Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Податок на додану вартість

Величина податку на додану вартість1, яка підлягає сплаті до державного бюджету, визначається як різниця між сумою податкових зобов’язань (ПДВ вихідний) підприємства і сумою податкового кредиту (ПДВ вхідний).

ПДВ до сплати = ПДВ вихідний – ПДВ вхідний.

Платником податку є особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищував 300 тис. грн.

Податкове зобов’язання (ПДВ вихідне) – величина податку на додану вартість, яка міститься у складі ціни на продукцію підприємства й обчислюється за встановленими ставками оподаткування (20 або 0 %).

Податковий кредит (ПДВ вхідне) – це сума податку на додану вартість, яка є у складі ціни придбаних підприємством ресурсів (сировини, матеріалів, устаткування та ін.) або послуг (комунальних платежів, орендної плати тощо).

Варіанти сплати податку на додану вартість

1-й варіант.

Ставка оподаткування 20 %. Застосовується на більшості підприємств України. Величина податкового зобов’язання (ПДВ вихідний) обчислюється як 20 % від ціни на продукцію підприємства (без урахування податку на додану вартість).

Сума податкового кредиту (ПДВ вхідний) становить – частину ціни придбаних ресурсів чи послуг.

Формуючи витратну частину ціни на продукцію, підприємство включає до її складу вартість спожитих ресурсів чи послуг без ПДВ. Величина ПДВ вхідного окремо обліковується, і на цю суму зменшується податкове зобов’язання підприємства зі сплати податку на додану вартість.

ПДВ до сплати = ПДВ вихідний – ПДВ вхідний.

2-й варіант.

Ставка оподаткування 0 %. Податок за нульовою ставкою обчислюється відносно операцій:

– з продажу товарів, вивезених (експортованих) за межі митної території України з метою формування конкурентоспроможних цін на продукцію, вироблену на українських підприємствах, і стимулювання її просування на світовому ринку;

– продажу робіт (послуг) підприємствами роздрібної торгівлі, розташованих у зонах митного контролю;

– надання транспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів за межами митної території України;

– продажу переробним підприємствам молока і м’яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності та ін.

Величина податкового зобов’язання (ПДВ вихідний) обчислюється як “0 % ” від ціни на продукцію підприємства (без урахування ПДВ) і становить відповідно “0” грн.

Сума податкового кредиту (ПДВ вхідний) визначається як і від ціни придбаних ресурсів чи послуг.

Витратна частина ціни на продукцію формується аналогічно до першого варіанта:

ПДВ до сплати = ПДВ вихідний – ПДВ вхідний = 0 – ПДВ вхідний = – (ПДВ вхідний).

За цим варіантом підприємство має право на відшкодування державою величини ПДВ, яка містилась в ціні придбаних ресурсів та послуг.

3-й варіант.

Операції з продажу продукції (надання послуг), які звільнені від оподаткування – це:

– продаж вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та спеціалізованими магазинами;

– продаж і доставка періодичних видань друкованих засобів інформації вітчизняного виробництва,

– продаж книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва тощо;

– надання відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України, послуг освіти установами, які мають ліцензію на надання таких послуг;

– продаж лікарських засобів і виробів медичного призначення, зареєстрованих в Україні, за переліком Кабінету Міністрів України;

– надання послуг з перевезення пасажирів міським транспортом, тарифи на які регулюються в установленому законом порядку та ін.

За цим варіантом величина податкового зобов’язання не обчислюється, оскільки в ціні продукції ПДВ відсутній. Сума податкового кредиту (ПДВ вхідний) не визначається і не відокремлюється від ціни придбаних ресурсів та послуг. Підприємство не сплачує до бюджету ПДВ, але й не має права на формування податкового кредиту і відшкодування його державою. За цим варіантом до витратної частини ціни включається витрати на ресурси і послуги з урахуванням ПДВ, який міститься у складі цих витрат.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Податок на додану вартість