Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 29. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару

За даними таблиці оцінити доцільність закупівлі товарів у постачальників, виходячи з конкурентоспроможності ціни реалізації товарів.

Таблиця

Показники

Постачальник № 1

Постачальник № 2

І. Кількість одиниць товару

32

30

– -. і 2. Ціна закупівлі, грн.

9,9

7,8

— *—–* і 3. Транспортні витрати, грн.

115

129

4. Рівень матеріальних витрат у складі витрат обігу, % до обороту із закупівлі товарів

0,1

0,1

5. Рівень витрат на оплату праці, % до обороту із закупівлі товарів

0,49

0,6

6. Цільова прибутковість обороту із закупівлі (після оподаткування), %

7. Середня ціна продажу, що склалася на ринку (конкурентоспроможна ціна реалізації товару), грн

12,4

12,1

.а І

Товар не оподатковується ПДВ.

Яка знижка у % до запропонованої ціни закупівлі є достатньою для прийняття позитивного рішення щодо закупівлі?

На скільки відсотків слід скоротити витрати обігу підприємства для забезпечення конкурентоспроможності цін продажу в разі незмінності умов закупівлі товару?

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 29. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару

Продовження табл.

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Постачальник № 1

Постачальник № 2

13. Знижка до запропонованої ціни закупівлі, яка дозволить забезпечити конкурентоспроможну ціну реалізації та отримувати цільовий прибуток (Знижка ціп), %

Знижка^-100 ЦзнЄобхШ 4 Цз

100–100=32,22 9,9

100 6,16100=21,06 7,8

14. Витрати обігу для отримання цільового прибутку при конкурентоспроможній ціні реалізації та незмінності умов закупівлі (ВОціл), грн

ВОціл= (Цринк-Цз)К-^^

(12,4-9,9)32–^ = 15,36

(12,1 7,8)30 35,10 = 0,75

-81,9

15. Необхідне скорочення витрат обігу (Необх[ВО), %

Необхі ВО – В°-ВО^Ю0 ВО

11744-1*36

-100= 8сл92

117,44

131’19~81’9100 = 37,57 131Д9

Показники

Алгоритм розрахунку

Постачальник № 1

Постачальник № 2

8. Чистий прибуток цільовий (ЧПціл), грн

ІтГп= ПОціл (після оп.) 100

Де ПОціп(після оп) – цільова прибутковість обороту із закупівлі (після оподаткування), %

ЧП=-9,9 32=47,52 100

С/т/=-7,8-30 = 35,10 100

9. Обсяг виручки від про-1 дажу товару для досягнення і цільового прибутку (Вціл),

” . ЧПціл “

Вціл=-?-+ВО+ЦзК

0,75

47^2 + 117,44 + 0,75

+ 9,9-32 = 497,6

^ + 13149+73-30=411,99

10. Ціна реалізації товарів цільова (Црціл), грн

. Вціл Црціл = —

497

– = 15,55 32

41199

-^1 = 13,73

Зо

11. Доцільність закупівлі товарів на підставі конкурентоспроможності ціни продажу (цільова ціна краще за конкурентоспроможну) – 1 – так, 2 – ні

Ні (2), адже ціна реалізації товарів цільова більша, ніж середня ціна продажу, що склалася на ринку

12. Необхідна ціна закупівлі товарів для отримання J цільового прибутку та покриття витрат при реалізації товарів за конкурентоспроможною ціною Щзнеобх), грн

Цринк К-ВО Цзнеобх – °’75 ,

4752

Ц4-32-Щ44–^ 075

1

12,1 30 131,19 35’10

°’75 бій

К

Де Цринк – ціна продажу, що склалася на ринку, грн

■-^££. = 6,71

32

—- = о,10

30

І

Задача 30. Оцінка доцільності закупівлі товарів у постачальників за критерієм максимізації прибутку від співпраці

За даними таблиці оцінити доцільність закупівлі товарів у постачальників.

Таблиця

Показники

Постачальник №1

Постачальник №2

Постачальник №3

1. Кількість одиниць товару

32

30,4

36

2. Ціна закупівлі, грн

10,9

13,9

12,4

3. Можлива ціна реалізації, грн

11,663

15,43

13,546

4. Період реалізації, днів

5

4,5

6,75

5. Участь у рекламному бюджеті, % до обороту із закупівлі

0,1

0,3

0,4

6. Оплата послуг з мерчан-дайзингу товарів, % до товарообороту

0,49

7. Оплата інформаційних послуг моніторингу попиту, за місяць

40,0

8. Поточні витрати, % до обороту із закупівлі

12,125

Якому з постачальників слід віддати перевагу, виходячи з критерію максимізації доходів торговельного підприємства?

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 29. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару

Економіка торговельного підприємства   Лігоненко Л. О.   Задача 29. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 29. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару