марксистській філософії. 3.3. Світова філософська панорама у XXI ст. Ключові поняття. Класична філософія. Гносеологія. Раціоналізм. Емпіризм.

Філософія – Сидоренко О. П. – 3.2. Діалектичний матеріалізм і матеріалістичне розуміння історії суспільства у марксистській філософії

Спадкоємицею німецької класичної філософії і багатьох інших європейських філософських шкіл, починаючи з мудреців Стародавньої Греції і закінчуючи мислителями кінця XVIII – початку XIX ст., є марксистська філософія. її основу утворили дослідження фундаментальних філософських проблем,

Філософія – Сидоренко О. П. – 3.3. Світова філософська панорама у XXI ст

Наприкінці XX та початку XXI ст. людство опинилося на порозі великих змін. Вже сьогодні можна простежити деякі майбутні контури розвитку світової цивілізації: небачені можливості інформаційних технологій, нових способів комунікацій, прискорену інтеграцію світу, його різноманітність

Філософія – Сидоренко О. П. – 3.3.1. Класична філософія у XX-XXI ст

На 1890-1920 pp. припадає розквіт неокантіанства – філософського напряму, який сформувався під гаслом “Назад до Канта”. Його представники основним досягненням кантівської філософії вважали обгрунтування форм наочного споглядання і міркування як функцій суб’єкта, що пізнає,

Філософія – Сидоренко О. П. – 3.3.2. Течії та школи у сучасній некласичній філософії

Вони виникли на початку XX ст. у складі ще одного впливового напряму філософствування – ірраціоналістичного (лат. ірраціоналізм – нерозумний, несвідомий). На відміну від раціоналізму, філософи – ірраціоналісти обмежують або заперечують можливості розуму у пізнавальному

Філософія – Сидоренко О. П. – 3.3.3. Релігійна філософія

Релігія в сучасній Україні переживає своєрідний ренесанс. У державі відроджуються конфесії, відбудовуються зруйновані і будуються нові храмові та інші культові споруди; в індивідуальній і суспільній свідомості людей все глибше утверджується розуміння релігії як феномену

Філософія – Сидоренко О. П. – 3.3.4. Філософська тенденція в постмодернізмі

У некласичній філософії показовим є також найпоширеніший і найбільш популярний сьогодні філософський постмодернізм (англ. букв. те, що після модерну). Питання про сутність і час виникнення постмодернізму дотепер дискусійне. Безперечно лише те, що він виник

Філософія – Сидоренко О. П. – Розділ 4 ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ

4.1. Філософська думка в Україні періоду Київської Русі та феодальної роздробленості. 4.2. Реформаційна та філософсько-гуманістична думка в Україні XVI-XVIIIст. 4.3. Професійна філософія в Україні XIX-XXI ст. Ключові поняття. Гуманізм. Революційний демократизм. Єресі. Діалектика. Ісихазм.

Філософія – Сидоренко О. П. – 4.1. Філософська думка в Україні періоду Київської Русі та феодальної роздробленості

4.1. Філософська думка в Україні періоду Київської Русі та феодальної роздробленості. 4.2. Реформаційна та філософсько-гуманістична думка в Україні XVI-XVIIIст. 4.3. Професійна філософія в Україні XIX-XXI ст. Ключові поняття. Гуманізм. Революційний демократизм. Єресі. Діалектика. Ісихазм.

Філософія – Сидоренко О. П. – 4.2. Реформаційна та філософсько-гуманістична думка в Україні XVI-XVIII ст

Для духовного життя України XIII ст. характерною рисою є поява, поряд із церковно-богословськими, творів світського змісту, наприклад Галицько-Волинського літопису (завершується 1292 р.). У його центрі – гуманістичні ідеї служіння Вітчизні, захисту від ворогів, об’єднання

Філософія – Сидоренко О. П. – 4.3. Професійна філософія в Україні XIX-XXI ст

З початку XIX ст. філософська думка в Україні зосереджувалась головним чином в університетах. У 1805 р. за ініціативою відомого українського просвітителя Василя Каразіна (1773-1842) був відкритий університет у Харкові. У 1817 p., після закриття

Філософія – Сидоренко О. П. – Модуль 2 ОНТОЛОГІЯ

Розділ 5 БУТТЯ ТА ЙОГО СУБСТАНЦІЇ Світ навколо нас змінюється; і якщо ти сам не змінюєшся, то місця тобі немає. Р. Роллан 5.1. Форми буття. 5.2. Матерія: рух, простір та час – її властивості.

Філософія – Сидоренко О. П. – Розділ 5 БУТТЯ ТА ЙОГО СУБСТАНЦІЇ

Розділ 5 БУТТЯ ТА ЙОГО СУБСТАНЦІЇ Світ навколо нас змінюється; і якщо ти сам не змінюєшся, то місця тобі немає. Р. Роллан 5.1. Форми буття. 5.2. Матерія: рух, простір та час – її властивості.

Філософія – Сидоренко О. П. – 5.1. Форми буття

Розділ 5 БУТТЯ ТА ЙОГО СУБСТАНЦІЇ Світ навколо нас змінюється; і якщо ти сам не змінюєшся, то місця тобі немає. Р. Роллан 5.1. Форми буття. 5.2. Матерія: рух, простір та час – її властивості.

Філософія – Сидоренко О. П. – 5.2. Матерія: рух, простір та час – її властивості

Проблема матерії е внутрішнім стрижнем теоретичного змісту матеріалістичної філософи, а поняття матерії – квінтесенцією, альфою і омегою матеріалізму, центральною його ідеєю і категорією. Термін “матерія” має латинське походження (лат. речовина). У широкому значенні –

Філософія – Сидоренко О. П. – 5.3. Свідомість, її сутність і походження

З філософським вченням про матерію безпосередньо пов’язане вчення про свідомість. Співвідношення матерії і свідомості становить суть основного питання філософії. Засвоєння змісту вчення про свідомість формує погляди людей на роль в історії суб’єктивного фактору, стимулює

Філософія – Сидоренко О. П. – 5.4. Роль праці, мови і суспільного характеру життя у формуванні та розвитку свідомості

Вирішальними чинниками у виникненні людини, становленні та розвитку її свідомості є праця, членороздільна мова і спілкування. Розробка трудової теорії формування людини належить Ф. Енгельсу, її основні положення викладені в його творі “Роль праці в

Філософія – Сидоренко О. П. – 5.5. Суспільна свідомість

Суспільна свідомість разом з індивідуальною утворює те, що зазвичай називають духовністю особистості, суспільства, народу, держави, людства. У системі духовності свідомість індивідів і свідомість їхніх соціальних спільнот, тобто індивідуальна і суспільна свідомість, становлять діалектичну єдність.

Філософія – Сидоренко О. П. – 5.6. Діалектика та її альтернативи

Діалектика (грец. букв, мистецтво вести бесіду) є сучасною всезагальною теорією розвитку всього сущого (буття, матерії, свідомості тощо), яка адекватно відображає його еволюцію у своїх законах, категоріях та принципах. Діалектика – це розуміння світу і

Філософія – Сидоренко О. П. – 5.6.1. Поняття, принципи та закони діалектики

Діалектика (грец. букв, мистецтво вести бесіду) є сучасною всезагальною теорією розвитку всього сущого (буття, матерії, свідомості тощо), яка адекватно відображає його еволюцію у своїх законах, категоріях та принципах. Діалектика – це розуміння світу і

Філософія – Сидоренко О. П. – 5.6.2. Співвідносні категорії діалектики та їх методологічні функції

Категорії (грец. висловлювання, ознака) – поняття, що відображають в узагальненій формі предмети і явища дійсності, їх властивості, істотні взаємозв’язки і взаємовідношення. В економічній теорії, наприклад, – це товар, прибуток, власність, гроші; у біології –

Філософія – Сидоренко О. П. – Модуль 3 ГНОСЕОЛОГІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Розділ 6 ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Істина прихована на дні глибокої безодні. Демокріт 6.1. Пізнавальний процес, його сутність і зміст. 6.2. Діалектичний шлях пізнання. 6.3. Методи, методологія та логіка наукового пізнання. 6.4. Творчість у пізнанні та

Філософія – Сидоренко О. П. – Розділ 6 ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розділ 6 ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Істина прихована на дні глибокої безодні. Демокріт 6.1. Пізнавальний процес, його сутність і зміст. 6.2. Діалектичний шлях пізнання. 6.3. Методи, методологія та логіка наукового пізнання. 6.4. Творчість у пізнанні та

Філософія – Сидоренко О. П. – 6.1. Пізнавальний процес, його сутність і зміст

Розділ 6 ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Істина прихована на дні глибокої безодні. Демокріт 6.1. Пізнавальний процес, його сутність і зміст. 6.2. Діалектичний шлях пізнання. 6.3. Методи, методологія та логіка наукового пізнання. 6.4. Творчість у пізнанні та

Філософія – Сидоренко О. П. – 6.2. Діалектичний шлях пізнання

Людині властива діалектична єдність двох механізмів пізнання: чуттєвого і логічного. їх формування, функціонування і ефективність взаємодії завжди є підсумком розвитку пізнавальних здібностей індивідів і ступенем їх включеності в процес практичного використання та перетворення матеріальних

Філософія – Сидоренко О. П. – 6.3. Методи, методологія та логіка наукового пізнання

Вищим рівнем пізнавальної діяльності людей є наукове пізнання, що становить складний суперечливий процес відтворення знань, цілісну систему понять, гіпотез, законів, теорій та інших ідеальних форм пізнання, закріплених у природних і штучних мовах (математичній символіці,

Філософія – Сидоренко О. П. – 6.4. Творчість у пізнанні та діяльності і наукове передбачення

Творчість і наукове передбачення – одні з найскладніших і найважливіших проблем сучасних філософії та науки. Вони відіграють велику роль в усіх сферах діяльності людей, особливо стосовно процесу виробництва та науки. Без чіткого з’ясування перспектив

Філософія – Сидоренко О. П. – 6.4.1. Філософська концепція творчості

Творчість і наукове передбачення – одні з найскладніших і найважливіших проблем сучасних філософії та науки. Вони відіграють велику роль в усіх сферах діяльності людей, особливо стосовно процесу виробництва та науки. Без чіткого з’ясування перспектив

Філософія – Сидоренко О. П. – 6.4.2. Передбачення і наукове прогнозування

Науковий підхід до аналізу передбачення і прогнозування припускає виявлення сутності та змісту насамперед таких ключових понять: “передбачення”, “завбачення”, “прогнозування”, “минуле”, “сучасне”, “майбутнє”. Для всіх них родовим поняттям е “передбачення”. Передбачення – це форма активної

Філософія – Сидоренко О. П. – Розділ 7 СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ

7.1. Діалектика природи і суспільства. 7.2. Суспільство і сучасна глобалістика. 7.3. Методологічні принципи вивчення суспільства. 7.4. Л юдина як проблема соціальної філософії. 7.5. Суспільно-економічні формації – сходинки історичного процесу. 7.6. Л юдина як проблема

Філософія – Сидоренко О. П. – 7.1. Діалектика природи і суспільства

7.1. Діалектика природи і суспільства. 7.2. Суспільство і сучасна глобалістика. 7.3. Методологічні принципи вивчення суспільства. 7.4. Л юдина як проблема соціальної філософії. 7.5. Суспільно-економічні формації – сходинки історичного процесу. 7.6. Л юдина як проблема

Філософія – Сидоренко О. П. – 7.2. Суспільство і сучасна глобалістика

В усі часи видатні мислителі наполегливо шукали і шукають шляхи утвердження серед людства “вічного миру”, “загальносвітового дому”, “єдиного світового простору”. У цих пошуках соціальна філософія завжди виконує світоглядницьку, методологічну та інтегративну функції. У сучасних

Філософія – Сидоренко О. П. – 7.3. Методологічні принципи вивчення суспільства

Якщо сутність суспільства є сукупністю всіх суспільних відносин, то його зміст – соціальна система, яка складається з багатьох компонентів. Для їх вивчення філософія розробила певні загальнонаукові методологічні принципи. По-перше, науково-теоретичний аналіз суспільства можливий лише

Філософія – Сидоренко О. П. – 7.4. Спосіб виробництва

Суспільне буття мас складний зміст. Його сутністю с процес матеріального виробництва. Класики матеріалістичного розуміння історії суспільства стверджували, що перший історичний акт – цс виробництво засобів для задоволення матеріальних потреб людей. Виробляти означає створювати що-небудь.

Філософія – Сидоренко О. П. – 7.5. Суспільно-економічні формації – сходинки історичного процесу

При вивченні будь-якого складного системного об’єкта неминуче вирішення проблеми типології. Без цього неможливо побудувати саму систему об’єкта, виявити закони і закономірності її розвитку, прогнозувати ще невідомі її елементи, властивості, ознаки. Типологія (грец. відбиток, форма,

Філософія – Сидоренко О. П. – 7.6. Людина як проблема соціальної філософії

Проблема людини – центральна в соціальній філософії. У всій своїй історії вона постійно прагне пізнати людину не лише як частину матеріального світу, тілесну істоту, а головним чином як творця історії, суб’єкта діяльності, істоту, котра

Філософія – Сидоренко О. П. – 7.6.1. Особистість як об’єкт і суб’єкт суспільних відносин

Проблема людини – центральна в соціальній філософії. У всій своїй історії вона постійно прагне пізнати людину не лише як частину матеріального світу, тілесну істоту, а головним чином як творця історії, суб’єкта діяльності, істоту, котра

Філософія – Сидоренко О. П. – 7.6.2. Діалектика історичної необхідності і свободи особистості

Діапазон розуміння свободи у соціальній філософії надзвичайно широкий – від повного заперечення самої можливості вільного вибору до обгрунтування “втечі від свободи” в умовах сучасного цивілізованого суспільства. Філософія свободи була предметом роздумів І. Канта і

Філософія – Сидоренко О. П. – Навчальний тренінг

Запитання і завдання для самоконтролю 1. Який філософський сенс має поняття “природа”? 2. Як філософія визначає поняття “суспільство”? 3. Що таке суспільні відносини? 4. Дайте визначення біосфери і ноосфери. 5. Які обставини у суспільстві

Філософія – Сидоренко О. П. – ЛІТЕРАТУРА

1. Августин Блаженный. О граде Божием / Августин Блаженный. – Минск : Харвест; М.: ACT, 2000. 2. Антологія світової філософії. Збірка філософських текстів. – К 1992. 3. Аристотель. Метафизика // Сочинения : в 4