Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 44. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням середньої заробітної плати на підприємствах-конкурентах

За даними таблиці спрогнозувати необхідний фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період з врахуванням середньої заробітної плати на підприємствах-конкурентах.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

50,0

63,0

61,7

69,9

Фонд оплати праці, тис. грн

5,00

6,00

5,70

6,56

Чисельність працюючих, осіб

2

3

4

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

1,77

Середня заробітна плата на підприємствах-конкурентах, грн у місяць

548

Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Розв’язок

1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту ЩрТО):

ТпрТО = 100 -100 = – 100 -100 = 11,83%,

Ч ТОбаз V 50

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду (останній період); ТОбаз – обсяг товарообороту базового періоду (перший період); п – кількість досліджуваних періодів.

2. Розрахунок середнього темпу приросту фонду оплати праці (ТпрФОП):

ТпрФОП=л-і/ Ф0Пзв 100-100=-100-100= 9,45%, ^ ЛФОПбазв V 5

Де ФОПзе – фонд оплати праці звітного періоду (останній період);

ФОПьв – фонд оплати праці базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

Кея = Т^ФОП =М5_ ТпрТО 11,83

4. Розрахунок темпу приросту фонду оплати праці на плановий період (ТпрФОПк):

ТпрФОПт = ТпрТО” ■ Кел = 1,77-0,8 = 1,41%,

Де ТпрТОщ, – темп приросту товарообороту на плановий період.

5. Розрахунок прогнозного обсягу фонду оплати праці (ФОПт):

Ллп (Ш + ТпрФОПт) ,^(100 + 1,41) г, с

ФОПт = ФОП” —-^ = 6,56^– = 6,65 тис. гри.

100 100

6. Розрахунок середньої заробітної плати на підприємстві (ЗПп-ва):

™ (ФОПзвЛтЛ (6,56ЛШЛ.- …..

ЗПп – ва-1—1/3= –І/З = 546,25 грн у місяць,

Де Ч” – чисельність працюючих у звітному періоді.

7. Розрахунок необхідного темпу зростання фонду оплати праці для забезпечення конкурентних умов оплати персоналу (ТрФОПме0б&;

ТрФОПнео6х =§”,00 = -^-100 = 100,32о/., ЗПп – ва 546,25

Де ЗПконкур – середня заробітна плата на підприємствах-конкурентах.

8. Розрахунок необхідного обсягу фонду оплати праці на плановий період з врахуванням зростання мінімальної заробітної плати (ФОП^):

ФОПГ* = ^ш’П^ОП^ “6,65-10032

™ 1ЛЛ 1 ЛЛ *

Задача 45. Визначення прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці в плановому періоді (1)

За даними таблиці обгрунтувати прогнозний та максимально можливий обсяг фонду оплати праці торговельного підприємства на плановий період за умови, що рівень витрат обігу та частка фонду оплати праці у складі витрат обігу залишаться на рівні середньої, що склалася у попередній період. Порівняти розраховані величини та визначити необхідні дії щодо врегулювання невідповідності.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

150,0

189,0

185,2

209,8

Витрати обігу, тис. грн

26

31,56

30,153

34,7

Фонд оплати праці, тис. грн

5,00

6,00

5,70

6,56

Прогнозний темп зростання товарообороту на плановий період, %

101,77

Цільовий чистий прибуток на плановий період, тис. грн

20

Рівень комерційного доходу, що склався, %

23,05

На скільки відсотків слід знизити витрати обігу, щоб збалансувати прогнозний та максимально можливий фонд оплати праці?

Роз в ‘язон

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

ТОзвТрТОпл 203,8 101,77 О1ое

ТОпл =-=-= 213,5 тис. грн.

100 100 у

Де ТОзв – обсяг товарообороту звітного періоду;

Трюм – прогнозний темп зростання товарообороту на плановий період.

2. Розрахунок рівня витрат обігу середнього за попередній період (р во):

Рво,£*>”-■ ИЮ ^ + 31,56 + 30,153+34,7 ^ = X ТОх. и 150 +189 +185,2 + 209,8

Де Щ Л – витрати обігу за І-ІУ квартали; тоуя – товарооборот у 1-IV кварталах.

3. Розрахунок витрат обігу у плановому періоді (ВОпл):

ТОплРволлп 213,5 16,68

ВОпл =-100 = —– = 35,61 тне. грн.

100 100

4. Розрахунок середнього рівня фонду оплати праці у витратах обігу (р ФОПуВО) за попередній період:

^опувоЛФОЯ’-” “00= 5 + 6^7*6’56 ,00 = 19%, Фопуво <£ВОІтЯ 26 + 31,56 + 30,153 + 34,7

Де фоп, , – фонд оплати праці у І-IV кварталах.

5. Розрахунок прогнозного обсягу фонду оплати праці (ФОПпл):

Г^пп “” Р Фопуво 35,61 -19 , _,

ФОП”я =— =-= 6,76 тис. грн.

100 100 И

6. Розрахунок максимально можливого обсягу фонду оплати праці {ФОПмад із врахуванням цільового прибутку:

((ТОпл-Ркд ЧПпл”| – х^гт туг, /,пл ФОПмах —– РФОПуВО /100 =

II 100 ) 0,75 )

^213,5-23,05^ 20 ї 10/1_Л…

=—-19/100 = 4,28 тис. грн,

\ 100 ) 0,75;

Де Ркд – рівень комерційного доходу, що склався;

ЧПпл – цільовий чистий прибуток на плановий період.

7. Чи існує необхідність пошуку резервів збалансування прогнозного та максимально можливого обсягу фонду оплати праці?

Так, оскільки плановий обсяг фонду оплати праці (6,76 тис. грн) перевищує максимально можливий обсяг фонду оплати праці, при якому забезпечується досягнення цільового прибутку (4,28 тис. грн).

8. Розрахунок необхідного скорочення рівня витрат обігу іРво) для збалансування прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці:

Ірв0= ФОПпл – ФОПмах ^0 = 6,76-4,28 = ВОпл 35,61


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 44. Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням середньої заробітної плати на підприємствах-конкурентах