Економіка підприємства – Гринчуцький В. І

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – ВСТУП

В умовах ринкових відносин, які характеризуються різноманіттям форм власності, в тому числі приватною конкуренцією товаровиробників, підприємництвом і відсутністю державного контролю за виробництвом та розподілом виготовленої продукції, зростає значення основної ланки промисловості й народного господарства

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – ТЕМА 1. ПІДПРИЄМСТВО (ОРГАНІЗАЦІЯ)

В умовах ринкових відносин, які характеризуються різноманіттям форм власності, в тому числі приватною конкуренцією товаровиробників, підприємництвом і відсутністю державного контролю за виробництвом та розподілом виготовленої продукції, зростає значення основної ланки промисловості й народного господарства

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 1.1. Коротка характеристика та класифікація підприємств

В умовах ринкових відносин, які характеризуються різноманіттям форм власності, в тому числі приватною конкуренцією товаровиробників, підприємництвом і відсутністю державного контролю за виробництвом та розподілом виготовленої продукції, зростає значення основної ланки промисловості й народного господарства

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 1.2. Структура підприємства

Структура підприємства – Це склад і співвідношення його внутрішніх ланок (цехів, ділянок, відділів, лабораторій та інших підрозділів), що становлять єдиний господарський об’єкт. Розрізняють загальну, виробничу й організаційну структури підприємства. Загальна структура підприємства Під Загальною

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Загальна структура підприємства

Структура підприємства – Це склад і співвідношення його внутрішніх ланок (цехів, ділянок, відділів, лабораторій та інших підрозділів), що становлять єдиний господарський об’єкт. Розрізняють загальну, виробничу й організаційну структури підприємства. Загальна структура підприємства Під Загальною

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Виробнича структура підприємства

Структура підприємства – Це склад і співвідношення його внутрішніх ланок (цехів, ділянок, відділів, лабораторій та інших підрозділів), що становлять єдиний господарський об’єкт. Розрізняють загальну, виробничу й організаційну структури підприємства. Загальна структура підприємства Під Загальною

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Організаційна структура управління підприємством

Структура підприємства – Це склад і співвідношення його внутрішніх ланок (цехів, ділянок, відділів, лабораторій та інших підрозділів), що становлять єдиний господарський об’єкт. Розрізняють загальну, виробничу й організаційну структури підприємства. Загальна структура підприємства Під Загальною

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 1.3. Внутрішнє середовище підприємства

Згідно із законодавством України, підприємством є самостійний господарюючий суб’єкт, створений у порядку, встановленому законом, для виробництва продукції і надання послуг з метою задоволення громадських потреб і отримання прибутку. Будь-яка організація (підприємство) взаємодіє із зовнішнім

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – ТЕМА 2. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

План 2.1. Види підприємств, які функціонують у державі. 2.2. Цілі та завдання діяльності підприємства. 2.3. Юридичні особи: правоздатність, реорганізація й ліквідація. 2.4. Види об’єднання підприємств. 2.1. Види підприємств, які функціонують у державі В Україні,

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 2.1. Види підприємств, які функціонують у державі

План 2.1. Види підприємств, які функціонують у державі. 2.2. Цілі та завдання діяльності підприємства. 2.3. Юридичні особи: правоздатність, реорганізація й ліквідація. 2.4. Види об’єднання підприємств. 2.1. Види підприємств, які функціонують у державі В Україні,

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 2.2. Цілі та завдання діяльності підприємства

Залежно від мети діяльності будь-яка юридична особа належить до однієї з двох категорій – комерційної організації або некомерційної організації (рис. 2.1). Діяльність Комерційної організації спрямована на отримання прибутку, що є її основною метою. Некомерційна

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 2.3. Юридичні особи: правоздатність, реорганізація й ліквідація

Залежно від мети діяльності будь-яка юридична особа належить до однієї з двох категорій – комерційної організації або некомерційної організації (рис. 2.1). Діяльність Комерційної організації спрямована на отримання прибутку, що є її основною метою. Некомерційна

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 2.4. Види об’єднання підприємств

Великомасштабному бізнесу властиві форми організації, в основі яких лежить об’єднання підприємств, фірм в організаційні структури. Згідно з чинним законодавством, в Україні можуть створюватися й функціонувати два типи об’єднань підприємств та організацій (інтеграційних утворень): 1)

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – ТЕМА 3. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

План 3.1. Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства. 3.2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 3.3. Зовнішньоторговельний контракт. 3.1. Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства Зовнішнє середовище підприємства Після встановлення місії підприємства, його цілей і

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 3.1. Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства

План 3.1. Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства. 3.2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 3.3. Зовнішньоторговельний контракт. 3.1. Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства Зовнішнє середовище підприємства Після встановлення місії підприємства, його цілей і

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Зовнішнє середовище підприємства

План 3.1. Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства. 3.2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 3.3. Зовнішньоторговельний контракт. 3.1. Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства Зовнішнє середовище підприємства Після встановлення місії підприємства, його цілей і

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 3.2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – це Підприємницька діяльність юридичних і фізичних осіб, яка включає зовнішньоторговельну й інвестиційну діяльність, міжнародну виробничу кооперацію, валютні і фінансово-кредитні операції. Вибір конкретного виду зовнішньоекономічної діяльності залежить від спеціалізації підприємства, механізму

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 3.3. Зовнішньоторговельний контракт

У міжнародній практиці Контрактом Прийнято називати міжнародний договір купівлі-продажу. Договір вважається міжнародним тільки тоді, коли комерційні підприємства договірних сторін перебувають на території різних держав. Таке тлумачення міжнародного договору дається в конвенції ООН про договори

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

План 4.1. Механізм і функції управління підприємством. 4.2. Управлінські технології. 4.3. Організаційні структури управління підприємством. 4.1. Механізм і функції управління підприємством Управління підприємством – Процес планування, організації, мотивації, контролю й регулювання дій персоналу, постановки

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 4.1. Механізм і функції управління підприємством

План 4.1. Механізм і функції управління підприємством. 4.2. Управлінські технології. 4.3. Організаційні структури управління підприємством. 4.1. Механізм і функції управління підприємством Управління підприємством – Процес планування, організації, мотивації, контролю й регулювання дій персоналу, постановки

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 4.2. Управлінські технології

Ефективність діяльності підприємства, його становища на ринку принципово залежать від стратегії розвитку, вибору і застосування як окремих стратегічних типів управлінських технологій, так і їхніх різних поєднань. Управлінські технології – це набір управлінських засобів і

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 4.3. Організаційні структури управління підприємством

Організаційна структура управління підприємством Визначає склад підрозділів апарату управління, їхню взаємозалежність і взаємозв’язок. Група керівників і спеціалістів, на яку покладені відповідальність за здійснення процесу вироблення і реалізації управлінських рішень, складає Апарат управління підприємством. Апарат

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Лінійна структура управління

Організаційна структура управління підприємством Визначає склад підрозділів апарату управління, їхню взаємозалежність і взаємозв’язок. Група керівників і спеціалістів, на яку покладені відповідальність за здійснення процесу вироблення і реалізації управлінських рішень, складає Апарат управління підприємством. Апарат

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Функціональна структура управління

Організаційна структура управління підприємством Визначає склад підрозділів апарату управління, їхню взаємозалежність і взаємозв’язок. Група керівників і спеціалістів, на яку покладені відповідальність за здійснення процесу вироблення і реалізації управлінських рішень, складає Апарат управління підприємством. Апарат

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Лінійно-функціональна структура управління

Ця структура є найпоширенішим видом структури бюрократичного типу, характеризується великим числом горизонтальних і вертикальних зв’язків і незначною участю низових ланок управління в прийнять рішень. Керівники при цій системі поділяються на лінійних і функціональних. Основою

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Лінійно-штабна структура управління

Ця структура є найпоширенішим видом структури бюрократичного типу, характеризується великим числом горизонтальних і вертикальних зв’язків і незначною участю низових ланок управління в прийнять рішень. Керівники при цій системі поділяються на лінійних і функціональних. Основою

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Дивізіональна структура управління

Ця структура є найпоширенішим видом структури бюрократичного типу, характеризується великим числом горизонтальних і вертикальних зв’язків і незначною участю низових ланок управління в прийнять рішень. Керівники при цій системі поділяються на лінійних і функціональних. Основою

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Інноваційно-виробнича структура управління

Ця структура є найпоширенішим видом структури бюрократичного типу, характеризується великим числом горизонтальних і вертикальних зв’язків і незначною участю низових ланок управління в прийнять рішень. Керівники при цій системі поділяються на лінійних і функціональних. Основою

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Проектна структура управління

Ця структура є найпоширенішим видом структури бюрократичного типу, характеризується великим числом горизонтальних і вертикальних зв’язків і незначною участю низових ланок управління в прийнять рішень. Керівники при цій системі поділяються на лінійних і функціональних. Основою

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Матрична структура управління

Ця структура є найпоширенішим видом структури бюрократичного типу, характеризується великим числом горизонтальних і вертикальних зв’язків і незначною участю низових ланок управління в прийнять рішень. Керівники при цій системі поділяються на лінійних і функціональних. Основою

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – ТЕМА 5. РИНОК І ПРОДУКЦІЯ

План 5.1. Товарне виробництво і ринок. 5.2. Державне регулювання ринку (економіки). 5.3. Суб’єкти і види підприємницької діяльності. 5.4. Мале підприємництво. 5.5. Державна підтримка малого підприємництва. 5.1. Товарне виробництво і ринок Під Товарним виробництвом Розуміється

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 5.1. Товарне виробництво і ринок

План 5.1. Товарне виробництво і ринок. 5.2. Державне регулювання ринку (економіки). 5.3. Суб’єкти і види підприємницької діяльності. 5.4. Мале підприємництво. 5.5. Державна підтримка малого підприємництва. 5.1. Товарне виробництво і ринок Під Товарним виробництвом Розуміється

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 5.2. Державне регулювання ринку (економіки)

Державне регулювання ринку – Сукупність методів, способів, засобів впливу держави на економіку для забезпечення нормальних умов роботи ринкового механізму та підтримки тих сфер економіки, де ринкові механізми недосконалі. Державне втручання у функціонування ринкової економіки

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 5.3. Суб’єкти і види підприємницької діяльності

Підприємництво є одним з найбільш ефективних форм економічної діяльності. В Законі України “Про підприємництво” наголошується, що підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконанню робіт, наданню послуг з

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 5.4. Мале підприємництво

Характеристика малого підприємництва Малі підприємства є невід’ємною частиною соціально-економічної країни. По-перше, вони сприяють підтримці стабільності ринкових відносин, оскільки значна частина населення втягується в цю систему відносин (на думку зарубіжних учених, стабільність системи забезпечується за

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Характеристика малого підприємництва

Характеристика малого підприємництва Малі підприємства є невід’ємною частиною соціально-економічної країни. По-перше, вони сприяють підтримці стабільності ринкових відносин, оскільки значна частина населення втягується в цю систему відносин (на думку зарубіжних учених, стабільність системи забезпечується за

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 5.5. Державна підтримка малого підприємництва

Характеристика малого підприємництва Малі підприємства є невід’ємною частиною соціально-економічної країни. По-перше, вони сприяють підтримці стабільності ринкових відносин, оскільки значна частина населення втягується в цю систему відносин (на думку зарубіжних учених, стабільність системи забезпечується за

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

План 6.1. Методи та види планування 6.2. Бізнес-план 6.3. Маркетингова діяльність на підприємстві 6.1. Методи та види планування Планування – це розроблення і встановлення керівництвом підприємства системи кількісних і якісних показників його розвитку, в

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 6.1. Методи та види планування

План 6.1. Методи та види планування 6.2. Бізнес-план 6.3. Маркетингова діяльність на підприємстві 6.1. Методи та види планування Планування – це розроблення і встановлення керівництвом підприємства системи кількісних і якісних показників його розвитку, в

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 6.2. Бізнес-план

Бізнес-план Це документ, який містить обгрунтування дій, які необхідно здійснити для реалізації якого-небудь комерційного проекту або створення нового підприємства. Складати його рекомендується на 3-5 років. Для першого та другого року показники слід давати щомісячно

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 6.3. Маркетингова діяльність на підприємстві

Маркетинг – це процес планування виробничо-збутової діяльності підприємства на основі вивчення ринку з метою реалізації товарів і послуг та отримання прибутку в умовах конкуренції. Маркетинг необхідний за таких умов: O насичення ринку товарами, тобто

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Цілі та стратегія маркетингу

Маркетинг – це процес планування виробничо-збутової діяльності підприємства на основі вивчення ринку з метою реалізації товарів і послуг та отримання прибутку в умовах конкуренції. Маркетинг необхідний за таких умов: O насичення ринку товарами, тобто

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – Ціноутворення

Маркетинг – це процес планування виробничо-збутової діяльності підприємства на основі вивчення ринку з метою реалізації товарів і послуг та отримання прибутку в умовах конкуренції. Маркетинг необхідний за таких умов: O насичення ринку товарами, тобто

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – ТЕМА 7. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ОПЛАТА ПРАЦІ

План 7.1. Персонал (кадри) підприємства. 7.2. Розрахунок бюджету робочого часу. 7.3. Планування чисельності працівників підприємства. 7.4. Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість. 7.5. Тарифна система оплати праці. 7.6. Форми й системи оплати праці. 7.7. Безтарифні

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 7.1. Персонал (кадри) підприємства

План 7.1. Персонал (кадри) підприємства. 7.2. Розрахунок бюджету робочого часу. 7.3. Планування чисельності працівників підприємства. 7.4. Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість. 7.5. Тарифна система оплати праці. 7.6. Форми й системи оплати праці. 7.7. Безтарифні

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 7.2. Розрахунок бюджету робочого часу

Розрахунок Бюджету робочого часу Характеризує планову кількість днів і годин, які може відпрацювати один працівник або службовець у плановому періоді. Облік часу в людино-годинах ведеться, як правило, для категорії працівників, а для інших категорій

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 7.3. Планування чисельності працівників підприємства

Норма чисельності (НЧ) – це встановлена чисельність працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідного для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягу робіт. За нормами чисельності визначаються витрати праці за професіями, спеціальностями, групами або видами робіт,

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 7.4. Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість

Продуктивність праці Характеризує ефективність, результативність витрат праці й визначається кількістю продукції, виробленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виробленої продукції, або виконаних робіт. Розрізняють продуктивність живої і продуктивність суспільної (сукупної) праці.

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 7.5. Тарифна система оплати праці

Тарифна система – сукупність норм і нормативів, які забезпечують диференціацію оплати праці виходячи з відмінностей у складнощах виконуваних робіт і умов праці, її інтенсивності та характеру. Вона складається з таких основних елементів: тарифно-кваліфікаційний довідник,

Економіка підприємства – Гринчуцький В. І. – 7.6. Форми й системи оплати праці

У практиці роботи підприємств найбільш поширеними формами оплати праці є відрядна і погодинна, які відображені в різновидах систем оплати праці (рис. 7.6). Усі різновиди форм і систем оплати праці грунтуються на тарифній системі та