Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків – Мишкін Ф. С. – Світові ринки акцій

Важливою тенденцією стала дедалі більша інтернаціоналізація фінансових ринків. До 1980-х років фінансові ринки США були значно більшими, ніж фінансові ринки поза кордонами США. Проте в останні роки перевага ринків США зникла. Небувале зростання зарубіжних фінансових ринків стало наслідком значного зростання заощаджень в зарубіжних країнах, таких, як Японія, та дерегулювання зарубіжних фінансових ринків, що дозволило розширити їхню діяльність за кордоном. Американські корпорації і банки тепер виходять на міжнародні ринки капіталів для мобілізації потрібних коштів, тоді як американські інвестори часто шукають інвестиційні можливості за кордоном. Так само іноземні корпорації і банки мобілізують кошти від американців, тоді як іноземці стають важливими інвесторами у США. Огляд міжнародних ринків облігацій і світових ринків акцій розширить наше уявлення про те, як відбувається глобалізація фінансових ринків.

Міжнародний ринок облігацій та єврооблігації

Традиційний інструмент на міжнародному ринку облігацій відомий як закордонні облігації. Ці облігації продаються у зарубіжній країні і поіменовані у валюті цієї країни. Наприклад, шведський автовиробник “Volvo” продає облігацію у США, що деномінована у доларах США і класифікується як іноземна облігація. Іноземні облігації були важливим інструментом на міжнародному ринку капіталів протягом багатьох століть. По суті, значний відсоток залізниць США, що збудовані

З фінансових новин. Індекси зарубіжних фондових бірж

Індекси зарубіжних фондових бірж публікуються щоденно у Wall Street Journal, який повідомляє дані про зарубіжні ринки акцій.

Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків   Мишкін Ф. С.   Світові ринки акцій

У дев’ятнадцятому столітті, фінансувалися продажем закордонних облігацій у Британії.

Свіжіша інновація на міжнародному ринку облігацій – це єврооблігація тобто облігація, що поіменована в іншій валюті, ніж валюта країни, в якій вона продається. Наприклад, облігація, що поіменована в доларах США, продається у Лондоні. Нині понад 80 % нових випусків на міжнародному ринку облігацій – це єврооблігації, і ринок цих цінних паперів зростав дуже швидко. Щорічний темп зростання становив 40 % з 1980 року. З новими випусками єврооблігацій (приблизно 200 млрд. дол. на рік) ринок облігацій перевищив ринок облігацій корпорацій США як джерело нових коштів.

Світові ринки акцій

Ще донедавна ринок акцій Сполучених Штатів був найбільшим у світі, але значення закордонних ринків акцій зростає. Тепер Сполучені Штати не є завжди номером один. Починаючи з середини 80-х років вартість акцій, що купуються і продаються в Японії, часом перевищувала вартість акцій, що купуються і продаються в США. Зросла частка закордонних акцій спонукала розвиток у Сполучених Штатах взаємних фондів, які спеціалізуються в торгівлі на зарубіжних ринках акцій. Американські інвестори приділяють увагу не тільки індексу Доу-Джонса, але й також індексам курсів акцій для іноземних ринків акцій, таких, як середній Нікей (Токіо) або фінансовий індекс 100-акцій (Лондон).

Інтернаціоналізація фінансових ринків справляє глибокі впливи на економіку США. Іноземці, зокрема японці, не лише забезпечують коштами корпорації США, але також допомагають фінансувати значну частку величезного бюджетного дефіциту федерального уряду. За відсутності цих іноземних коштів економіка США зростала б значно повільніше. Інтернаціоналізація фінансових ринків також веде по шляху інтеграції світової економіки, в якій потоки товарів і технологій між країнами стали звичайним явищем. У подальших розділах ми дослідимо багато прикладів, коли міжнародні фактори відіграють важливу роль в економіці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків – Мишкін Ф. С. – Світові ринки акцій