Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 122. Розрахунок обсягу додаткових кредитних ресурсів та витрат, пов’язаних з їх залученням, у плановому періоді (2)

За даними табл. 1 розрахувати обсяг додаткових кредитних коштів, які необхідно залучити для підтримки платоспроможності підприємства, та обсяг додаткових витрат на ці цілі. Виходячи з додаткових умов, наведених у табл. 2, оцініть доцільність реалізації альтернативної пропозиції щодо підтримки платоспроможності підприємства – використання можливостей відстрочки платежу постачальникам товарів.

Таблиця І

Прогноз руху грошових коштів торговельного підприємства у плановому періоді

Тис. грн

Показники

Січень

Лютий

Березень

1. Залишок на початок місяця

2,5

27,3

24,5

2. Надходження

2.1. Обсяг реалізації товарів

286,0

300,3

265,9

2.2. Орендні надходження

3,0

3,0

8.0

2.3. Інші надходження

22,0

2.4. Разом надходження

289,0

325,3

273,9

3. Витрачання

3.1. Закупівля товарів

197,0

208,8

229,7

3.2. Постійні грошові витрати

30.1

30,1

30,1

3.4. Змінні витрати

П,2″

19,5

17,3

3.5. Податкові платежі

19,9

25,7

27,0

3.6. Інше витрачання

44,0

45,0

3.7. Разом витрачання

264.2

328,2

349,1

4. Залишок на кінець місяця

27,3

24,5

-50,7

Таблиця 2

Додаткові дані

Показники

Значення

Вартість кредитних ресурсів (ефективна ставка). % річних

42,2

1 Частка закупівельних витрат, на які можна отримати комерційний

Кредит, %

70Д

[ Вартість комерційною кредиту, % віл обсягів кредитування на | місяць

| Цільовий залишок і ротових коштів, тис, грн

1

І Рівень дохідності капіталізації тимчасово вільних ірошових коштів. % річних

20

Необхідний обсяг кредитних ресурсів для підтримки платоспроможності (НОКРДПП), тис. грн

Тобто відсутня необхідність у кредитних ресурсах для підтримки платоспроможності,

Але якщо ЗГКкін-ЗГКціЖО, то НОКРДПП=ЗГКціл-ЗГКкін

Додаткові витрати у зв’язку з використанням k кредитних ресурсів для підтримки! платоспроможності (ДВЗВКРДПП), тис. грн

ДВЗВКРДПП – НОКРЯПП ВКРріч. Д

365 100

Де ВКРріч – вартість кредитних ресурсів (ефективна ставка), % річних;

Д – кількість днів у досліджуваному пеоіопі.

План руху грошових коштів (скорегований):

– – —-*- – X – * ж; і

1. Залишок на початок місяця (ЗГКпоч), тис. грн

Дано в умові задачі

12. Надходження грошових коштів, тис. грн:

12.1. Обсяг реалізації товарів (ОР)

Дано в умові задачі

2.2. Орендні надходження (ОН)

2.3. Ішш надходження (ІН)

2.4. Разом надходження (Н)

3. Витрачання грошових коштів, тис. грн

Дано в умові задачі Дано в умові задачі Н=ОР+ОН+ІН

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

3.1. Закупівля товарів (ЗТ)

__”пт 100-Чзвмокк

ЗТ = ОЗТ–,

100

Де Чзвмокк – частка закупівельних витрат, на які можна отримати комерційний кредит, %

3.2. Постійні грошові витрати (ПГВ)

Дано в умові задачі

3.3. Змінні витрати (ЗВ)

Дано в умові задачі

3.4. Податкові платежі (ПодПл)

Дано в умові задачі

3.5. Інше витрачання (ІВ)

Дано в умові задачі

3.6. Разом витрачання (В)

В=ЗТ+ПГВ+ЗВ+ПодПл+ІВ

4. Залишок на кінець місяця (ЗГКкін), тис. грн

ЗГКкін=ЗГКпоч+Н-В

Обсяги комерційного кредитування (КК), тис. грн

КК=ОЗТ-ЗТ

Вартість використання комерційного кредиту постачальників (ВВКК), тис. грн

Ввкк-ккВККміс у

100

Де ВККміс – вартість комерційного кредиту, % від обсягів кредитування на місяць

Можливі додаткові доходи від капіталізації тимчасово вільних грошових коштів (ЩЩВКТВГК), тис. грн

Якщо ЗГКкін>ЗГКціл, то

МДЦВКТВГК – ЗГККІН – ЗГКиія Р^КТВГК’ А

Де РДКТВГК – рівень дохідності капіталізації тимчасово вільних грошових коштів, % річних; ЗГКціл – цільовий залишок грошових коштів.

Якщо ЗГКкін<ЗГКцілу то МДДВКТВГК=0

Платоспроможність підприємства забезпечується? (1 – так, 2-ні)

1 ■ ■ — > 1 ¥91 ,

Так (1), якщо ЗГКкін>0. Ні (2), якщо ЗГКкінО

Ефект від використання комерційного кредиту постачальників (ЕВКК), тис. грн

ЕВКК=АШВКТВГКсіч+АЩЦВКІВПСлют+ +ЦЩВКТВГКбер-ВВККсіч-ВВККлют–ВВККбер+ДВЗВКРДПП

Продовження табл.

Показники

Січень

Лютий

Іі^/і/і/і/Оіт/Ь'””———-

Березень

Допоміжні розрахунки:

1 Необхідний обсяг кредитних ресурсів для підтримки платоспроможності (НОКРДПП). тис. грн

0

Оскільки 27,3-1=26,3, 26,3>0

0

Оскільки 24,5-1=23,5; 23,5>С

1 -(-50,7)=51,7 оскільки, -50,7-1=-51,7-51,7<0

/Додаткові витрати в зв’язку з використанням кредитних ресурсів для підтримки платоспроможності (ДВЗВКРДПП), тис. грн

0-42,2-30 365-100

0-42,2 30 365 100

51,7-42^-30 1й 365-100

План руху грошових коштів (скорегований):

1. Залишок на початок місяця, ^ (ЗГКпоч), тис. грн

2,5

27,3

24,5

) 2. Надходження грошових коштів, І тис. грн:

2.1. Обсяг реалізації товарів (ОР)

286

300,3

265,9

2.2. Орендні надходження (ОН)

3

3

8

2.3. Інші надходження (ІН)

0

22

0

2.4. Разом надходження (Н)

286+3=289

300,3+3+22=325.3

265,9+8=273 9

І. Витрачання грошових коштш, тис. грн:

3.1. Закупівля товарів (37)

3.2. Постійні грошові витрати (ПГВ)

30,1

20*8- 10°ш70’2 = 200,5

Зол

100 – 70,2 100

30,1

Закінчення табл.

Показники

Січень

Лютий

Березень

3.3. Змінні витрати (ЗВ)

17,2

19,5

17,3

3.4. Податкові платежі (залежність від обсягу товарообороту попереднього періоду) (ПодПл)

: % 19,9 ■

25,7 ;

3.5. Інше витрачання (/в)

44

45

3.6. Разом витрачання (В)

58,7+30,1+17,2+19,9= =125,9

200,5+30,1+19,5+25,7+44= =319,9

215+30,1+17,3+27+45= =334,5

4. Залишок на кінець місяця (ЗГКкін), тис. грн

2,5+289-125,9=165,6

27,3+325,3-319,9=171,1

24,5+273,9-334,5=110,5

Обсяги комерційного кредитування (КК), тис. грн

197-58,7=138,3

208,8-200,5=8,3

229,7-215=14,7

Вартість використання комерційного кредиту постачальників (ВВКК), тис. грн

138,3.^ = 2,904

8,3 – – = 0,174 100

14,7- = 0308 100

Можливі додаткові доходи від капіталізації тимчасово вільних грошових коштів (ЩДВКТВГК), тис. грн

(165,6-1). 20’30 = 365 100 = 2,706

071,1-1)- 2°’30 ” 365-100 = 2,795

(110,5-1). 2030 = 365100

= 1,801

Платоспроможність підприємства забезпечується?

Так,

Оскільки 110,5>0

Ефект від використання комерційного кредиту постачальників (ЕВКК), тис. грн

2,706+2,795+1,801–2,904-0,174–0,308+1,8=5,7


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Економіка торговельного підприємства – Лігоненко Л. О. – Задача 122. Розрахунок обсягу додаткових кредитних ресурсів та витрат, пов’язаних з їх залученням, у плановому періоді (2)