Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 2. Оцінка впливу факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази на обсяг товарообороту торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази підприємства на обсяг товарообороту.

Таблиця

Показники

І квартал

II квартал

1. Роздрібний товарооборот, тис. грн

353001,1

560001,3

2. Торговельна площа, м2

20001,5

20001

3. Товарооборот на їм2 торговельної площі, тис. грн/м2

Розв’язок

1. Розрахунок товарообороту на 1 м торговельної площі за перший квартал (ТО на 1 м ):

ТО, нам2 =PTO, ISi =353001,1/20001,5 = 17,6тис. грнім2,

Де РТО/ – роздрібний товарооборот за перший квартал; 5/ – торговельна площа за перший квартал.

2. Розрахунок товарообороту на 1 м торговельної площі за другий квартал (ТОгИЛ 1 “г):

Т02 на м2 = PT02IS2 =5600013/20001 = 28 тис. грнім1,

Де РТ02 – роздрібний товарооборот за другий квартал; S2 – торговельна площа за другий квартал.

3. Розрахунок зміни роздрібного товарообороту за рахунок зміни торговельної площі (ЛРГО(Д5)):

APTO(.AS)=(S2-Sl)TO] на мг= (20001-20001,5)17,6 = -8,8 тис. грн.

4. Розрахунок зміни роздрібного товарообороту за рахунок зміни товарообороту на 1 м торговельної площі (АРТО(АТО на 1 м ):

ДРГО(ДГ0 на Хм2) = S2(T02 на мг – ТО, на їм2) = = 20001(28 -17,6) = 207009 тис. грн.

Задача 3. Оцінка впливу фактору забезпеченості трудовими ресурсами на обсяг товарообороту торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів трудового потенціалу підприємства на обсяг товарообороту. Для проведення факторного аналізу використати інтегральний метод.

Показники

І квартал

II квартал

1. Середньооблікова чисельність, осіб

1002

1022

2. Продуктивність праці, тис. грн/особу

8,6

9,1

Розв’язок

3. Розрахунок зміни товарообороту за рахунок зміни середньо-облікової чисельності працівників (АТО(АЧ):

Л ТТО(А Т=-(Ч2-Ч1)- (ПП, + Л/72 ) = і – 20 – (8,6 + 9,1 )= 177 тис. грн.

4. Розрахунок зміни товарообороту за рахунок зміни продуктивності праці (ДГО(ЛШ7):

ДГО(ДШ7) = і (Ш72 – Я/7, ) – ( V, + Ч2 )=і 0,5 – (1002+1022)=506 тис. грн.

Задача 4. Оцінка впливу факторів на обсяг товарообороту торговельного підприємства

За даними таблиці визначити вплив зміни факторів на обсяг товарообороту.

Таблиця

Показники

І період

II період

1. Кількість робочих місць

27

2. Кількість робочих днів

293

302

3. Тривалість робочого дня, годин

00

7,5

4. Товарооборот на 1 робоче місце за 1 годину роботи, грн

102

103,9

Розв’язок

. Розрахунок обсягу товарообороту за 1-й період (ТО): ТОх = КРМХ-КРДХ-ТРДХ ТОнах =27-293-8-102 = 6455376грн,

Де КРМг – кількість робочих місць у 1-му періоді;

КРДг – кількість робочих днів у 1-му періоді;

ТРДг-тривалість робочого дня у 1-му періоді;

ТО на \~ товарооборот на 1 робоче місце за 1 годину роботи у 1-му періоді.

2. Розрахунок обсягу товарообороту за 2-й період (ТОг):

Щ = КРМ2 – КРД2 – ТРД2 – ТО на 12 = 32 ■ 302 – 7,5 -103,9 = 7530672грн,

Де КРМ2 ~ кількість робочих місць у 2-му періоді,

КРДі – кількість робочих днів у 2-му періоді,

ТРДг – тривалість робочого дня у 2-му періоді,

ТО на 12 – товарооборот на 1 робоче місце за 1 годину роботи у 2-му періоді.

3. Розрахунок зміни товарообороту за рахунок зміни кількості робочих місць (АТО(АКРМ):

АТО(АКРМ) = (КРМ2 – КРМ]) – КРД х – ТРДХ – ТО на 1, = = (32 – 27) – 293 – 8 ■ 102 = 1195440 грн.

4. Розрахунок зміни товарообороту за рахунок зміни кількості робочих днів (АТО(АКРД):

№Х&;КРД) = КРМ2 – (КРД2 – КРДХ) – ТРДХ-ТОнах = = 32 ■ (302 – 293) – 8 – 102 = 235008г/и*

5. Розрахунок зміни товарообороту за рахунок зміни тривалості робочого дня (АТО(АТРД):

АТО(АТРД) = КРМ2 – КРД2 – (ТРД2 – ТРДХ) – ТО на 1, =

= 32 – 302 – (7,5 – 8) – 102 = -492864 грн.

6. Розрахунок зміни товарообороту за рахунок зміни товарообороту на 1 робоче місце за 1 годину роботи (ДГО(ЛГО на 1):

ЛГО(АГОна 1) = КРМ2 – КРД2 – ТРДг ■ (ТО на 2 – ТОнах) = = 32-302-7,5 – (103,9-102) = ПППгрн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 2. Оцінка впливу факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази на обсяг товарообороту торговельного підприємства