Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Грошова додана вартість

Це операційний прибуток після оподаткування з вирахуванням загальної річної вартості капіталу. Якщо показник EVA позитивний, компанія заробляє гроші, якщо негативний, тоді підприємство знищує капітал. У довгостроковому періоді тільки ті підприємства, які генерують капітал, можуть вижити. EVA має грошове вираження. Ключовою особливістю показника EVA є наголошення на операційному прибутку після оподаткування і фактичній вартості капіталу підприємства. Інвестори використовують цей показник тому, що він пов’язує прибуток із сумою ресурсів, потрібних для його досягнення. На базі EVA було оцінено цілий ряд компаній. Наприклад, компанія “Coca-Cola” 1997 p. мала додану економічну цінність у 2442 млн дол. Також, згідно з оцінкою EVA, компанії “General Electric”, “Microsoft” і “Merck” мали значне зростання капіталів у 1997 р. Однак в інших фірм, за оцінками, зробленими на базі EVA, спостерігалось зменшення цього показника. Це стосувалося компаній “IBM”, “Boeing”, “Disney” і “Dupont”. “Coca-Cola” виявила тісний зв’язок між EVA і ціною акцій. Фактично, на ціни акцій найбільше впливає EVA, ніж будь-який інший показник віддачі, такий як, скажімо, прибуток на акцію або рентабельність капіталу.

Пропонований показник дає змогу оцінити рівень ефективності з позицій трансформації прибутку підприємства в його ринкову вартість. Пропонується його використовувати для оцінки ефективності діяльності підприємства з позицій визначення його інвестиційної привабливості для ринкового інвестора, – тобто використання розраховане на публічні компанії середніх і великих розмірів. Можна його використовувати для порівняння ефективності альтернативних проектів, господарських операцій у рамках підприємства, незважаючи на його розміри. Єдина вимога до використання цього показника – адекватна оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства.

Для обчислення середньозваженої вартості капіталу потрібно визначити всі джерела інвестованого капіталу. Такими джерелами є позики і власний капітал. Будь-які запозичені кошти звичайно мають відсоткову ставку. Вартість власного капіталу визначають інакше – на основі альтернативних витрат. Витрати на фінансування власного капіталу є альтернативними витратами для інвесторів. Для обчислення середньозваженої вартості капіталу підприємства пропорційна частка кожного джерела фінансування множиться на значення його вартості у відсотках і додається.

Серед інших подібних фінансових індикаторів можна використовувати на середніх і великих підприємствах для оцінки ефективності діяльності й обгрунтування фінансових рішень щодо управління прибутком такі:

– ринкова додана вартість;

– грошова додана вартість.

Ринкова додана вартість

(WA (Market Value Added)):

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   Грошова додана вартість

Де ТМУ – сукупна ринкова вартість; MVe – ринкова капіталізація; МУй – ринкова вартість зобов’язань; СЕ – сукупний капітал.

Наведений показник відображає порядок формування ринкової премії, яка відповідає ефективності організації управління прибутком.

Його використання доцільне у разі необхідності проведення аналізу впливу певного напрямку діяльності підприємства (інвестиційного проекту або окремої господарської діяльності) на зростання ринкової вартості підприємства в поточному періоді та перспективі. Адекватне використання цього показника потребує наявності ринкових даних про вартість підприємства та його корпоративних прав. Може бути використаний як критерій прийняття управлінських рішень менеджерами тих підприємств, які орієнтуються на ринок капіталу, зокрема на ринок інструментів власності (акціонерні товариства) та ринок боргових інструментів (емітенти корпоративних облігацій).

Грошова додана вартість

(CVA (Cash Value Added));

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   Грошова додана вартість

Де FCF (Free Cash Flow) – грошовий потік до фінансування;

WACC – середньозважена вартість капіталу підприємства;

Interest – процентні платежі підприємства за зобов’язаннями;

СЕ – сукупний капітал підприємства.

Позитивна величина грошової доданої вартості, що генерується підприємством, свідчить про пріоритетність її виконання, виходячи зі стандартної альтернативної можливості, що пропонується ринками капіталу і грошей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – Грошова додана вартість