Філософія – Данильян О. Г

Філософія – Данильян О. Г. – Передмова

Людство увійшло у третє тисячоліття обтяжене безліччю проблем. Найгострішими серед них є міжнародний тероризм, численні регіональні і міжетнічні конфлікти, екологічна, сировинна, продовольча проблеми, поширення наркоманії і СНІДу, що разом з іншими глобальними проблемами поставили

Філософія – Данильян О. Г. – Частина перша. Сутність філософії та основні етапи її розвитку

РОЗДІЛ 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві Термін “філософія” приблизно в VI ст. до н. е. ввів славнозвісний математик і мислитель Піфагор. Цей термін утворюється із сполучення двох грецьких слів: phileo

Філософія – Данильян О. Г. – РОЗДІЛ 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві

РОЗДІЛ 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві Термін “філософія” приблизно в VI ст. до н. е. ввів славнозвісний математик і мислитель Піфагор. Цей термін утворюється із сполучення двох грецьких слів: phileo

Філософія – Данильян О. Г. – 1. Світогляд людини, його суть, структура та історичні типи

РОЗДІЛ 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві Термін “філософія” приблизно в VI ст. до н. е. ввів славнозвісний математик і мислитель Піфагор. Цей термін утворюється із сполучення двох грецьких слів: phileo

Філософія – Данильян О. Г. – Міфологічний світогляд

Міфологія (від грец. mythos – оповідь і logos – слово, поняття, вчення) є універсальним типом світогляду первісних суспільств; усі етноси своїм першим світоглядом мають міфологію, яка містить у своїй основі міф-вигадану розповідь, витвір народної

Філософія – Данильян О. Г. – Релігійний світогляд

Міфологія (від грец. mythos – оповідь і logos – слово, поняття, вчення) є універсальним типом світогляду первісних суспільств; усі етноси своїм першим світоглядом мають міфологію, яка містить у своїй основі міф-вигадану розповідь, витвір народної

Філософія – Данильян О. Г. – Філософський світогляд

Міфологія (від грец. mythos – оповідь і logos – слово, поняття, вчення) є універсальним типом світогляду первісних суспільств; усі етноси своїм першим світоглядом мають міфологію, яка містить у своїй основі міф-вигадану розповідь, витвір народної

Філософія – Данильян О. Г. – 2. Предмет філософії та коло її основних проблем

Зміст предмета філософії формувався історично залежно від рівня розвитку культури. На ранніх етапах існування філософії вона містила всю сукупність знань про природу, космос і людину. Не випадково філософи Античності були вченими-універсалами, вченими енциклопедистами. Першу

Філософія – Данильян О. Г. – РОЗДІЛ 2. Історія розвитку філософської думки: загальна характеристика

Цей розділ присвячено історії філософії. Його завдання – дати уявлення про логіку розвитку світової філософської думки, про важливі проблеми, які ставились і по-різному вирішувалися в історії філософії протягом понад двох з половиною тисяч років

Філософія – Данильян О. Г. – 1. Загальна характеристика античної філософії

Цей розділ присвячено історії філософії. Його завдання – дати уявлення про логіку розвитку світової філософської думки, про важливі проблеми, які ставились і по-різному вирішувалися в історії філософії протягом понад двох з половиною тисяч років