Філософія – Пазенок В. С

Філософія – Пазенок В. С. – 1. Філософія як форма свідомості і світогляду

Філософія як теоретична та освітня дисципліна упродовж свого тисячолітнього існування зазнала різноманітних змін: періоди її популярності поступалися місцем занепаду філософських шкіл, переслідуванням філософів-вільнодумців тощо. Переломні етапи в історії людства, а саме такий переживає сучасна

Філософія – Пазенок В. С. – 1.1. Людина як суб’єкт світогляду

Філософія як теоретична та освітня дисципліна упродовж свого тисячолітнього існування зазнала різноманітних змін: періоди її популярності поступалися місцем занепаду філософських шкіл, переслідуванням філософів-вільнодумців тощо. Переломні етапи в історії людства, а саме такий переживає сучасна

Філософія – Пазенок В. С. – 1.2. Магічний світогляд

Для первісної людини було характерним наївно-стихійне, чуттєве сприйняття дійсності, світу. Це – дорефлексовий (не теоретичний) тип світогляду, заснований переважно на відчуттях страху або задоволення, що їх породжує у свідомості навколишній світ. Провідниками і виразниками

Філософія – Пазенок В. С. – 1.3. Міфологічний світогляд

Міфологія є формою цілісного масового (колективного) переживання і тлумачення дійсності за допомогою чуттєво-наочних, нерідко персоніфікованих образів. У міфі колективні страхи (фобії), надії, сподівання й очікування опредмечені. Міфологія (грец. mythos – слово і logos –

Філософія – Пазенок В. С. – 1.4. Світоспоглядальні мотиви протоукраїнського етносу

Чимало племен індоєвропейського походження у різні історичні часи проживали на землях сучасної України – в Закарпатті, Криму, Подніпров’ї. Всі вони (кіммерійці, скіфи, сармати та ін.) залишили докази своєї господарської, побутової, суспільної, художньої та обрядово-ритуальної

Філософія – Пазенок В. С. – 1.5. Релігійний світогляд

Виникнення релігії є логічним наслідком еволюції і формування світоглядної свідомості людини, яка вже не задовольняється спостереженням того, що її безпосередньо оточує – земним світом. Вона прагне пізнати глибинну сутність речей, відшукати “начало всіх начал”,

Філософія – Пазенок В. С. – 1.6. Філософський світогляд

Філософія є особливим різновидом духовної культури, призначення якого полягає у тому, щоб раціональними засобами випрацьовувати світогляд – узагальнену систему уявлень і знань про навколишній світ, найсуттєвіші характеристики людського ставлення до природи, суспільства і духовного

Філософія – Пазенок В. С. – 1.7. Філософія як теорія

Для філософії характерний теоретичний світогляд. Поняття “теорія” запозичене із культової сфери, де воно означало “вершину релігійного досвіду”, загострено-уважне духовне бачення світу. У цьому розумінні теоретик є людиною, яка перебуває у вищій точці спостереження і

Філософія – Пазенок В. С. – 1.8. Філософська проблематика

Філософія є проблемною дисципліною, яка у теоретичний спосіб відображає прагнення розуму пізнати “плинний світ”, його сутнісні значення. Для античних мислителів поняття “проблема” означало певні перепони, завдання, труднощі. У широкому сенсі слова його розуміють як

Філософія – Пазенок В. С. – 1.9. Філософування як вияв філософії

Однією із іпостасей філософії, “природною прихильністю душі” (І. Кант), тією чи іншою мірою притаманною кожній людині, є філософування. Однак для цього вона повинна замислюватися над сутністю буття, намагатися піднестися над буденністю, стороннім оком глянути