Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Характеристика ринку товарних ресурсів в Україні

В умовах ринкової економіки надходження товарів до торговельного підприємства здійснюється шляхом вільного вибору на ринку товарних ресурсів.

Товарні ринки формуються з товарних ресурсів. Товарні ресурси предметів народного споживання – це вся маса продукції, яка використовується для споживання, а також спрямовується на експорт. Джерелами утворення товарних ресурсів є виробництво товарів та імпорт. Зараз на товарні ринки впливають негативні явища, які обумовлені критичним станом економіки в цілому. За даними Держкомстату України, починаючи з 2002 р, відбувається стабілізація та незначне підвищення основних соціально-економічних показників у державі. В цілому відбувається зростання, яке становить від 3,5 до 8 % щорічного валового внутрішнього продукту. Це сприятливо впливає на характеристику ринку товарних ресурсів.

Виробництво продукції промисловості за 2002 р. порівняно з 2000 р. збільшилося на 4,8 %, а виробництво товарів народного споживання – на 7,2 %, виробництво продукції сільського господарства зросло на 6,4 %. Якщо порівнювати виробництво 2002 р. з 1990 р., то ще спостерігається значний спад. Такий спад виробничої діяльності обумовлений низкою різних факторів. Водночас споживчий ринок України наповнюється товарами імпортного виробництва, які дуже часто мають низьку якість. У роздрібному товарообороті України імпортні товари займають серед непродовольчих товарів 75 %, а серед продовольчих близько 38 %, хоча за офіційними даними надходження імпорту в 2002 р. зменшилося порівняно з 2000 р. на 8,6 %.

Збільшення частки імпортного товару значною мірою пов’язане з існуванням так званого тіньового обороту і його складової-нелегального імпорту. Обсяги тіньової економіки можна визначити через сукупність позабанківського обігу готівкових коштів. Так, якщо у 1994 р. частка неконтрольованої грошової маси в Україні становила 24,7 %, то в 2000 р. цей показник дорівнював уже 44,4 % і складав близько 8,7 млрд грн. У 2002 р. ця частка дійшла до 50 %. Такий стан негативно впливає на власне виробництво споживчих товарів і заподіює значну шкоду економіці України.

Характеристика ринку товарних ресурсів буде неповною, якщо не розглянути його структури. Основою аналізу структури ринку товарних ресурсів можуть виступати різні критерії. По-перше, залежно від того, до якої групи належить товар, виділяють ринок товарів продовольчої і ринок товарів непродовольчої групи. Використовуючи класифікацію товарів, можна вивчати ринок за внутрішньо-груповим асортиментом. Наприклад, ринок м’яса і м’ясопродуктів, ринок макаронних виробів, ринок взуття, одягу тощо. По-друге, за географічною ознакою розрізняють ринок області, регіону, держави. По-третє, за джерелами формування виділяють ринок продукції промисловості (легкої та харчової), ринок сільськогосподарської продукції. Окремо розрізняють ринок товарів вітчизняного виробництва та ринок імпортних товарів.

У науковому розумінні розрізняють макро – та мікроструктуру ринку. Макроструктура ринку-це відображення співвідношення попиту та пропозиції за товарними групами, які об’єднані за окремим споживчим призначенням. Мікроструктура ринку – це більш детальне відображення потреби в товарах та їх пропозиції.

Аналізуючи ринок непродовольчих товарів у його розширених межах, потрібно розглядати не тільки кінцеві продукти виробництва, що реалізуються населенню, але й ті елементи, які є його складовою частиною – сировину, матеріали, напівфабрикати. Не можна, наприклад, обмежувати ринок тканин лише тими тканинами, які продаються безпосередньо населенню. Тканини, які використовуються у швейній промисловості для виготовлення одягу, також є складовою частиною цього ринку, тим більше, що населення купує переважно готовий одяг, а не тканини. З цієї причини до ринку тканин слід віднести і ту частину, яка використовується для виробництва взуття, меблів, легкових автомобілів та інших товарів.

Важливою особливістю ринку непродовольчих товарів є більш висока динаміка впровадження на ньому нових предметів, в тому числі виготовлених із нових видів сировини, порівняно з ринком продовольчих товарів. Цей ринок має великі резерви впровадження нових розробок, які створюються в результаті науково-технічного прогресу. Це, зокрема, товари культурно-побутового призначення та господарського вжитку (радіотовари, товари зв’язку, електропобутові машини, тканини тощо).

На відміну від продовольчих товарів, промислове виробництво непродовольчих товарів базується не тільки на ресурсах сільськогосподарської сировини, але й на ресурсах сировини промислового походження.

До того ж з розвитком науково-технічного прогресу питома вага останніх займатиме досить вагому частину. Для виробництва таких товарів широко використовується також вторинна сировина текстильна та паперова, макулатура, металобрухт,.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Характеристика ринку товарних ресурсів в Україні