Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Податки і збори (обов’язкові платежі), які сплачуються юридичними особами – суб’єктами підприємницької та інших видів діяльності

Законом України “Про систему оподаткування в Україні” передбачено близько 40 видів податків, зборів та обов’язкових платежів, причому зазначено, що податки і збори, справляння яких не передбачено цим законом, сплаті не підлягають. Однак реальний стан справ свідчить про існування додаткових зборів та обов’язкових платежів, визначених Законом “Про Державний бюджет” та іншими документами.

Основні податки та збори, що мають сплачуватися юридичними особами в Україні, подані в табл. 12.4.

Таблиця 12.4. Податки та збори у системі оподаткування України

Назва податку або збору

Ставка, обсяг

Об’єкт оподаткування

1

2

3

Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі)

Податок на додану вартість

20 % від договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг (без ПДВ) – загальноприйнята ставка та 0 % – пільгова ставка

Операції з продажу товарів (робіт, послуг), імпорту та експорту товарів

Податок на прибуток підприємства

25 % об’єкта оподаткування

Величина прибутку для цілей оподаткування

Мито:

– ввізне (імпортне)

– вивізне (експортне)

Ставки диференційовані:

– у відсотках від митної вартості товарів;

– у грошовому виражені на одиницю товару

Митна вартість товарів, що перетинають державний кордон

Акцизний збір на:

– бензини моторні

– дизельне пальне

– 60 євро за 1000 кг;

– 30 євро за 1000 кг

Обороти з реалізації вироблених підакцизних товарів; митна вартість імпортованих товарів

– спирт етиловий, алкогольні напої1 та пиво

Ставки диференційовані: наприклад:

– шампанське – 1,6 грн за 1л;

– спирт етиловий – 19 грн за 1 л 100-відсоткового спирту;

– міцні напої – 19 грн за 1 л 100-відсоткового спирту;

– коньяк – 7 грн за 1 л 100-відсоткового спирту

– тютюнові вироби

Ставки диференційовані: наприклад: 11,5 грн за 1 тис. шт. + 8 % від максимальної роздрібної ціни – для цигарок з фільтром;

– для цигарок без фільтра – 5 грн за 1 тис. шт. + 8 % від максимальної роздрібної ціни;

– деякі транспортні засоби

– ставки диференційовані

Рентні платежі

Розраховується за формулою

Обсяг нафти і газу

Плата (податок) за землю

– 1,5-21 коп. за 1 кв. м з підвищуючим коефіцієнтом 1,2-3 (залежно від статусу населеного пункту);

– для сільськогосподарських угідь (у відсотках від грошової оцінки);

– для ріллі, пасовищ – 0,1;

– для багаторічних насаджень – 0,03

Грошова вартість земельних ділянок, площа земельних ділянок, якщо грошова оцінка не проведена

Державне мито

Значна диференціація і різні методи нарахування (в розмірах НМДГ і у відсотковому відношенні до відповідної суми документа – наприклад, суми позиву)

Виконання дій і видача документів державними органами

Збори за спеціальне використання природних ресурсів, включаючи плату за воду, за спеціальне використання лісових та інших ресурсів

Значна диференціація і різні методи нарахування

Обсяг використаної води, використаних рибних та інших ресурсів; фактично видобуті корисні копалини

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1 %

Виручка від реалізації в оптово-роздрібній мережі алкогольних напоїв і пива

Податок на промисел

10 % сумарної вартості задекларованих товарів за ринковими цінами, але не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати

Операції з несистематичного продажу товарів (не більше 4-ох разів на рік) громадянами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності

Збір за забруднення навколишнього середовища

Встановлені нормативи – фіксовані суми за одиницю забруднюючих речовин і розміщених відходів, у грн

Кількість викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин; обсяги скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти; обсяги розміщених відходів

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

30-320 грн за 1 місце у сфері торгівлі для готівкових розрахунків; за гральний автомат – 2800 грн, стіл для більярду – 1200 грн, операції з торгівлі валютними цінностями – 960 грн

Торговельна діяльність; надання побутових послуг; надання послуг з обміну готівкової валюти; гральний бізнес

Загальні ліцензії – 20 (15) НМДГ;

Спеціальні ліцензії1 – від 20 до 529 000 НМДГ

Право на певний вид діяльності

Плата за

Користування

Надрами

Значна диференціація і різні методи нарахування

Обсяг видобутих корисних копалин

Збір на

Обов’язкове

Державне

Пенсійне

Страхування

1%

– Сума операції купівлі валюти;

5%

– вартість реалізованих ювелірних виробів;

3%

– вартість легкового автомобіля

Збір за використання радіочастотного ресурсу України

Одноразові платежі за видачу ліцензії на використання радіочастот + щомісячні збори за використання радіочастотного ресурсу

Факт використання радіочастотного ресурсу

Єдиний збір, що сплачується у пунктах пропуску через Державний кордон України

Для автобусів: від 2 до 5 євро за проведення контролю + + 0,02 євро за кожний км проїзду автошляхами України

Транспортний засіб, який перетинає державний кордон (автобус, вантажівка, вагон тощо)

Нарахування на фонд оплати праці (максимальний рівень витрати на оплату праці, з якого стягуються наведені нижче соціальні збори, становить 15 прожиткових мінімумів на місяць у розрахунку на одну фізичну особу)

Відрахування на обов’язкове державне пенсійне страхування

33,2 %

Фактичні витрати на оплату праці, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Відрахування на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

1,5 %

Фактичні витрати на оплату праці

Відрахування на обов’язкове державне страхування на випадок безробіття

1,3%

Фактичні витрати на оплату праці

Відрахування на обов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві

Від 0,66 до 13,6%

Залежно від класу

Професійного ризику

Виробництва;

0,66 % – для 1-го класу;

Фактичні витрати на оплату праці

13,6% – для 6-7-го класів.

Для охорони здоров’я, сільського господарства та інших – фіксовані ставки від 0,2 до 2,1 %

Інші податки та збори

Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)

Податок з реклами

– 0,1 % об’єкта оподаткування – за розміщення одноразової реклами;

– 0,5 % об’єкта оподаткування – за розміщення реклами на тривалий строк

Вартість послуг на встановлення та розміщення реклами

Комунальний податок

10 % НМДГ

Місячний фонд оплати праці, розрахований, виходячи з обсягу НМДГ і середньо-облікової чисельності працівників

Збір за припаркування автотранспорту

1-3 % НМДГ

Час парковки автотранспорту

Збір за право використання місцевої символіки

0,1 % вартості виготовленої продукції

Символіка

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єкта торгівлі та сфери послуг

– 20 НМДГ для суб’єктів, які постійно займаються торгівлею;

– 1 НМДГ у день за одноразову торгівлю

Об’єкт торгівлі

Ринковий збір

– 0,05 -0,15 НМДГ для фізичних осіб;

– 0,2 -2 НМДГ для юридичних осіб

Кожне місце торгівлі

Інші збори

НМДГ – неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн) – величина доходу громадянина за місяць, з якої не стягувався (до 1 січня 2004 р.) податок на дохід фізичної особи.

Перелік органів ліцензування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698. Серед них: Міністерство аграрної політики України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерство освіти і науки України, Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство фінансів України, Державний комітет зв’язку та інформатизації України, ДКЦПФР – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Служба безпеки України та ін.

Серед податків, зборів та платежів, чинних в Україні, основними за величиною надходжень до державного бюджету є:

– податок на додану вартість (частка надходжень у 2005 р. – 25,2 % дохідної частини державного бюджету);

– податок на прибуток підприємств (частка надходжень у 2005 р. – 17,5 % дохідної частини державного бюджету).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Податки і збори (обов’язкові платежі), які сплачуються юридичними особами – суб’єктами підприємницької та інших видів діяльності