Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 89. Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства

За даними таблиці визначити прогнозний розмір податкових платежів торговельного підприємства, проаналізувати ефективність обраної податкової політики. Зробити відповідні висновки. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля, місце розташування – м. Київ. Форма розрахунку з покупцями – готівка та кредитні картки. Період планування – рік.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

18602

У тому числі оборот з реалізації алкоголю та пива

1488

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ}, тис. грн

13021,4

Фонд оплати праці, тис. грн

1674,18

Матеріальні витрати на збут, тис. грн

1190,5

Адміністративні грошові витрати, тис. грн

651,1

У тому числі – амортизація основних засобів, тис. грн

221,4

Фінансові витрати, тис. грн

16

Комунальний податок, тис. грн

15,1

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Плата за землю, тис. грн

17,7

Рівень податкового навантаження у звітному періоді

0,02

Загальний коефіцієнт ефективності податкової політики у звітному період/

1,01

Розв’язок

9. Розрахунок розміру валових витрат платника податку (ВВ): ВВ = 03- 5/6 + ФОП +МВ + АВ-А + ФВ + КП + 3РВСХ + Нфоп +

+ п земля = 13021,4-5/6 + 1674,18 + 1190,5 + 651,1 – 221,4 + +16 + 15,1 + 14,88 + 614,42 + 17,7 = 14823,65 тис. грн, де МВ – матеріальні витрати;

АВ – адміністративні витрати; А – амортизація; ФВ – фінансові витрати; КП – комунальний податок; Пзешя – плата за землю.

10. Розрахунок обсягу оподатковуваного прибутку (ОП): ОП = ВД – ВВ-А = 15501,67 -14823,65 – 221,4 = 456,625 тис. грн.

11. Розрахунок податкового зобов’язання по сплаті податку на прибуток (ПЗпп):

ПЗпп = ОП – СПП 1100 = 456,625-25/100 = 114,15 тис. грн, де СПП – ставка податку на прибуток (25%).

12. Розрахунок суми податку на прибуток, що підлягає сплаті (ППр до сплати):

ППр до сплати = ПЗпп – 777 – 12/1000 = 114,15-320-12/1000 = = 110,31 тис. грн,

Де 777 – вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць.

13. Розрахунок чистого прибутку (477):

477 = ОП – ПЗпп = 456,625 -114Д 5 = 342,46 тис. грн.

14. Розрахунок загальної суми податкових платежів (Пзаг):

Пзаг = ПДВ до сплати + Зрд^х + Нфоп + П^^пл + КП+ + ППр до сплати + 777 – 12/1000 === 930,1 +14,88 + 614,42 +17,7 +15,1 + +110^1 + 320 – 12/1000 = 1706,35 тис. грн.

1. Розрахунок податкового зобов’язання по ПДВ (173):

ПЗ = ТОпл/6 = 18602 / 6 = 3100,33 тис. грн, де ТОпл – обсяг планового товарообороту (з ПДВ).

2. Визначимо суму податкового кредиту по ПДВ (ПК):

ПК = ОЗІ6 = 13021,4 / 6 = 2170,23 тис. грн, де 03 – оборот по закупівлітхжарів (з ПДВ).

3. Ставка ПДВ становить 20%.

4. ПДВ до сплати – це різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом:

ПДВ до сплати = ПЗ-ПК = 3100,33 – 2170£3 = 930,1 тис. грн.

5. Розрахунок розміру збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (ЗРВСХ):

3РВСХ=ОРалк-1/100= 1488-1/ 100= 14,88 тис. грн, де ОР алк – оборот з реалізації алкоголю та пива.

6. Ставка нарахувань на фонд заробітної плати для підприємств роздрібної торгівлі становить 36,7%.

7. Розрахунок обсягу нарахувань на фонд заробітної плати (Нфоп):

Нфоп=фОН Ставка/100 = 1674,18-36,7/100 = 614,42тис. грн, де ФОП – фонд оплати праці*

8. Розрахунок скоригованих валових доходів платника податку

Ш

ВД=ТОпл 5/6 = 18602- 5/6 = 15501,67тис. грн.

15. Розрахунок планового рівня податкового навантаження (РПН):

ТОпл 18602

Згідно з умовою задачі податкове навантаження платника податку у звітному періоді було 0,02, а у плановому становитиме 0,09. Таким чином, рівень податкового навантаження у плановому періоді збільшується, що є негативним, адже в 1 грн товарообороту міститься більший обсяг податкових платежів.

16. Розрахунок загального коефіцієнта ефективності використання податкової політики (КЕПП):

Пзаг 1706^5

В умові задачі визначено, що загальний коефіцієнт ефективності податкової політики у звітному періоді становив 1,01. Згідно з проведеними розрахунками у плановому періоді загальний коефіцієнт ефективності податкової політики становитиме 0,2. Таким чином, ефективність податкової політики погіршиться.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 89. Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства