Економіка підприємства – Іванілов О. С

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – ВСТУП

У сучасних умовах переходу України до засад ринкової економіки в механізмі функціонування підприємств відбуваються суттєві зміни, що викликані економічними реформами, які впроваджуються в нашій державі. Основним принципом управління діяльністю підприємств стає ринкове саморегулювання з

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – РОЗДІЛ І. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ Питання для теоретичної підготовки 1.1. Підприємство як економічний суб’єкт. 1.2. Правові основи функціонування підприємств в Україні. 1.3. Класифікація підприємств. 1.4. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств. 1.5. Виробнича

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ Питання для теоретичної підготовки 1.1. Підприємство як економічний суб’єкт. 1.2. Правові основи функціонування підприємств в Україні. 1.3. Класифікація підприємств. 1.4. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств. 1.5. Виробнича

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 1.1. Підприємство як економічний суб’єкт

ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ Питання для теоретичної підготовки 1.1. Підприємство як економічний суб’єкт. 1.2. Правові основи функціонування підприємств в Україні. 1.3. Класифікація підприємств. 1.4. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств. 1.5. Виробнича

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 1.2. Правові основи функціонування підприємств в Україні

Основними правовими актами, які регулюють діяльність підприємств, є: Господарський кодекс Україні від 16.01.2003 року № 436-1V, Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 року № 755-IV, статут

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 1.3. Класифікація підприємств

Достатньо повна класифікація підприємств має бути забезпечена за умови використання ознак, що наведені в табл. 1.1. Таблиця 1.1 МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ Класифікаційні ознаки Види підприємств (господарських формувань) Мета діяльності – комерційні – некомерційні Правове

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 1.4. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств

Форми діяльності підприємства розподіляють на організаційно-правові й організаційно-економічні. У числі організаційно-правових форм виділяють господарські товариства, кооперативи і т. п. Підприємницькі структури мають право на добровільних засадах об’єднувати свою інноваційну, виробничу, маркетингову, постачальницько-збутову, фінансову та

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 1.5. Виробнича структура підприємства

Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – ТЕМА 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Питаний для теоретичної підготовки 2.1. Соціально-економічна природа бізнесу. 2.2. Підприємництво як сучасна форма господарювання. 2.3. Організаційні форми підприємницької діяльності. 2.4. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах. Ключові терміни і поняття – Бізнес

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 2.1. Соціально-економічна природа бізнесу

Питаний для теоретичної підготовки 2.1. Соціально-економічна природа бізнесу. 2.2. Підприємництво як сучасна форма господарювання. 2.3. Організаційні форми підприємницької діяльності. 2.4. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах. Ключові терміни і поняття – Бізнес

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 2.2. Підприємництво як сучасна форма господарювання

В Україні поширеним визначенням підприємства є поняття, прописане в Господарському кодексі України, а саме: “Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 2.3. Організаційні форми підприємницької діяльності

На початковому етапі будь-якої підприємницької діяльності одним із важливих є питання про форму і організацію. В умовах ринкової економіки відомі три основні організаційні форми: одноособове володіння, товариства, корпорації. В США, наприклад, єдиним для всіх

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – Товариства

Є три основні види товариств: загальне (просте) з необмеженою відповідальністю, з обмеженою відповідальністю і договірне (повне або змішане). Загальне (просте) товариство є асоціацією двох або великої кількості людей як співвласників бізнесу з метою отримання

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – Недоліки загального товариства

Крім деяких недоліків товариств, аналогічним недоліком одноосібної форми (невизначеність часу діяльності, необмежена відповідальність за борги і т. п.) існують і інші. 1. Необмежена відповідальність партнерів. Якщо це не обговорено в згоді, то кожен партнер

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – Товариства з обмеженою відповідальністю

Крім деяких недоліків товариств, аналогічним недоліком одноосібної форми (невизначеність часу діяльності, необмежена відповідальність за борги і т. п.) існують і інші. 1. Необмежена відповідальність партнерів. Якщо це не обговорено в згоді, то кожен партнер

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – Договірне товариство

Крім деяких недоліків товариств, аналогічним недоліком одноосібної форми (невизначеність часу діяльності, необмежена відповідальність за борги і т. п.) існують і інші. 1. Необмежена відповідальність партнерів. Якщо це не обговорено в згоді, то кожен партнер

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – Корпорації

Корпорація з’являється тоді, коли є в цьому необхідність, і вмирає, коли ця необхідність відпадає. Вона може володіти власністю, грошима та іншими корпораціями; може навіть “купувати та продавати” талановитих людей. Вона може наймати юристів, подавати

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 2.4. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах

До основних форм комерційних підприємств належать фірма, партнерство і корпорація. Під “фірмою” розуміють економічний суб’єкт, що займається виробничою або іншою діяльністю і має господарську самостійність. Приватнопідприємницька фірма – це підприємство, власник якого самостійно веде

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 2.4.1. Особливості організації підприємницької діяльності в США

До основних форм комерційних підприємств належать фірма, партнерство і корпорація. Під “фірмою” розуміють економічний суб’єкт, що займається виробничою або іншою діяльністю і має господарську самостійність. Приватнопідприємницька фірма – це підприємство, власник якого самостійно веде

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 2.4.2. Особливості організації підприємницької діяльності в Японії

У Японії дрібні й середні підприємства на 01.01.2001 р. становили 99,3 % усіх приватних фірм обробних галузей промисловості. Незалежні підприємці, члени їх сімей – власники підприємств становили 22,7 % усіх працюючих. Тут широко застосовується

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 2.4.3. Сучасні форми підприємницької діяльності в Росії

У Японії дрібні й середні підприємства на 01.01.2001 р. становили 99,3 % усіх приватних фірм обробних галузей промисловості. Незалежні підприємці, члени їх сімей – власники підприємств становили 22,7 % усіх працюючих. Тут широко застосовується

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ВЛАСНОЇ СПРАВИ

Питання для теоретичної підготовки 3.1. Початковий етап створення власного підприємства. 3.2. Документальне оформлення підприємницької діяльності. 3.3. Керування створеним підприємством. 3.4. Припинення діяльності підприємств бізнесу. Ключові терміни і поняття – Бізнесмен – Період повернення капітальних

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 3.1. Початковий етап створення власного підприємства

Питання для теоретичної підготовки 3.1. Початковий етап створення власного підприємства. 3.2. Документальне оформлення підприємницької діяльності. 3.3. Керування створеним підприємством. 3.4. Припинення діяльності підприємств бізнесу. Ключові терміни і поняття – Бізнесмен – Період повернення капітальних

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 3.2. Документальне оформлення підприємницької діяльності

До установчих документів, що підтверджують статус юридичних осіб і без яких неможливо заснувати фірму, відносять статут та засновницький договір. Для створення малих приватних підприємств, які використовують індивідуальну форму організації бізнесу (тобто індивідуальне підприємство, засноване

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 3.3. Керування створеним підприємством

На початковій стадії своєї діяльності підприємець зіштовхується з багатьма проблемами. Перша з них – знайти себе в господарському просторі, тобто свою “господарську нішу”. Підприємець вивчав стан ринку, пропозиції і попит на ті або інші

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 3.4. Припинення діяльності підприємств бізнесу

Ринок не ординарний. Конкуренція, що відбувається на ньому, одні підприємства, фірми приводить до багатства, інші – до банкрутства. Тепер кожне підприємство, будь-яка структура підприємницького бізнесу повинні самостійно вирішувати свої проблеми. Якщо підприємство змушене припинити

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – ТЕМА 4. МАЛИЙ БІЗНЕС

Питання для теоретичної підготовки 4.1. Значення і види малого підприємництва. 4.2. Економічна діяльність малого підприємства. 4.3. Державна підтримка малого бізнесу. 4.4. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання. Ключові терміни і поняття

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 4.1. Значення і види малого підприємництва

Питання для теоретичної підготовки 4.1. Значення і види малого підприємництва. 4.2. Економічна діяльність малого підприємства. 4.3. Державна підтримка малого бізнесу. 4.4. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання. Ключові терміни і поняття

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 4.2. Економічна діяльність малого підприємства

Мале підприємство здійснює свою діяльність в усіх сферах і галузях народного господарства, виконуючи один або декілька видів діяльності. Однак варто мати на увазі, що окремі види діяльності підлягають винятково державним підприємствам, а виробництво ряду

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 4.3. Державна Підтримка малого бізнесу

Внесок малих підприємств в оздоровлення економіки нині явно недостатній. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розривом господарських зв’язків, так і тим, що не одержала розвитку державна підтримка цих підприємств. Тим часом малі підприємства

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 4.4. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання

Малі підприємства в Україні у своїй діяльності стикаються з великими труднощами. Головна проблема малих підприємств – недостатня ресурсна база як матеріально-технічна, так і фінансова. Практично йдеться про створення широкого нового сектора народного господарства майже

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – ТЕМА 5. ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Питання для теоретичної підготовки 5.1. Культура підприємництва. 5.2. Ділова і фахова етика. 5.3. Організаційно-правові основи підприємництва. 5.4. Правове регулювання підприємництва. Ключові терміни і поняття – Культура – Фахова етика – Етикет – Підприємництво –

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 5.1. Культура підприємництва

Питання для теоретичної підготовки 5.1. Культура підприємництва. 5.2. Ділова і фахова етика. 5.3. Організаційно-правові основи підприємництва. 5.4. Правове регулювання підприємництва. Ключові терміни і поняття – Культура – Фахова етика – Етикет – Підприємництво –

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 5.2. Ділова і фахова етика

Результати опитувань свідчать, що в усьому світі все більше зростає інтерес до етичних проблем. У країнах із розвинутими ринковими відносинами є звичайним, що питання ділової етики, соціальної відповідальності турбують підприємця так само, як і

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 5.3. Організаційно-правові основи підприємництва

Одним із основних напрямів ринкових перетворень економіки України є розвиток підприємництва. Сучасний підприємець повинен знати правовий статус підприємництва (права, обов’язки і відповідальність підприємця), а також закономірності і принципи керування підприємницькою діяльністю. Аналізуючи суспільне значення

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 5.4. Правове регулювання підприємництва

В умовах становлення ринкової економіки та певної нестабільності й недосконалості правової бази економічних, у тому числі фінансових, відносин в Україні спостерігається високий рівень правопорушень в усіх ланках фінансово-кредитного механізму держави, що призводить до дестабілізації

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСІ. ЗМІСТІ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Питання для теоретичної підготовки 6.1. Призначення, цілі й завдання бізнес-плану. 6.2. Зміст і структура бізнес-плану. Ключові терміни і поняття – Бізнес-план – Анкета – Планування – Сегменти ринку – Зміст бізнес-плану – Конкурентоспроможність –

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.1. Призначення, цілі й завдання бізнес-плану

Питання для теоретичної підготовки 6.1. Призначення, цілі й завдання бізнес-плану. 6.2. Зміст і структура бізнес-плану. Ключові терміни і поняття – Бізнес-план – Анкета – Планування – Сегменти ринку – Зміст бізнес-плану – Конкурентоспроможність –

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2. Зміст і структура бізнес-плану

На зміст і структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб, специфіка сфери майбутнього бізнесу. Зміст і структура бізнес-плану залежать і від інших факторів, зокрема: – конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.1. Титульний аркуш

На зміст і структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб, специфіка сфери майбутнього бізнесу. Зміст і структура бізнес-плану залежать і від інших факторів, зокрема: – конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.2. Зміст бізнес-плану

На зміст і структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб, специфіка сфери майбутнього бізнесу. Зміст і структура бізнес-плану залежать і від інших факторів, зокрема: – конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.3. Виконавче резюме та викладення прогресивної виробничо-комерційної ідеї

На зміст і структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб, специфіка сфери майбутнього бізнесу. Зміст і структура бізнес-плану залежать і від інших факторів, зокрема: – конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.4. Загальна характеристика фірми

На зміст і структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб, специфіка сфери майбутнього бізнесу. Зміст і структура бізнес-плану залежать і від інших факторів, зокрема: – конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.5. Дослідження ринку продукції та послуг

Складання цього розділу бізнес-плану починається з чіткого визначення об’єкта пропозиції на споживчому ринку. Розділ бізнес-плану, який називається “Перелік і характеристика продукції, що випускається”, або “Продукт (послуга)” повинен включати такі основні показники: – характеристика продукції

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.6. План і стратегія маркетингу

Після позиціювання впроваджуваних товарів і послуг на регіональному ринку необхідно спланувати комплекс маркетингу. До комплексу маркетингу входить усе, що підприємство може впровадити для підвищення попиту на свої товари і послуги, а саме: – схема

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.7. План виробництва продукції

Структура виробничого плану включає такі дані: – обсяг виробництва продукції (послуг) та обсяг її реалізації (в кількісних показниках); – характеристика виробничих цехів; – виробнича програма цехів; – загальна характеристика технологічних ліній та обладнання робочих

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.8. Організаційно-юридичний план

Основна мета даного розділу – представити інформацію про забезпеченість випуску продукції і розвитку виробництва. Визначається організаційна структура виробництва та штатний розклад, які повинні сприяти досягненню визначеної мети бізнесу при мінімальних витратах. Крім того, розділ

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.9. Фінансовий план

Основна мета даного розділу – представити інформацію про забезпеченість випуску продукції і розвитку виробництва. Визначається організаційна структура виробництва та штатний розклад, які повинні сприяти досягненню визначеної мети бізнесу при мінімальних витратах. Крім того, розділ

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.10. Оцінювання і страхування ризику

У цьому розділі бізнес-плану необхідно виявити основні типи ризику в діяльності підприємця, передбачити моменти його можливого виникнення та розрахувати пов’язані з цим збитки, розробити заходи щодо його зменшення (мінімізації). При цьому слід оцінити реальність

Економіка підприємства – Іванілов О. С. – 6.2.11. Додатки

У цьому розділі бізнес-плану необхідно виявити основні типи ризику в діяльності підприємця, передбачити моменти його можливого виникнення та розрахувати пов’язані з цим збитки, розробити заходи щодо його зменшення (мінімізації). При цьому слід оцінити реальність