Економіка підприємств – Горбонос Ф. В

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – ПЕРЕДМОВА

Термін “економіка” (грец. Оікопотіке) означає “мистецтво ведення господарства”. В аграрній сфері вправне господарювання має величезне значення, адже тут здійснюється не лише процес виробництва, а й переміщення, обробка, зберігання та реалізація продукції. І все це

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Розділ 1. Предмет і метод курсу “економіка підприємств”

Термін “економіка” (грец. Оікопотіке) означає “мистецтво ведення господарства”. В аграрній сфері вправне господарювання має величезне значення, адже тут здійснюється не лише процес виробництва, а й переміщення, обробка, зберігання та реалізація продукції. І все це

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 1.1. Теоретичні основи поняття “економіка” . Види, основні питання та терміни

Термін “економіка” (грец. Оікопотіке) означає “мистецтво ведення господарства”. В аграрній сфері вправне господарювання має величезне значення, адже тут здійснюється не лише процес виробництва, а й переміщення, обробка, зберігання та реалізація продукції. І все це

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 1.2. Ресурси і проблеми вибору в економіці

Рушійною силою виробництва є потреби суспільства. Щоб їх задовольнити, необхідні ресурси – елементи природи, змінені людиною на основі використання технологій. Поєднання цих ресурсів із людською діяльністю і технологією дає змогу отримати сільськогосподарську продукцію, товари

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 1.3. Предмет науки

Кожна наука, пов’язана із суспільним виробництвом, має на меті розробити шляхи і методи підвищення його ефективності. Якщо фундаментальні природничі науки предметом вивчення мають продуктивні сили, ставлення людей до навколишнього середовища, природні закони та методи

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 1.4. Методологічні засади та методи дослідження

Економічне пізнання законів і закономірностей розвитку підприємств – процес дуже складний і вимагає певної методології та методів дослідження. Методологія – вчення про сукупність основних принципів, методів пізнання і перетворення дійсності. Метод науки – це

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Розділ 2. Підприємство як суб’єкт господарювання

2.1. Підприємство та його складові Для забезпечення нормального рівня життєдіяльності суспільство здійснює безліч видів конкретної праці. Об’єднуючись у трудові колективи, люди створюють окремі організації, що виконують певну діяльність і досягають певної мети. їх дії

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 2.1. Підприємство та його складові

2.1. Підприємство та його складові Для забезпечення нормального рівня життєдіяльності суспільство здійснює безліч видів конкретної праці. Об’єднуючись у трудові колективи, люди створюють окремі організації, що виконують певну діяльність і досягають певної мети. їх дії

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 2.2. Правові основи функціонування підприємств

Економічну основу ринкової економіки становлять відокремлені господарські суб’єкти як власники. Унаслідок цього кожен власник вільний і в змозі вирішувати, як і для чого використовувати ресурси, що належать йому, виробляти саме ті чи інші товари,

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 2.3. Цілі, функції та напрями діяльності підприємств

Істотним для ефективної діяльності підприємства є чітке визначення його цілі. Основну його діяльність у світовій економіці прийнято називати місією, що визначає причину існування підприємства. Такою місією підприємств вважають виробництво продукції (надання послуг) для задоволення

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 2.4. Конкуренція і підприємство

Важливим чинником у ринковій економіці є суперництво у вигляді конкуренції. Це основна умова, за якої працюють ринкові механізми, що генерують цінові сигнали, породжують стимули, формують ринкове розмаїття асортименту, високу якість продукції та послуг. Конкуренція

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Розділ 3. Класифікація, види підприємств та основи підприємницької діяльності

3.1. Поняття “виробництво”, “підприємництво” і “підприємство” У процесі виробництва в аграрних підприємствах між людьми, між людьми і засобами виробництва складаються особливі взаємовідносини, властиві сільському господарству. їх особливість пов’язана з тим, що люди, використовуючи засоби

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 3.1. Поняття “виробництво”, “підприємництво” і “підприємство”

3.1. Поняття “виробництво”, “підприємництво” і “підприємство” У процесі виробництва в аграрних підприємствах між людьми, між людьми і засобами виробництва складаються особливі взаємовідносини, властиві сільському господарству. їх особливість пов’язана з тим, що люди, використовуючи засоби

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 3.2. Класифікація підприємств

Підприємства різняться між собою великою кількістю ознак: – галузевою спеціалізацією; – потужністю виробництва; – структурою виробництва. Найголовнішою вважають галузеву ознаку, яка обумовлює вид виробленої продукції, спосіб виробництва, призначення продукту та його споживання. Саме конкретний

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 3.3. Види підприємств

Для розвитку ринкової економіки властиве існування різних форм власності, а відтак – і різних форм господарювання. Відповідно до Указу Президента “Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектору економіки” передбачена діяльність сільськогосподарських підприємств різних видів.

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Товариство з обмеженою відповідальністю

Для розвитку ринкової економіки властиве існування різних форм власності, а відтак – і різних форм господарювання. Відповідно до Указу Президента “Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектору економіки” передбачена діяльність сільськогосподарських підприємств різних видів.

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Акціонерне товариство

Для розвитку ринкової економіки властиве існування різних форм власності, а відтак – і різних форм господарювання. Відповідно до Указу Президента “Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектору економіки” передбачена діяльність сільськогосподарських підприємств різних видів.

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Селянське (фермерське) господарство

Його дію й економічні засади реагують Господарський кодекс України, а також Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 24 червня 1993 р. Воно є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Приватне (приватно-орендне)

Його дію й економічні засади реагують Господарський кодекс України, а також Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 24 червня 1993 р. Воно є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Кооператив

Його дію й економічні засади реагують Господарський кодекс України, а також Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 24 червня 1993 р. Воно є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Повне товариство

Його дію й економічні засади реагують Господарський кодекс України, а також Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 24 червня 1993 р. Воно є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Командитне товариство

Його дію й економічні засади реагують Господарський кодекс України, а також Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 24 червня 1993 р. Воно є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 3.4. Структура підприємств

До складу великих і середніх підприємств, а інколи й малих, входять виробничі підрозділи, дільниці, а також обслуговуючі господарства й органи управління. До них можуть належати підрозділи, що надають послуги працівникам підприємства і членам їх

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Розділ 4. Підприємство в сучасній системі господарювання

4.1. Зв’язки та зовнішнє середовище підприємства Економічні умови розвитку та функціонування аграрних підприємств постійно змінюються. В останні роки, у зв’язку з переходом до ринкових відносин, такі зміни стали радикальними. Це пояснюється тим, що засади

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 4.1. Зв’язки та зовнішнє середовище підприємства

4.1. Зв’язки та зовнішнє середовище підприємства Економічні умови розвитку та функціонування аграрних підприємств постійно змінюються. В останні роки, у зв’язку з переходом до ринкових відносин, такі зміни стали радикальними. Це пояснюється тим, що засади

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 4.2. Особливості сільського господарства як галузі

Сільське господарство як галузь має низку особливостей, що значною мірою визначають результати діяльності аграрних підприємств. Водночас, як і в інших галузях народного господарства, тут діють загальні економічні закони, хоча вони виявляються саме з урахуванням

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 4.3. Внутрішнє середовище і кінцевий результат діяльності підприємств

Особливість підприємства як системи полягає в тому, що це – відкрита система, яка може існувати лише за умови активної взаємодії з довкіллям. Підприємство обирає із проміжного та загального зовнішнього середовища основні чинники виробництва і,

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 4.4. Допоміжне середовище функціонування підприємств

Кінцеві результати аграрних підприємств залежать не лише від рівня розвитку безпосередньо сільського господарства, а й галузей, які його обслуговують. З розширенням виробництва виникає потреба у збільшенні обсягів постачання матеріально-технічних ресурсів і потрібної сировини. Об’єктивно

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 4.5. Показники економічної ефективності підприємств

Кінцеві результати аграрних підприємств залежать не лише від рівня розвитку безпосередньо сільського господарства, а й галузей, які його обслуговують. З розширенням виробництва виникає потреба у збільшенні обсягів постачання матеріально-технічних ресурсів і потрібної сировини. Об’єктивно

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Розділ 5. Матеріально-речові елементи підприємств

5.1. Поняття та класифікація ресурсів Темпи виробництва в аграрних підприємствах значною мірою визначаються станом матеріальних ресурсів, зокрема, рівнем забезпеченості, якісним складом і їх раціональним співвідношенням. Усі ресурси, що використовуються в процесі виробництва, можна класифікувати

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 5.1. Поняття та класифікація ресурсів

5.1. Поняття та класифікація ресурсів Темпи виробництва в аграрних підприємствах значною мірою визначаються станом матеріальних ресурсів, зокрема, рівнем забезпеченості, якісним складом і їх раціональним співвідношенням. Усі ресурси, що використовуються в процесі виробництва, можна класифікувати

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 5.2. Поняття й особливості матеріально-технічної бази підприємств

Матеріально-технічна база аграрного підприємства – сукупність усіх матеріальних умов здійснення процесу виробництва в поєднанні з його технологією в галузях і підрозділах цього підприємства. Оскільки галузь сільськогосподарського виробництва має особливості, то вони значною мірою впливають

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 5.3. Енергетичні ресурси підприємств

Матеріально-технічна база аграрних підприємств, у зв’язку зі специфікою, – достатньо мобільна. Щоби тривав робочий процес, засоби виробництва повинні бути забезпечені рушійною силою – двигунами. їх потребують трактори, автомобілі, комбайни, сільськогосподарські машини, різне обладнання й

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 5.4. Механізація та показники використання техніки

До головних умов підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах належать прискорення темпів і підвищення рівня оснащеності аграрного виробництва технікою. Внаслідок механізації виробничих процесів рівень продуктивності праці можна підвищити на 50 і більше відсотків. Механізація

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 5.5. Можливості забезпечення підприємства технікою

У процесі реформування аграрного сектору економіки з’явилась велика кількість нових організаційних форм господарювання. Виникли менші за розмірами селянські (фермерські) господарства, внаслідок розукрупнення колективних господарств – товариства з обмеженою відповідальністю та ін. Перед ними постало

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Переваги від купівлі нової техніки

У процесі реформування аграрного сектору економіки з’явилась велика кількість нових організаційних форм господарювання. Виникли менші за розмірами селянські (фермерські) господарства, внаслідок розукрупнення колективних господарств – товариства з обмеженою відповідальністю та ін. Перед ними постало

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Розділ 6. Земельні ресурси підприємств та ефективність їх використання

6.1. Земля як специфічний і головний засіб виробництва. її особливості Земля як економічний об’єкт – це частина земної поверхні, в межах якої здійснюється виробничо-економічна діяльність населення і формуються його життєві умови. Для аграрних підприємств

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 6.1. Земля як специфічний і головний засіб виробництва. її особливості

6.1. Земля як специфічний і головний засіб виробництва. її особливості Земля як економічний об’єкт – це частина земної поверхні, в межах якої здійснюється виробничо-економічна діяльність населення і формуються його життєві умови. Для аграрних підприємств

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 6.2. Економічні основи родючості грунту

Родючість грунту – поняття багатогранне. Суть його характерна насамперед природною здатністю грунту забезпечувати потреби рослини в поживі та воді впродовж усього періоду їх росту і розвитку. Водночас, родючість оброблюваного грунту залежить не лише від

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 6.3. Земельні відносини та їх правова основа

Від того, кому належить земля, залежить характер земельних відносин. Власність на землю – це система суспільних відносин, яка визначає форму присвоєння землі та результатів її експлуатації. Вона виявляється правом власника володіти, розпоряджатися і користуватися

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 6.4. Види земель і землезабезпеченість підприємств

Усі землі України становлять єдиний державний земельний фонд і за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії: – землі сільськогосподарського призначення – надані для потреб сільськогосподарського виробництва; – землі житлової і громадської забудови –

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 6.5. Земельний кадастр

Якість землі неоднакова як за регіонами країни, так і в її межах, тому виникає необхідність їх оцінки. Це й інші питання вирішує земельний кадастр. Він призначений для забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 6.6. Показники і шляхи поліпшення використання землі

Якість землі неоднакова як за регіонами країни, так і в її межах, тому виникає необхідність їх оцінки. Це й інші питання вирішує земельний кадастр. Він призначений для забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – Розділ 7. Виробничі потужності підприємств. Основні фонди

7.1. Характеристика виробничих фондів Роль і значення трьох найважливіших чинників виробничого процесу – робочої сили, засобів і предметів праці – на різних етапах розвитку суспільства неоднакова. В умовах науково-технічної революції темпи та пропорції виробництва

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 7.1. Характеристика виробничих фондів

7.1. Характеристика виробничих фондів Роль і значення трьох найважливіших чинників виробничого процесу – робочої сили, засобів і предметів праці – на різних етапах розвитку суспільства неоднакова. В умовах науково-технічної революції темпи та пропорції виробництва

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 7.2. Класифікація основних фондів

Основні фонди аграрних підприємств охоплюють велику кількість засобів праці. їх якісний склад і раціональне співвідношення значно впливають на розвиток виробництва, оскільки вони є виміром і основою розвитку продуктивних сил, забезпечують відповідний рівень і темпи

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 7.3. Структура основних фондів

Елементи основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення відіграють неоднакову роль у процесі виробництва. Велике значення має їх поділ на дві частині активу та пасивну. Перша бере безпосередньо участь у виробничому процесі й завдяки цьому забезпечує

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 7.4. Економічна оцінка та забезпеченість фондами

Елементи основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення відіграють неоднакову роль у процесі виробництва. Велике значення має їх поділ на дві частині активу та пасивну. Перша бере безпосередньо участь у виробничому процесі й завдяки цьому забезпечує

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 7.5. Знос і амортизація основних фондів

У процесі використання всі види основних фондів зношуються, втрачають першопочаткові якості й роботоздатність. Поступово вони стають непридатними для подальшого використання і підлягають ремонту, модернізації та заміні. відповідно до зносу основних фондів відбувається перенесення їх

Економіка підприємств – Горбонос Ф. В. – 7.6. Показники та шляхи поліпшення використання основних фондів

Використання основних виробничих фондів аграрних підприємств характеризується системою показників. Головними вартісними показниками використання основних фондів є фондовіддача і фондомісткість. Фондовіддача засвідчує, скільки отримано валової продукції у вартісному виразі на одиницю вартості основних виробничих фондів