Еристика – Хоменко І. В

Еристика – Хоменко І. В. – Вступ

1.1. Вступне слово У сучасних умовах суттєво змінилося відношення до комунікації. У тоталітарному суспільстві, якому притаманна жорстка ідеологія, домінує монологічна модель комунікації, де головним вважають не обмін думками, а беззастережну підтримку певної точки зору.

Еристика – Хоменко І. В. – 1.1. Вступне слово

1.1. Вступне слово У сучасних умовах суттєво змінилося відношення до комунікації. У тоталітарному суспільстві, якому притаманна жорстка ідеологія, домінує монологічна модель комунікації, де головним вважають не обмін думками, а беззастережну підтримку певної точки зору.

Еристика – Хоменко І. В. – 1.2. Структура навчального посібника

1.1. Вступне слово У сучасних умовах суттєво змінилося відношення до комунікації. У тоталітарному суспільстві, якому притаманна жорстка ідеологія, домінує монологічна модель комунікації, де головним вважають не обмін думками, а беззастережну підтримку певної точки зору.

Еристика – Хоменко І. В. – 1.3. Особливості вивчення еристики

1.1. Вступне слово У сучасних умовах суттєво змінилося відношення до комунікації. У тоталітарному суспільстві, якому притаманна жорстка ідеологія, домінує монологічна модель комунікації, де головним вважають не обмін думками, а беззастережну підтримку певної точки зору.

Еристика – Хоменко І. В. – Модуль 1. ПРЕДМЕТ ТА ІСТОРІЯ ЕРИСТИКИ

1.1. Суперечка як предмет еристики Термін “еристика” має давню історію. Він походить з грецької та означає “мистецтво суперечки”. Спочатку під “еристикою” розуміли звід прийомів, якими потрібно користуватися в спорі, щоб одержати перемогу. У наш

Еристика – Хоменко І. В. – 1.1. Суперечка як предмет еристики

1.1. Суперечка як предмет еристики Термін “еристика” має давню історію. Він походить з грецької та означає “мистецтво суперечки”. Спочатку під “еристикою” розуміли звід прийомів, якими потрібно користуватися в спорі, щоб одержати перемогу. У наш

Еристика – Хоменко І. В. – 1.2. Учасники суперечки

1.1. Суперечка як предмет еристики Термін “еристика” має давню історію. Він походить з грецької та означає “мистецтво суперечки”. Спочатку під “еристикою” розуміли звід прийомів, якими потрібно користуватися в спорі, щоб одержати перемогу. У наш

Еристика – Хоменко І. В. – 1.3. Позитивні та негативні точки зору

1.1. Суперечка як предмет еристики Термін “еристика” має давню історію. Він походить з грецької та означає “мистецтво суперечки”. Спочатку під “еристикою” розуміли звід прийомів, якими потрібно користуватися в спорі, щоб одержати перемогу. У наш

Еристика – Хоменко І. В. – 1.4. Типи суперечок

1.1. Суперечка як предмет еристики Термін “еристика” має давню історію. Він походить з грецької та означає “мистецтво суперечки”. Спочатку під “еристикою” розуміли звід прийомів, якими потрібно користуватися в спорі, щоб одержати перемогу. У наш

Еристика – Хоменко І. В. – 1.5. Стадії суперечки

Передумовою суперечки є те, що пропонент та опонент розходяться у думках з приводу певного питання. Для того щоб раціонально усунути це розходження, проводять аргументативну дискусію, яку ще називають критичною дискусією. Критична дискусія – це