Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – ПЕРЕДМОВА

Дисципліна “Етика ділового спілкування” грунтується на багатьох науках, зокрема на психології спілкування, етиці, психології управління, науковій організації праці тощо. її вивчення зумовлене потребами сьогодення. Ділова людина – чи то підприємець, менеджер чи керівник –

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – РОЗДІЛ 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Дисципліна “Етика ділового спілкування” грунтується на багатьох науках, зокрема на психології спілкування, етиці, психології управління, науковій організації праці тощо. її вивчення зумовлене потребами сьогодення. Ділова людина – чи то підприємець, менеджер чи керівник –

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – 1.1. Поняття про спілкування

Дисципліна “Етика ділового спілкування” грунтується на багатьох науках, зокрема на психології спілкування, етиці, психології управління, науковій організації праці тощо. її вивчення зумовлене потребами сьогодення. Ділова людина – чи то підприємець, менеджер чи керівник –

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – 1.2. Культура і спілкування

Людина – продукт соціалізації і насамперед людина стає людиною завдяки спілкуванню. Людство знає чимало прикладів, коли дитина, потрапляючи в ранньому віці в середовище тварин, виживала, але не ставала людиною в повному розумінні цього слова.

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – 1.3. Спілкування як комунікація

Спілкування є однією з центральних проблем, через призму І якої визначають питання сприймання й розуміння людьми одне одного, лідерство і керівництво, згуртованість і конфліктність, міжособистісні взаємини та ін. Із розуміння ролі Й знання механізмів

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – 1.4. Техніка спілкування

Спілкування у своєму вербальному та невербальному виявах – явище загальнолюдське. Водночас йому завжди притаманні етнічні особливості, національна своєрідність. Це спричинено специфікою природно-кліматичних умов, способами господарювання, контактами з іншими народами, впливом релігії, рівнем культурно-цивілізаційного розвитку,

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – 1.5 Моделі та стилі спілкування

Для характеристики системи дій, що їх виконують суб’єкти спілкування, використовують і таке поняття як модель. Учені виділяють такі типи особистостей (залежно від того, як вони ставляться до моральних цінностей, а отже, до спілкування та

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – 1.6. Спілкування і діяльність

Спілкування тісно пов’язане з діяльністю. Будь-яка форма / спілкування є формою спільної діяльності. У ній формуються не тільки суб’єкт – об’єктні (людина – предмет діяльності), а й суб’єкт – суб’єктні відносини (людина – людина).

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – 1.7 Етичний бік спілкування

Спілкування тісно пов’язане з діяльністю. Будь-яка форма / спілкування є формою спільної діяльності. У ній формуються не тільки суб’єкт – об’єктні (людина – предмет діяльності), а й суб’єкт – суб’єктні відносини (людина – людина).

Етика ділового спілкування – Гриценко Т. Б. – РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

2.1. Класифікація функцій спілкування. 2.2. Характеристика сторін спілкування. 2.3. Етичні установки. 2.1. Класифікація функцій спілкування У характеристиці спілкування важливими є його функції. Б. Ломов виділяє три функції: – інформаційно-комунікативну; – регулятивно-комунікативну; – афективно-комунікативну. Інформаційно-комунікативна